Jak hrát Bytosti

Bytosti na Novém Illenu nežily  více jak 500 let. Ty, které se podařilo zachránit a odvést na Avalon, žijí v původních společenstvích tradičním způsobem svého druhu. Tedy jak v lese, tak v mramorových palácích elfů. Jejich původní domov, Mythea, je pro ně jen legenda. Z těch, kdo si ji pamatuje, už skoro nikdo nežije.

Bytosti jsou primárně velmi dotekově a pocitově založená stvoření. Hráč Bytostí komunikuje pomocí doteků, zvuků. Běžná řeč je u Bytostí pomalejší. Zvažují každé slovo, často čekají, než něco vůbec řeknou. Často chvíli trvá, než vůbec zareagují a promluví. Slovo má pro Bytostí obrovskou váhu. Hráč si musí zvyknout na pomalejší dikci mluvy a lepší artikulaci. Ze začátku to mate, ale časem si zvyknete.

Výjimku tvoří Elfové. Elfové se cítí být nadřazeni všem. Jsou arogantní vůči komukoli. Jsou méně dotykoví než ostatní Bytosti. Více používají mluvu a jsou to rození řečníci. Mluví velmi vybraně, libozvučně. Hráči elfů by měli na svůj herní jazyk a gramatiku a intonaci hodně dávat pozor a zakládat si na vybraném jazyku.

Většina Bytostí žije velmi rituálním stylem života. Každé ráno a večer má každá Bytost své rituály, je vhodně si na začátku hry udělat někde malý oltáříček, může být i sdílený. Tam se dávají pamlsky, dárečky, květiny a každý večer pár kapek vlastní krve. Je to objetina, která má držet dál démony od vašeho prahu. Tyto pravidelné rituály pomáhají více se dostat do postavy a dát jí řád. Dá vám to čas promyslet, co budete dělat v další části hry. Tyto oltáříčky jsou místem, kde můžete často přemýšlet i za postavu. Mohou být použity ve hře, klidně i zničeny a znovu zbudovány. Pro vaši Bytost mají obrovskou cenu.

Během hry budete mít možnost si svůj oltář vyrobit, včetně sošek, misek s obětinami, ozdob. Je možné se inspirovat různými pohanskými obrázky, hinduistickými oltáři i vlastní fantazií. Té se rozhodně meze nekladou.

Stále více se Bytosti vymezují vůči Illenům i Míšencům. Drží se pohromadě, Illenům nevěří a Míšenci jsou pro ně špína nebo jim nerozumí.

Bytostí jsou na první pohled jiné, než Illeni a Míšenci. Mají špičaté uši, různě barevnou kůži, vlasy, nosí šperky a různorodé ošacení.