Hra

De profundis clamavi ad te, Domine; Domine, exaudi vocem meam! Z hlubin bezedných tě volám, Pane; Pane, vyslyš můj hlas!

De Profundis je příběh z časů biblické Apokalypsy. Je o skupině povstalců, kteří bojují proti teokratickému režimu, zvěstujícímu Soudný den a konec světa. Je to hra o hrdinství a víře, ale také o lidství. Především však o naději.

Jedná se o obsahovou hru s předpřipravenými postavami a důrazem na scény.

Hra je poměrně akční, obsahuje řadu bojových scén a pohyb v terénu. Používá airsoftové zbraně.

De Profundis pracuje s křesťanstvím a křesťanskou mystikou. Proto může být v tomto ohledu kontroverzní. Snaží se však k tématu víry přistupovat co nejvíce citlivě a nehodnotit náboženství jako takové, ale pouze činy lidí.

Všem účastníkům hry musí být minimálně 18 let.

Herní manuál

Všechny důležité informace o hře si můžete stáhnout v herním manuálu zde.

Inspirace

Snažili jsme se vytvořit původní dílo, které by nekopírovalo žádné existující příběhy, pouze se některými lehce inspirovalo.

Obecně má hra dvě roviny: revoluční a náboženskou. V té náboženské vycházíme z Bible, konkrétně z událostí popsaných v Janově zjevení a Danielově proroctví. V té revoluční jsou to příběhy různých skutečných i fiktivních povstalců (ať už dobrých, nebo ne), bojujících proti silnějšímu nepříteli. Rebelové ze Star Wars, Che Guevara a jeho partyzáni, povstalci z Hunger games, Odpor z Terminátora či právě francouzští revolucionáři.

Postavy

Popis u jednotlivých postav netvoří plnohodnotné medailonky. Ty dostanou hráči pouze emailem. Níže uvedený text popisuje pouze ty nejzákladnější informace o postavě a to především ve smyslu, jak jsou dané postavy vnímány u ostatních v jejich skupině.

Rozdělení do skupin není pro hru příliš důležité. I když hráči začínají na opačných stranách barikády, budou většinu hry spolupracovat a vyskytovat se pohromadě. Skupiny se navíc během hry mění (pouze členové jednotlivých oddílů Ohnivé brigády zůstanou obvykle členy toho samého oddílu až do konce hry). Vazby mezi postavami jsou vesměs napříč skupinami.

Ohnivá brigáda

A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.“ (Zjv 6,4)

 

 

 

 

 

 

 

Ne všichni lidé chtějí žít v táborech, kde jsou sice v bezpečí, ale musí se přizpůsobit tvrdému režimu, který režim vyžaduje. Řada lidí také odmítá myšlenku, že je skutečně konec světa a lidstvo nemá naději. Proto vznikla Brigáda. Pro touhu po svobodě a naději. Brigádu založil muž zvaný Prometheus, řídí jí pomocí kódovaných zpráv a sám se skrývá před defensory. Členy brigády jsou často bývalí vojáci a sama Brigáda má polovojenskou organizaci.

Lidé, kteří se přidali k Brigádě, jsou často ateisté, kteří zcela odmítají učení defensorů. Většina jsou však křesťané, kteří buď nevěří na konec světa, chtějí se dostat násilím do Edenu, nebo pouze nechtějí žít pod taktovkou defensorů.

Znakem Ohnivé brigády jsou tři plameny. Mohou být bílé či černé v rudém poli, nebo rudé v bílém či černém poli. První plamen značí odvahu, druhý svobodu a třetí bratrství. Pro křesťany pak opět znamená Trojici Boží.
Brigáda se dělí na jednotlivé operační skupiny. Všichni povstalci z řad hráčů jsou nyní ve skupině Omega. Několik jich bylo dříve ve skupině Tau.

Oddíl Štír

Karel Ryšlavý / Karla Ryšlavá (kapitán)

Kapitán skupiny Omega. Je chladný a strohý, takže jen málo lidí má k němu vřelý vztah, ale vojáci Ohnivé brigády ho uznávají jako inteligentního a schopného muže, díky kterému skupina úspěšně funguje od svého vzniku.

