Hra

Místo

Základna hry je na louce zvané Prasečák nedaleko obce Raspenava (Liberecký kraj). Parkoviště a příjezd jsou vyznačeny zde.

Harmonogram

Příjezd na hru je v úterý do 20.00. Nejpozději ve 20.00 začne registrace a první fáze seminářů. Ve středu dopoledne a v brzkém odpoledni proběhnou další semináře.

Odpoledne pak začne vlastní hra, která bude trvat do sobotního večera.  Hraje se v blocích, které končí obvykle večer, kdy je herní pauza až do rána. Odjíždět se bude v neděli ráno.

Systém

Jedná se o tažení pro 5 družin, které postupně procházejí příběhem. Všichni táboří na jednom místě, v táboře se nehraje. Během hry jsou cca 2-3 noční hry, které končí kolem půlnoci.

Ubytování

Spát se bude na louce pod vlastními stany. Je doporučeno mít historické stany. U tábořiště je potok s čistou vodou, která však není pitná. Pitná voda se dováží v barelech. Na místě je suché WC.

Kostým

Hráči si musí přivézt kostým. Více viz samostatná sekce.

Zbraně

Ve hře se používají měkčené zbraně (viz Základní pravidla).

Jídlo

Jídlo si hráči zajišťují sami. Máme však na místě hospodu, kde je možné si zakoupit teplé jídlo a pochopitelně také nápoje včetně čepovaného piva.

Pitná voda bude přístupná po celou dobu pobytu.

Co s sebou

Pro shrnutí, co si bude třeba (nebo co je povoleno) přivézt na hru:

  • Kostým.
  • Měkčené zbraně.
  • Stan (nejlépe dobový).
  • Spacák, karimatka, případně ekvivalent.
  • Vytištěný popis postavy, karta postavy, pravidla povolání, 1 x do družiny Základní pravidla.
  • Jídlo (alternativou je využití hospody).
  • Nádobí (nejlépe dobové).

Postavy

Pravda je hra pro pět pětičlenných družin. Hráči si musí dopředu sestavit družinu a přihlásit se jako celek.

Pro každý ročník existuje pět předpřipravených postav, které si hráči rozeberou. Obvykle je možné postavy hrát jako muže i jako ženy. Popis postav je u jednotlivých ročníků.

Každý hráč si také vybere svoje povolání. Obvykle je možné ke každé postavě přiřadit jakékoliv povolání.

 

Pravidla

Pravda používá herní systém Awain. Ten je určen pro fantasy hry. Nabízí podobné principy jako stolní RPG hry jako Dungeons&Dragons nebo Dračí doupě, případně počítačové hry jako World of Warcraft. Pravidla Awainu řeší především bojové situace. Jak boj zbraněmi, tak magii, božské zázraky a ostatní nadpřirozené prvky.

Pravidla jsou poměrně komplexní a obsáhlá, ale jsou napsána tak, aby byla zapamatovatelná a použitelná i ve složitých situacích. Umožňují kromě klasického zážitku ze hry také možnost promyšleně taktizovat při boji.

Pravidla povolání

Povolání meče

Členové bojových povolání se spoléhají na zbraně a
hrubou sílu, která jim slouží k pobití protivníků. V
jejich schopnostech obvykle není nic
nadpřirozeného. Pouze tvrdé cvičení a dokonalé
fyzické schopnosti.

Tato povolání jsou určena především pro hráče,
kteří chtějí stát v první linii, bojovat a zabíjet.

Bojovník

karta postavy

Jak jejich jméno napovídá, bojovníci se specializují
na boj zbraněmi. Ze všech povolání ovládají nejlépe
zbraně a zbroje. V první linii vydrží rozhodně
nejdéle a pokud padnou, je likvidace zbytku družiny
už jen otázkou chvíle.

U bojovníka není co řešit. Je nejlepší a nejsilnější
postavou pro boj zblízka. On způsobí nejvíce
zranění a nejvíce vydrží. Je ale velice zranitelný
prokletími.

