Postavy

V naší hře si postavu vytváří především sami hráči. Jsou při tom ale v kontaktu s organizátory, kteří jim radí a pomáhají postavy vymýšlet.

Po registraci do hry obdrží hráč kartu postavy, která mu nastolí zásadní otázky, co vlastně chce hrát a zažít. Nejdůležitější otázkou je, zda má být hráčova postava Illen nebo Bytost.

Hra Illenů je o plnění příkazů, žití podle pravidel, potlačování vlastních tužeb, přání a potřeb, loajalitě. Důležitou součástí může být náboženský tlak, ponižování ostatních, manipulace s ostatními a násilí páchaném na ostatních.

Hra za Bytosti je velmi fyzická a citová. Je o propojení, mystice, magii, udržování starých tradic. Zároveň o násilném potlačování přirozenosti, o ztrátě vlastní vůle, důstojnosti a práv.

Po vyplnění karty postavy domluví organizátoři s hráčem, do jaké herní skupiny bude patřit.

Sněte, přejte si a pište, co chcete hrát. Tento larp vzniká proto, aby si hráči mohli zahrát to, co milují. Klidně recyklujte postavy, zápletky a scény, které jste kdysi hráli a v nějaké obměně by vás rozzářily znovu. Cílem je hrát si a hlavně společně tvořit. A to už před hrou.

Skupiny

Je dobré si pamatovat, že víc hlav víc ví a že v počtu je síla.
A Sever je zlé místo, kde chodit sám se nevyplatí. Bylo by dobré, aby vaše postava patřila do nějaké skupiny. Už jen z toho důvodu, že je pro nás snazší pracovat s postavami, které organicky navazují vztahy v rámci skupiny (to je pak půl práce hotovo!).
Nebráníme se solitérním postavám, ale věříme, že pokud budete patřit k nějaké skupině, rozhodně neprohloupíte.