Illeni

Šlechta

Illenská nobilita velmi dbá na čistotu krve a na historii svých rodů. Vždyť ti nejmocnější z nich se odvozují od starých rodů, které na Nový Illen přivedl sluneční bůh.

Každý z vládnoucích rodů má mezi svými předky kolonizátora, který vkročil portálem na půdu Nového Illenu a v knihovnách prastaré knihy, které hovoří o starém kontinentě a o životě na něm.
Je to svatý úkol, který zde mají – ukázat nově vznikajícím rodům a místnímu obyvatelstvu, kterak se dobře žilo na starém kontinentě a ten způsob života jim předat.

Protože Illen, ten starý a krásný kontinent, bylo místo plné přepychu, bohatství a krásy. Vzdělanosti a kultury, kterou Illeni přinesli s sebou.

Severské rody
Derrewyni

Bývalý vládnoucí rod Severu.

Jejich pán, Björn Derrewyn, po událostech před pěti lety zmizel. Nosit otevřeně toto jméno nenosí příliš štěstí. Je možné, že by se Derrewynů Místodržící rád zbavil.

Jsou starý a mocný rod, který se nebojí jednat. Násilí je také řešení. Mají za sebou historii krvavých vzpour a ještě krvavějších represí.

Šušká se, že ze starého kontinentu přišli chudí jak bezzemci a na Novém Illenu si urvali, co mohli. Nikdy se příliš nezajímali o vzdělanost, boj jim byl přednější.

Amberové 

Rod z Vraního hnízda, které sedí mezi skalami. Jejich panství není nic než Hvozd a skály. Panství, které prý obklopuje mlha a dějí se tam věci.

Poslední lord Amber, Cullen, zemřel na dlouhou vleklou nemoc a nezanechal po sobě potomka. Jeho synovec Osgeth se ujal vlády, ale Sever si vybral svou daň a zanedlouho chatrný mladík zemřel.

Na panství nyní vládne Lady Ellara, vdova po Cullenovi. Snaží se, aby panství co nejvíce prospívalo a Místodržící si ho příliš nevšímal.

Amberové prý přišli ze starého kontinentu mezi prvními. Byli to vyzvědači, stopaři a jejich malé panství sedělo v horách. Prý si na Novém Illenu moc nepolepšili a jejich život je pořád stejně tvrdý.

Bloewynnové 

Panství na samém okraji severu, kde jsou jen skály a věčný led. Místní páni jsou houževnatí, tvrdí a stejně jako kámen si pamatují všechny křivdy a zla, které se na Severu staly.

Hlava rodu je horkokrevný muž, který dokáže čest svého rodu a čest Seveřanů bránit do poslední kapky krve. Poslední vzpoura ho málem stála život.

Bloewynnové ze starého kontinentu přišli jako malý rod, vazalové Císaře bez jména a majetku. Říká se, že jediným jejich bohatstvím je stará mapa kontinentu a svitky a depeše, které nesli. Jsou to tajemství, která nikomu nikdy neukáží.

Woodworthové 

Rod, který sousedí s Bloewynny.

Jejich panství oddělují hory od industrializovaného Západu a v těch horách sedí veškeré jejich bohatství, které Západ chce. Woodworthové je přísně střeží a na obchod se Západem nechtějí ani pomyslet.

Jejich pán při poslední vzpouře zemřel při obraně prostých vesničanů. Rod je momentálně bez pána a čeká se, zda na jeho místo nastoupí starší syn, který vládne dobře mečem, nebo mladičká dcera, která je chytrá jak liška a po čertech mazaná.

Woodwoorthové přišli ze starého kontinentů jako rod Wollynwerthů. Temar Wollynwerth, který je vedl, šel s hanbou a v řetězech za zradu na Císaři. Svou službou a chrabrostí si vysloužil odpuštění a na radu svých bratří změnil jméno rodu, aby na Novém Illenu začali s čistým štítem.

Rody centrální země a jižních provincií
Einarr

Rod ovládající přímořské vinice jihu, sídlem v podivuhodném a krásném paláci, zvaném Airaurdenn nad jezerem.

Starý a mocný rod, ktery ma velký vliv u císařského dvora, ale zaroveň do nedávná udržoval pevné obchodním styky na Severu.

Ostatně Lady Adenny Derrewyn byla na Sever provdaná právě  z domu Einar a tento jižní rod si od smrti Cyruse Derrewyna  nárokuje jistá práva na zdroje Severu.

Je vládnoucím rodem na Jihu.

Anwar Einarr, hlava rodu, je ctižádostivý muž, který si jde tvrdě za svým. Svou moc používá vychytrale a přesně ví, komu poradit a komu uškodit pouhým slovem.