Fext, Pavel Kovařík (seržant)

Seržant Štírů se několikrát dostal pod palbu, ale vždycky přežil. Od toho má svoji přezdívku. Je to drsný chlap, kterého nic nerozhází. Myšlení a strategické velení nechává na kapitánovi a nebojí se plnit jakékoliv rozkazy.

Lex, Alexandr Ryšlavý

Bratra kapitána Ryšlavého většina vojáků považuje za přítěž. Je slabý, má podlomené zdraví a mívá záchvaty, během kterých v děsu mluví o Satanovi. Prožil patrně hodně utrpení. Především ale odmítá bojovat. Nicméně je jediný, který se umí dostat do počítačové sítě, což je pro povstalce nezbytnost.

Marek Podaný

Ostřílený a loajální voják, pro kterého je Ohnivá brigáda vše. Někteří jej považují za arogantního, ale on si je prostě vědom svých schopností. Je vynikající střelec a v nouzi ovládá první pomoc. Původně byl členem oddílu Kentaur, zničeného defensory.

Oddíl Vlk

Martin Czernin / Martina Czerninová (zástupce kapitána, seržant)

Býval hrdinou ještě v armádě a nyní je hrdinou Ohnivé brigády. Martin je odvážný a charismatický voják, kterého vojáci obdivují a následují beze slova. S Karlem Ryšlavým tvoří velitelský tandem, ve kterém se doplňuje Karlova rozvážnost a taktické myšlení s Martinovou spontánností a schopností improvizace.

Andrea Walczaková

Mladá dívka, která věří ve svoje ideály a snaží si je uchovat i v téhle děsivé době. Její nezkušenost několikrát přivedla ostatní do maléru, ale její pohled na svět je pro řadu vojáků signálem, že je zde stále naděje na lepší svět.

Štěpán Maleček

Bývalý reportér, kterého válka připravila o děti a to posléze vedlo i ke ztrátě manželky. Snaží se dokumentovat průběh povstání, aby budoucí generace věděly, zač a jak jejich rodiče bojovali.

Oddíl Fénix

Erik Kaufmann (seržant, kaplan, dříve skupina Tau)

Byl kaplanem již v armádě a pokračoval jako kaplan i v Ohnivé brigádě. Byl členem skupiny Tau, která byla zahnána a téměř celá zničena. Díky Erikovi aspoň několik členů přežilo. Především pro ně, ale i pro ostatní povstalce je Erik tím, který jim dodává sílu bojovat dál a komu se mohou svěřit se svými strachy a hříchy.

Filip Hovorka (dříve skupina Tau)

Filip je dobrý voják. Ne hrdina, ale rozhodně ne zbabělec. Poslouchá rozkazy a nikdy si nestěžuje. Jeho rodina zůstala uvězněná v jednom z táborů a Filip udělá všechno proto, aby ji osvobodil.

Mezek / Mula (dříve skupina Tau)

Muž s tváří pokrytou boláky, kterého se ostatní štítí, ale i obávají. Je silný a smrtící voják Ohnivé brigády. Vypadá, že necítí žádné emoce, kdo ho ale trochu zná ten ví, že pod ošklivým zevnějškem tluče dobré srdce.

Marie Kopová

Apokalypsa připravila každého o něco. Ale Marie přišla o to jediné, co milovala a celý smysl jejího života – svoji dceru. Od té doby žije jen kvůli pomstě. Do boje se vrhá beze strachu a zabíjí bez milosti.

Michelle Devereux (medik, dříve skupina Tau)

Michelle je mladá dívka, které život uštědřil řadu ran. Život ji naučil, že aby přežila, musí myslet v první řadě na sebe. Život mezi povstalci není lehký. Ale pokud někdo nemá zbytečné zábrany, může se mít dobře i tady. Je jedno, že jí někdo považuje za děvku. Lepší být děvka, než usínat o hladu.