Zloděj

karta postavy

Zloděj není jen někdo, kdo umí krást. Zloděj je
dobrodruh, vycvičený v překvapivých útocích,
nenápadnosti a mnoha dalších praktikách.
Nedokáže stát v přední linii jako válečník, pokud se
však dostane k nepřátelům nenápadně, může
vykonat mnohem více práce než bojovník.

Zloděj je klasické útočné povolání, které má za úkol
způsobit co nejvíce zranění je to možné. Oproti
bojovníkovi však nemá takové obranné schopnosti
a proti používá spíše překvapivých útoků.

Povolání magie

Magická povolání čerpají energii, kterou
transformují do nadpřirozených efektů ovlivňujících
svět kolem nich. Jejich schopnosti jsou krátkodobé,
ale mohou výrazně ovlivnit průběh boje a zásadně
vyřešit mnoho problematických situací. Příslušníci
magických povolání obvykle nepoužívají zbroje ani
zbraně a bojují zezadu pomocí svých kouzel.

Tato povolání jsou určena především pro hráče,
kteří chtějí vyhrávat boj pomocí rychlého úsudku a
inteligence.

Čaroděj

karta postavy

Čarodějové, zvané též volchvové, ovládají magické
síly umožňující měnit živé bytosti kolem sebe.
Dokážou léčit i zabíjet, posilovat své spojence a
proklínat protivníky.

Čarodějova role je držet se v povzdálí a v pravou
chvíli vhodně proklít protivníky. V případě nouze
má několik málo obranných schopností.

Kouzelník

karta postavy

V moci kouzelníků je sesílat kouzla, která ovládají
hmotný svět. Nedokáží kouzlem zabít či ochromit,
ale umí ovlivnit předměty a prostředí kolem nich.

Kouzelník nabízí několik útočných a obranných
schopností. Měl by se držet spíše vzadu a v pravou
chvíli oslabovat protivníky. Podpůrné schopnosti
může seslat ještě před začátkem boje.

Povolání víry

Povolání víry využívají moc vyšších bytostí k
vyvolání mocných zázraků. Za odměnu těmto silám
slouží, provádí pro ně obřady a mají je v úctě.
Zázraky, které dokáží stvořit, většinou spíše
ochraňují a léčí, než aby působily pohromy.

Tato povolání jsou určena především pro hráče,
kteří nechtějí ani bojovat, ani takticky přemýšlet,
ale hledají smysl hry v dobrém hraní své postavy.

Druid

karta postavy

Druid uctívá přírodu jako mlčenlivou a mocnou sílu.
Proniká do jejího vědomí a využívá její síly na
ovlivnění těl živých tvorů a vyvolání přírodních jevů.

Druidova role je jednoduchá. Držet se mimo boj a
léčit a posilovat spojence.

Kněz

karta postavy

Kněz, neboli žrec (od slova “žertva” – oběť) je
služebníkem bohů a vykladatelem jejich vůle. Jeho
schopnosti závisejí na tom, jakému bohu slouží.
Kněží většinou slouží jako duchovní vůdci svého lidu
a jsou velice váženi a ctěni.

Knězova role je rozdělena mezi léčení, používání
podpůrných schopností na spolubojovníky a
vyvolávání božího hněvu v podobě energetických
útoků na protivníky.

  • Obecná pravidla
Základní pravidla

Všechna obecná pravidla jsou zapsána v této příručce.

Změny z minulých verzí

Pravidla Awainu procházejí vývojem. Může být užitečné pročíst si, jaké změny v pravidlech nastaly od poslední hry.

Registrace

Registrace na Žár Jagaziny (22. ročník)

Přihlašování družin i pomocníků (CP, fotografů, kuchyně apod.) je zde. Poté proběhne další fáze, kdy se budou přihlašovat konkrétní hráči.

Kdy

Hubiny zrcadla proběhnou od 18. srpna (úterý) večer do 22. srpna (sobota) v noci.

Za kolik

Základní cena pro 22. ročník je 800,- Kč. Pomocníci platí 200,-. Obsluha kuchyně a fotografové neplatí nic.

