Bytosti

Před Illeny kontinent obývaly Bytosti, magičtí a mýtičtí tvorové. Žili z toho, co jim dala příroda. U jezer stavěli krásné paláce a tvořili nádherná umělecká díla. Někteří žili v prostých vesnicích v pláních a opečovávali divoké sady. Ve hvozdech bývala krásná lesní města. Bytosti žily v jednoduchých společenstvích.

Bytosti měly Posvátné háje, kruh zvláštně zvrásněných starých stromů, kde sídlí duše předků.

Stavěly také malé oltáře, kam dávaly obětiny od květiny, šperků až po čerstvou krev, kterou držely od svého světa démony a zlé duchy.

Mythee vládla Vládkyně Mythey. Bytosti se dělily na Vysoké či Krásné a na Divoké.

Mezi Vysoké či Krásné patřili elfové, trpaslící, leprechauni a všichni, kteří jsou spojeni s městy a osídlením.

Divoké Bytostí jsou dryády, najády, víly, lesní skřítci, dlaci, elementálové, trollové a Bytosti spojené s přírodou.

Bytosti neumíraly běžným způsobem. Odcházeli do posvátného háje a tam se jejich duše spojila se stromy v kruhu předků a jejich duše čekaly, než se znovu bude moci narodit. Obyčejnou chladnou zbraní je možné je vážně zranit, uvést do bezvědomí, ale ne zabít.

To se změnilo, až s příchodem Illenů. Ve jménu Slunečního boha zabrali postupně celý kontinent a vytlačili Bytosti na okraje kontinentu. Bylo rozhodnuto, že ty, které se nechtěly nechat civilizovat, je nutné pochytat a udělat z nich služebníky (Illenové neznají pojem otrok). Zatímco první dvě velké války byly boji o moc mezi mocnými rody Illenů, ta poslední byla válka o životní prostor mezi Illeny a Bytostmi. Bytosti magii vždy používaly jako přirozenou součást života. Až ve válce se stala vražednou a krutou zbraní. A to na obou stranách.

Tehdy Lovci čarodějnic vykovali sto slunečních čepelí, zbraní, které jsou s to Bytost zabít. Plně. Jen sto čepelí v rukou nejmocnějších bojovníků stačilo to k tomu, aby Illenové válku vyhráli. Císař vyhlásil mír. Vládkyně Mythey byla zavražděna ve svém paláci na Velkých jezerech krátce po té, co byly ukuté Sluneční čepele a začalo velké pronásledování Šamanů.

Bytosti se staly buď služebníky nebo obyvateli druhé kategorie, tedy mají jistou možnost svobodného života jako zemědělci, umělci, sluhové (neplést se služebníkem), řemeslníci. Protože jsou Bytosti přirozeně magické, musí nosit cejch, který vyvinula Sluneční církev s Lovci čarodějnic. Kdyby jakkoli užili magii, cejch je okamžitě prozradí. Za jakékoliv užití magie je smrt. Kromě sluneční čepele může Bytost zabít ještě rituální oheň.

V současné době se nejvíce uplatňují jako umělečtí řemeslníci, šperkaři, malíři a komedianti. To zvláště ve městech. Některé z bytostí se dokázaly stát měšťany. Ale své místo si vydobývají velmi těžce. Mimo města jsou Bytosti závislé na vůli pánů. Pracují téměř kdekoliv. Mohou mít rodinu a drobné majetky. Během války jich ale velmi mnoho zemřelo. Duchovní vůdci Bytostí, Šamani, byli vyvraždění během války.

Divoké Bytosti podle všeho již neexistují. Přesto má církev od konce války potíže potírat legendu, která říká, že z války se zrodí chlapec, který pojme sílu všech Šamanů a probudí poslední Divoké Bytosti, zasadí Kruh předků a dovede všechny Bytosti ke svobodě. Sluneční církev ale vše, co souvisí se starou kulturou Bytostí tvrdě potlačuje.

Krev Bytostí a Míšenců je pro Illeny droga, která je dělá silnější, odolnější a citlivější na magii.