Fidei Defensorem

Jeden z těch starců na mne promluvil: „Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu?“ Řekl jsem: „Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí; a ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou.“ (Zjv 7,13-15)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochránci víry, obvykle nazývaní defensoři, jsou členové organizace, která vznikla během války s přesvědčením, že nastala biblická Apokalypsa. Tato sekta rychle získala popularitu a po zhroucení států, infrastruktury a komunikace se stala jediným funkčním systémem v této části světa.

Defensoři shromáždili přeživší v táborech, ve kterém zajišťují řád a spravedlnost, poskytují jídlo a léky a připravují obyvatele na blížící se konec světa. Lidé, kteří jsou dostatečně zbožní a morálně bezúhonní mají šanci dostat se do Edenu a nemusí tak zůstávat v krutém světě současnosti. Ostatní by se měli kát za svoje hříchy, aby tuto možnost měli později, nebo aspoň nebyli zatraceni, až Soudný den nastane. Defensoři samotní se pak připravují na Armageddon, kde v čele se Salvatorem, který je Slovem božím, budou čelit silám Satana.

Slovo „defensoři“ se používá pro ozbrojené složky sekty, které fungují jako policie a armáda. Zajišťují bezpečnost a pořádek, brání tábory a farmy před nájezdy a podnikají výpravy proti Brigádě. V jejich čele jsou preceptoři, kteří podléhají přímo Salvatorovi. Kromě nich jsou součástí sekty duchovní, kteří pečují o duše věřících, a civilní zaměstnanci.

Symbolem Fidei Defensorem je kříž a trojúhelník. Buď bílý v černém poli, nebo naopak. Kříž značí Ježíše Krista, trojúhelník pak Trojici Boží. Lebka je pak symbolem mortificatorů – elitních lovců povstalců.

Defensoři

Sestra Valerie (mortificator, Preceptor)

Valerie je velitelkou skupiny. Patří k mortificatorům – elitním lovcům povstalců a vybudovala si pověst chladnokrevné a efektivní velitelky. To, že nedává najevo emoce ale neznamená, že je postrádá.

Bratr Aurel / sestra Aurelia

Schopný a inteligentní defensor,  opora skupiny. Je dobrý křesťan, jen je pro něj trochu těžké oprostit se od zábavy a striktně dodržovat režim. Je přátelský, charismatický a lidé s ním rádi tráví čas.

Bratr Benedikt

Nejmladší z defensorů, muž snad až příliš dobrý a naivní v tomto krutém světě. Trápí se utrpením kolem něj a snaží se chovat v souladu s desaterem a lidskou morálkou.

Bratr Lukáš

Sympatický mladý defensor, který se snaží přežívat v těžké době jak nejlépe to jde. Stará se o nemohoucí matku.

Bratr Michael (Mortificator, Carnifex)

Zkušený a ostřílený defensor. Trochu hrubián, ale velice zbožný muž, který se snaží ze všech sil plnit Boží vůli. Se sestrou Valerií zažil mnohé a je jí dobrým pomocníkem.

Duchovní

Jindřich Svoboda (medik)

Mladý jáhen, který má i přes své mládí velkou morální autoritu. Jeho kázání jsou útěchou pro mnohé v táboře. Hlásá v nich slovo Boží podle doktríny Fidei Defensorem, ale občas i myšlenky, které jsou vedení organizace trochu proti srsti. Pomáhá také v nemocnici.

Tábor 34

A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat; neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží.“ (Zjv 9,20-21)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tábor ve středních Čechách se nazývá „Tábor 34“. Jeho obyvatelé žijí stereotypním životem s přesným harmonogramem vyžadovaným defensory. Ráno probíhají mše, přes den se pracuje na farmách a večer má každý nárok na krátký odpočinek.
Tábor není vězením, ale je zakázáno opouštět jeho hranice a jakýkoliv projev neposlušnosti je přísně trestán. Navíc pouze ti, kteří absolutně dodržují režim, mají šanci na odchod do Edenu.
V táboře je ale i vězení, kde jsou uzamčeni ti největší hříšníci. Neboť i při vidině blížícího se konce světa nejsou lidé schopni oprostit se od hříchu.