Říká se, že rod Einarr je po krvi spjat se starým císařským rodem. Tapisérie, která visí v hlavním sále jejich sídla ukazuje, že mnohé z manželek Císařů pocházely právě  jejich rodu. Einarrové si ze starého kontinentu přinesli vědomí, že jejich slovo je zákon a jsou nadřazeni ostatním.

Allertonové z Jezerního kraje

Jejich paní, Lady Sigrid, je po krvi spřízněna s Lady Amber a s rodem Durrandon.

Allertonové jsou obchodnický rod, který žije v přepychu, přepychem se obklopuje a jejich lodě obeplouvají Illen s tím nejkvalitnějším zbožím, na které pomyslíte.

Pod Allertony spadají rody Launcet z přístavu a Alyons mezi Jezery, kteří jsou jejich vazaly.

Lady Sigrid ovdověla krátce po sňatku a na svém sídle vychovává jediného syna, který se má stát novou hlavou rodu. Je oblíbená mezi poddanými a vyniká velkým obchodním talentem. Někteří císařští rádcové jí dopřávají sluchu.

Allertonové přišli na Nový Illen jako dva rozhádané rody, které spojila tragédie. Launcetové a Alyons jsou s nimi spřízněni pokrevně a není mezi nimi žádné lži ani zrady.

Vougiene z Perlového zálivu

Čestný a rovný rod, který drží ochrannou ruku nad největším majákem v Novém Illenu. Jsou to mořeplavci, astrologové a učenci.

Každý maják, který na pobřeží Nového Illenu stojí je dílem některého z jejich mistrů stavitelů. Jen oni znají recept na studený plamen, který v majících hoří a osvětluje tmu jako paprsky měsíce.

Studený plamen je tajemství, které si rod přinesl ze starého kontinentu. Proslýchá se, že dříve byli rod alchymistů, mágů, snílků a velkých cestovatelů. A že to právě oni našli zmínky o jiném kontinentu, který jim poskytne nový domov.

Vougiene je skromné sídlo, avšak ukrývá v sobě trup poslední lodi, která Nového Illenu dosáhla. Dřevo ze starého kontinentu prý nestárne a je stále stejně pevné.

Montfort u Val-Roa

Momentálně sídlo řádu sester Rudého kříže. Ctihodná matka Theressa neměla potomky a rod přešel pod správu jejích nejbližších příbuzných.

Panství je známé rozsáhlými zahradami a vyniká nejlepšími léčiteli.

Rod Montfortů vzešel z potomků kolonizátorů Nového Illenu. Jacquese Montforta Císař vyznamenal za udatnost, daroval mu titul a půdu a jednu z jeho dcer provdal za pána Allertona.

Montforti s Allertony neudržují žádné rodinné vztahy.

Durrandonové z Velké zahrady

Slavný rod lovců čarodějnic. Říká se, že jejich panství je velká zahrada, kde úroda je dvakrát do roka a jablka jsou nejsladší v celé zemi.

​Lord Osric Durrandon byl poslední, kdo se aktivně účastnil honů na čarodějnice na Jihu a v Centrálních provinciích.

Poslední z rodu Durrandon, mladá lady Kaysa, byla poslána pro neposlušnost do kláštera. Rod je momentálně bez dědice.

Ze starého kontinentu přišli jako pěstitelé a zemědělci. Prý si přinesli tajemství úrodných nížin, kde země dávala úrodu dvakrát do roka. Nebyli nijak významným rodem, ale toto tajemství jim na Novém Illenu přineslo výsadní postavení.

Velká zahrada je sýpkou Val-Roa a Slunečního města.

Západní rody
Severinové

Nebo také Pánové Dolu. Rod, který vlastní povrchové doly Tři skály, největší na Západě. Jsou to těžaři, jejich bohatství je uhelný prach a rozhodně se nebojí si ušpinit ruce.

Van Hangest d’Yss

Rod, který obchodem a sňatky získal továrny v Rudoskalí, Sonnsparu a v okolí řeky Iskry.

Říká se, že krom rozsáhlých továren prý ovládají i rozsáhlou síť špehů. Zlí jazykové tvrdí, že krom špehů má hlava rodu k dispozici i malou armádu nájemných vrahů.

Van der Stroom z Fortwynu

Kdysi vládnoucí Západní rod, který ovšem nový druh šlechty zatlačil zcela do pozadí.

Nikdo by to otevřeně a nahlas neřekl, ale šeptá se, že Van der Stroomové by rádi viděli na Illenu nové pořádky. Bez Císaře. A Církve. Ale to jsou jistě pomluvy.

Van der Stroomové jako jediný ze západních rodů přišli ze starého kontinentu. Přinesli sebou tajemství strojů, páry a technomancie, na kterých je vystavěný celý Západ.

Tajemství technomancie žárlivě střeží – vždyť je to také zakázaná hereze, za kterou se upaluje na hranicích!