Platby posílejte po obdržení výzvy na účet 2601234979 / 2010. Prosím uveďte i variabilní symbol 20203. Splatnost je 19.7.2019.

Při zrušení registrace měsíc a více před hrou vracíme platbu celou, při zrušení dva týdny a více před hrou vracíme polovinu.

Odkazy

mailová adresa je: pravda@awainqerch.cz

facebooková stránka hry

facebooková stránka události

Svět

Doba

Zatímco většina fantasy světů připomíná vrcholný feudální středověk, svět Awainu je inspirován středověk raným. Základním motivem jsou Čechy za prvních Přemyslovců. Dobrou inspirací pro architekturu, styl života a vlády může být třeba Rohan z Pána Prstenů.

Život v této době má veliký vliv na psychologii obyvatel. Zejména ve vztahu k přírodě a nestvůrám. Zatímco v civilizovaném světě je příroda brána jako symbol odpočinku, míru, meditace a zvířata ikonou lovu a zábavy, ve světě raného středověku znamená příroda strach a zlo. Lesy a hory jsou místa, o kterých se mluví jen šeptem a nikdo nedojde dál než na dohled od vesnice. Nestvůry přicházejí v noci, touží po mase a po krvi a zpravidla je nelze zabít. Pouze obětovat bohům nebo si stvůry usmířit položením darů na kraj hvozdů.

Některé části světa (především Západ) jsou civilizovanější a styl života je zde jiný. Tristaris a Pětiměstí spíše připomínají přelom středověku a novověku.

Mytologie

Awain čerpá téměř výhradně ze slovanské mytologie. Klasické příšery jsou vodníci, skřítkové, jezinky, vlkodlaci apod. Nevyskytují se bytosti z mytologie řecké a egyptské – jako jsou sfingy, medúzy, hydry apod. Existuje však několik výjimek (např. v Srbjanských pustinách žijí mantikory). Tolkienovské fantasy rasy (elfové a trpaslíci) existují, ale mají slovanskou podobu. Elfové jsou lesní nestvůry, kterých se lidé bojí snad ještě víc než vlkodlaků a upírů. Trpaslíci pak spíše domácí bytosti, starající se o řemesla.

Ve světě se občas objevují bytosti z mytologie keltské a na západě i tvorové z židovské a křesťanské sféry.

Pohádky a poezie

Pohádkové bytosti a příběhy tvoří jeden ze základních pilířů Awainského světa. Především tedy pohádky ponuré a smutné. Jako archetyp by se dala označit Erbenova Kytice.

Svět živlů

Silné místo v charakteru světa mají čtyři živly. Různé druhy elementálů, salamandři, ptáci ohniváci apod. jsou typickými bytostmi, které můžete potkat.

Náboženství

Ve většině fantasy existuje polyteizmus, ale jeho podoba je spíše křesťanská. Kněz slouží jako ochránce věřících a prostředek zvěstování boží vůle lidem. Ve většině Awainského světa uctívají lidé staré bohy, doslovně převzaté ze slovanské mytologie. Jejich kněží, nazývaní žrecové, mají za úkol starat se o posvátná místa a modly bohů. Prostřednictvím rituálů prosí pak bohy o pomoc. Hromadné modlitby a kázání zde tedy nemají význam.

V západní části světa se uctívá bůh Triglav, který více připomíná středověké monoteistické kulty než starověké náboženství. Jeho kněží se snaží obrátit na víru celý svět. Tento proces připomíná christianizaci barbarských území na začátku středověku.

Ještě starší než všichni bohové je kult přírody, provozovaný u některých starých ras, jako jsou Srbjané.

Dobro a zlo

Vskutku jen výjimečně jde rozlišit mezi dobrem a zlem. Všichni se snaží vydobýt si své místo ve světě, který je mnohdy krutý. Zda dobrem je řád, který přináší Triglav a nebo chaos, ale svoboda, kterou poskytují Staří bohové je nemožné určit.