Obyvatelé

Anna Majerová

Mlčenlivá a samotářská žena, drží se od ostatních dál a spíš jen předstírá zájem o běžné události v táboře. Zažila asi těžké časy.

Diana Navrátilová (medik)

Mladá dívka, která žije pouze vírou v Boha. Tráví většinu času sama v modlitbách. Jediný, s kým mluví, je bratr Marian a povídá se, že spolu mají poměr. Na jejím těle jsou často vidět jizvy.

Eliška Číhalová (medik)

Něžná dívka s romantickou duší. Elišku mají všichni v táboře rádi. Tedy kromě defensorů, protože před nějakým časem z tábora i se svojí rodinou utekla. Defensoři ji přivedli zpět, ale již bez rodičů.

James / Jane O´Hara

James slouží jako poslíček v táboře. Jedná se o organizátora, který bude celou dobu přidělený k hráčům a řeší s nimi operativně všechny problémy, trasu apod.

Petra Svobodová

Z Petřina chování je patrné, že je zvyklá na boj. Kolují povídačky o tom, že byla členkou Ohnivé brigády. Je horlivá křesťanka, někdo by mohl říct, že až fanatická. Její výklad víry se ale občas liší od oficiálního a mívá kvůli tomu problémy.

Veronika Tichá

Údajně bývalá partyzánka, která strávila dlouhou dobu ve vězení. Zatím to vypadá, že se proti režimu nijak nebouří. Je však stále hlídaná a málokdo riskuje si s ní povídat nebo se dokonce přátelit.

Vězni

Oliver Peretti

Syn správce tábora dlouho využíval svého privilegovaného postavení a žil jako celebrita. Užíval si divokých večírků, lovu zvěře a zápasů, až pohár trpělivosti přetekl a on se dostal do vězení.

Patrik Ovesný

Ještě nedávno byl Patrik defensor, ale byl přistižen při krádeži many a tak se dostal do vězení. Patrika nemá rád snad nikdo. Je to hulvát a gauner, jakému není rovno.

Registrace

Registrace na 3. běh

Přihlašování začíná 25. prosince a končí 25. ledna. Přihlašování pro hráče je zde, pro pomocníky (herce cizích postav, fotografy apod.) zde. Registrace je pro osoby starší 18ti let.

Kdy

3. běh proběhne od 16. září (čtvrtek) večer do 18. září (sobota) v noci.

Za kolik

Základní cena pro 3. běh je 2.100,- Kč + záloha 200,- na úklid. Pomocníci neplatí nic.

Ve hře jsou čtyři postavy, které dostanou kompletní kostým (jedná se o Defensory). Hráči těchto postav zaplatí o 300 Kč více.

Zhruba 2/3 postav ve hře budou používat airsoftové zbraně. Předpokládáme, že si hráči těchto postav zbraně zajistí sami. Pokud ne a budou chtít zbraň půjčit, musí si připlatit 300,- Kč (případně méně za manuální zbraň).

Platby posílejte po obdržení výzvy na účet 2601234979 / 2010. Prosím uveďte i variabilní symbol 20212.

Odkazy

mailová adresa je: deprofundis@awainqerch.cz

facebooková stránka hry

 

Svět

De Profundis se odehrává v Čechách na konci 21. století. Svět je zpustošený dlouhou válkou a řadou katastrof. Většina lidí již očekává konec světa a Soudný den.

Současné politické napětí ve světě vyústilo do války, kterou si nikdo nechtěl ani v nejhorších snech připustit – do globální války se všemi prostředky, včetně jaderných zbraní.

Během války vznikla sekta nazývaná Fidei Defensorem – Ochránci víry, později zvaní Defensoři. Její členové tvrdí, že pohromy, které sužují lidstvo, odpovídají proroctví v Janově zjevení a znamenají tedy Boží hněv a začátek konce světa. Vůdce sekty, nazývaný Salvator, oznámil, že je Bohem vyvoleným pastýřem, který má vést lidstvo během jeho posledních dní. Lidé, kteří jsou čistí v myšlení a skutcích však mají možnost už nyní odejít do Nového Jeruzaléma – Edenu a nechat utrpení za sebou. Sekta sílila a po rozpadu státního systému se stala jedinou silou v této části světa, která dokázala udržovat systém a řád.

