Postavy

Seděli jsme už ve vrtulníku. Připravení. Pilot prováděl předletovou kontrolu. A přišla ta část, kterou fakt nenávidím. Prej “technici”. Hovno, povídám. Tentokrát přišli dva, muž a ženská. Oba v kabátech. Na ní bych to nepoznala, ale ten chlap, ten byl divnej. Amulety, divný tetování. On šel dopředu, ke špičce stroje a něco tam… měnil. Ta ženská tam snad byla jen do počtu a tak čuměla k nám dovnitř. Já koza jsem se jí podívala do očí. A tam fakt nebylo nic příčetnýho. Jakože vůbec nic. Proč takový pošuky vůbec máme v armádě?

Jak číst medailonky

Na této stránce naleznete medailonky postav. Stávají se ze jména, něčeho, co by mohli říct, krátkého popisu jejich historie a herního obsahu jejich role. Údaje uvedené v závorce se týkají jejich funkce na výpravě. V krátkosti vám shrneme, co se v nich můžete dočíst:
Hodnosti – Vojenská hierarchie Pražské říše je v pořadí Hejtman > Rotmistr > Rotmistr-čekatel > Voják > Všichni ostatní. Hodnost adjutantky je trochu specifická, hierarchicky se nachází mezi rotmistrem-čekatelem a vojáky, ovšem velmi často je zaštítěna autoritou svého nadřízeného. Jsou samozřejmě i vyšší hodnosti, ale to bude obsahem až pozdějších dokumentů.
Stráž a Lvi – Pražská armáda je rozdělená do několika částí, Stráž a Lvi tvoří dvě největší z nich a panuje mezi nimi jistá rivalita. Další částí armády je Záloha, masa civilistů, co prošli základním výcvikem a mohou být v případě nouze povoláni do služby.
Člen/ka Technické fakulty – Lidé s “citem” pro nadpřirozeno. Termín čaroděj nebo mág raději používat nebudeme, pokud je nebudeme chtít urazit.
Velení, týmy Alfa a Beta – Celá jednotka je kvůli organizaci rozdělena na velící skupinu a dva výkonné týmy.
Expedice Bazilišek – Na cílové destinaci měl na obě družstva čekat připravený tábor včetně celé předchozí výpravy. Něco se však hodně pokazilo.
Radista – medailonky radistů jsou zde pouze pro úplnost, jedná se o role organizátorů, kteří budou doprovázet hráče na cestě.