Režim, který přinesli Defensoři, dokázal zajistit bezpečí, potravu a naději na odchod do lepšího světa. Krutě však trestal všechny, kteří nechtěli přijmout jeho bezvýhradnou nadřazenost a především tezi, že lidstvo již nemá na tomto světě naději.

Ne všichni se chtěli s tímto stavem smířit. Vznikla tedy odbojová skupina zvaná Ohnivá brigáda. Vedeni mužem jménem Prometheus, členové Brigády si vytkli za cíl porážku Defensorů a nastolení nového režimu, který by obrodil lidstvo. Bude to však obtížný úkol, protože Defensoři mají k dispozici lepší zbraně, zásoby potravin a víru, že oni patří mezi 144 000 vyvolených, kteří mají na konci dní bojovat na straně Boha.

Příběh je vyprávěn z pohledu Brigády. Hráči jsou partyzáni, vězni režimu a bývalí Defensoři. Bojují za svobodu a za přesvědčení, že konec světa ještě nenastal a že lidstvo má ještě naději.

Reálie světa

Adrenox

Chemická látka obsahující adrenalin, která dokáže na chvíli postavit na nohy i téměř mrtvého člověka. Používá se především při bojových operací, kdy umožní zraněné rychle dostat z bojiště.

Armageddon

Fidei Defensorem, ale i mnoho dalších lidí věří, že zanedlouho nadejde k Armageddonu – osudové bitvě dobra a zla. Na jedné straně budou stát defensoři vedení Salvatorem, na druhé pak přisluhovači Draka, jak je ve Zjevení nazýván Ďábel.

Eden

Kdesi na východě vybudovali členové Fidei Defensorem Nový Jeruzalém. Místo bez utrpení, nezničené válkou, nový Ráj pro člověka. Lidé mu začínali říkat Eden. Ze všech táborů se vybírají vhodní kandidáti, ze kterých se poté losem určí, kdo může do Edenu odejít. Pro většinu lidí to znamená jedinou naději a možnost záchrany z trpícího světa.

Fidei Defensorem

Náboženská organizace, podle některých sekta, která shromažďuje lidi v táborech a připravuje je na konec světa. Více viz Postavy.

Hrozny hněvu

Údajně zbraň, kterou vyvíjí Fidei Defensorem. Má se podle Zjevení použít, až se přiblíží Armageddon.

Chodci

V Klugeho pásmu údajně žije skupina lidí, kteří tak žijí mimo dosah defensorů. Převádějí prý přes Pásmo lidi, kteří uprchli z táborů a chtějí se dostat na druhou stranu Pásma, kde má ležet Nový Babylon.

Klugeho pásmo

Během války nechal generál Kluge vybudovat rozsáhlý systém minových polí, pastí, pevností a samočinných zbraní při očekávání ofenzivy. Ta nakonec skutečně proběhla a v pásmu došlo k prudkým bojům. Válečné běsnění zastavil až příchod bývalé političky Ester Radimové, která bojujícím kázala o křesťanské lásce. Kvůli svým slovům byla rozzuřenými vojáky brutálně mučena a zavražděna. Její smrt ale velení a ostatní vojáky šokovala a vedla v konečném důsledku k ukončení bojů. Ester pak byla kanonizována.

Pásmo bylo opuštěno a stalo se děsivou oblastí plnou smrtících nástrah, ve které nemůže běžný člověk ujít více než sto metrů a přežít. Ale přeci se vyprávějí zkazky o lidech, kteří zde žijí. Říká se jim chodci. Jestli skutečně existují a jestli je i nějaký život na druhé straně Klugeho pásma, zůstává záhadou.

Mana

Ve světě zničeném jadernou válkou je těžké pěstovat plodiny. Na území ovládaném Defensory jsou pole a farmy, kde se pěstují potraviny, ze kterých se připravuje mana. Mana je univerzální potravina, obsahující všechny živiny, která navíc obsahuje i látky potlačující radiaci a léčící organismus. Mana je velmi cenná a používá se také jako prostředek směny.

Obyvatelé táborů získávají manu na příděl, a to pouze během mší při eucharistii. Lidé žijící mimo tábory se občas snaží manu krást nebo dokonce podnikají loupeživé nájezdy na farmy. Jinak jsou ale odkázáni na shánění vzácné a potenciálně ozářené potravy v divočině.

Nevýhodou many je, že způsobuje silnou závislost.

Mortificatoři

Defensoři působí spíše jako strážci a policie a jsou většinou alokováni v nějakém z táborů. Existují ale jednotky, které jsou neustále v terénu a mají jediný úkol – lovit členy Ohnivé brigády, případně jiné zločince. Těm se říká mortificatoři.

NERD

Po kolapsu internetu vytvořilo NATO vlastní počítačovou síť. Ta teoreticky stále ještě funguje prostřednictvím několika zbývajících satelitů. Většina terminálů je ale rozbitá nebo bez zdroje a je jen málo lidí, kteří umějí v silně šifrovaném prostředí NERDu pracovat.

Nový Jeruzalém

Viz Eden.

Ohnivá Brigáda

Povstalecká organizace, která se snaží svrhnout vládu Fidei Defensorem. Více viz Postavy.

Preceptor

Velitelé defensorů se nazývají preceptoři. Legendární je preceptor Marcus, kterému se podařilo zničit již několik skupin Ohnivé brigády.

Prometheus

Vůdce Ohnivé brigády. Skrývá svojí identitu i místo, odkud řídí operace Brigády.

Salvator

Vůdce Fidei Defensorem je mladý muž, který se prohlásil za Biblí předpovězeným pastýřem, který má lidstvo vést v jeho posledních dnech. Oproti Písmu ale nevstoupil na nebe, ale zůstal na zemi. Při Armageddonu bude stát v čele božích vojsk jako Slovo boží.

Svatá Ester

Ester Radimová byla politička a žena víry, která se snažila usmířit vojáky v Klugeho pásmu a byla kvůli tomu brutálně mučena a zabita. Hlásala, že Ježíš Kristus přijde ještě jednou na zem jako Spasitel a zastaví Apokalypsu. Byla prohlášena za svatou a její smrt v konečném důsledku vedla ke zmírnění napětí a přispěla ke konci války.

Tábor 27

Jeden z táborů Fidei Defensorem. Byl napaden Ohnivou brigádou, jeho obyvatelé osvobozeni a místní defensoři zabiti. Nikdy nebyl obnoven.

Tábor 34

Tábor, kde žije velká část hráčů. Jeho správcem je Christian Peretti a velitelkou posádky defensorů sestra Valerie.

Tábor 50

Na místě tohoto tábora jsou dnes jen ruiny a řada křížů, označujících masový hrob.

Základna Sestronice

Vojenská základna NATO v Klugeho pásmu, kde byla zabita svatá Ester.

 

Tvůrci

Awain/Qerch

Awain/Qerch z.s. je zapsaný spolek, který byl vytvořen pro účely pořádání zážitkových her – larpů a kulturních akcí.

I když sám spolek byl založen teprve v roce 2017, má dlouhou tradici pořádání her v neformální podobě. Zakládající členové tvoří hry již od roku 1995. V současnosti máme 15 aktivních tvůrců a realizujeme průměrně čtyři víkendové hry a jednu týdenní hru ročně. De Profundis je naší 59. hrou.

Autoři

Adam Slabecký (Necron)

Svoje vlastní hry začal pořádat už v temném larpovém dávnověku devadesátých let. Od té doby nepřestal, proto již vytvořil přes čtyřicet larpů. Daleko radši hry vytváří, než hraje, proto ho málokdy uvidíte jako hráče.

Bydlí na malebném židovském hřbitově v bývalé obřadní síni. Pracuje v rodinné stavební firmě.

V De Profundis má na starosti koordinaci týmu, primárně řeší obecnou vizi hry a dějovou kostru.

Anna Francová (Morra)

Morra byla k lásce k fantasy vedena už od útlého dětství. Na základní škole začala hrát Dračí doupě, postupně přidávala místní menší larpy. K Awainu se neoficiálně přidala v roce 2013. Morra byla k lásce k fantasy vedena už od útlého dětství. Na základní škole začala hrát Dračí doupě, postupně přidávala místní menší larpy. K Awainu se neoficiálně přidala v roce 2013. V současné době pracuje jako inspektor v ČIŽP.

Morra se podílela na vymýšlení děje, napsala velké množství postav a má na starosti produkci.

Jana Říhová (Želva)

Želva se k RPG hrám a larpu dostala přes kamarády ze skauta, když jí bylo 14 let. Od té doby ji to nepustilo. Občas fušuje do vymýšlení scénáře, ale v reálu spíš kritizuje. Je praktik, a tak obstarává veškerá povolení k hrám a dělá produkci. V civilu je její pracovní náplní snaha chránit životní prostředí.

Řešila produkci prvního běhu hry a snaží se udržet nápady ostatních tak, aby Awain po De Profundis nezkrachoval. Jinak se též podílí na ději a vymýšlení postav.

Ondřej Krejza (Max)

Na larpy jezdí jen příležitostně a většinou jako hudebník. Je však výborný herec, rád hraje hry na hrdiny a píše fantasy knihy. V civilu pak projektant elektro.

Pokud se vám zdá, že má vaše postava hodně dlouhý a barvitý popis, tak to ji asi napsal Max.

Václav Ort (Kivan)

Larper, speleolog a technik. Působí jako doktorand biomedicínského inženýrství na ČVUT.

Kivan je z celého týmu technicky nejnadanější, má na starosti veškerou elektroniky, pasti, pyrotechniku a některé programy.

Milan Houžva (Kukulín)

Kukulín se věnuje larpům od svých 25 let a za tu dobu si jich stihl zahrát poměrně velké množství. Nyní se ale rozhodl přejít na temnou stranu organizátorství a začal i nějaké hry vymýšlet. K Awainu se připojil hrou Rescue City z roku 2016 a od té doby přidal i několik dalších her. V současné době pracuje na Středisku volného času Labyrint Kladno.

Podílel se na úpravách pro 2. běh hry.

Adéla Hrabáková (Bet)

Hry jsou jejím osudem. Nejen, že jsou pro Bet celoživotním koníčkem, ale i na denní chleba si vydělává jako počítačový game designer. Tento fakt také výmluvně svědčí o její nepříčetnosti.

Začínala u pěkné řádky oldschoolovýchlarpů a postupně se dopracovala až k současným moderním zpracováním. Miluje především horory s gotickým nádechem a (nevinné) psychologické experimenty na hráčích. Baví ji vytvářet hlavně obrazy a scény, jednou nohou stojí na pomezí divadla.

Pomáhala psát postavy pro 1. běh hry.

Dušan Janovský (Yuhů)

Zakladatel hry Gawain, předchůdce Awaina. Tvůrce prvních Gawainů v letech 1995 až 1998. Larpům se už aktivně nevěnuje, ale občas si rád něco zahraje.

Na De Profundis má funkci poradce pro náboženské otázky.

Anna Žáková (Annie)

K larpům se dostala díky lásce k fantasy příběhům a mytologii. Na akce se jezdí hlavně bavit s kamarády a popíjet, samotná hra je pro ni až na druhém místě. Baví ji výroba kostýmů a rekvizit. Studuje publicistiku a přispívá do několika různých médií. Nejraději píše o rockové a metalové hudbě, navštěvuje koncerty a dělá rozhovory. Ve zbytku času trénuje sportovní šerm šavlí v oddíle Bohemians Praha a snaží se naučit žonglování s ohněm.

Podílela se na prvotní vizi hry a má na starosti soundtrack a techniku.