Divotvorce

odkaz na příručku povolání

Divotvorci jsou lidé obdaření mocí od bohů nebo mocných bytostí z jiných sfér. Mezi barbary se obvykle označují jako šamani, na západě v Tristarisu a Pětiměstí, či naopak na jihu v Marage a Likae, pak nejčastěji používají název thaumaturgové či proroci. Ve většině zemí jsou ale známí právě jako divotvorci.

Divotvorce, na rozdíl od kněze, neumí žehnat přinášet přízeň bohů jiným. On sám je nadán mocí. Dokáže léčit, rozmlouvat s duchy či svatými a navštěvovat jiné světy.

1. stupeň (3 životy)

Pouto země (speciální útok, četnost)

Duchové nebo bohové, se kterými je divotvorce spojen, dokážou připoutat na místo toho, koho divotvorce zasáhne svou zbraní. Mocné bytosti mu znemožní pohnout jednou nohou z místa.

Pokud divotvorce zasáhne hmotným útokem zblízka nebo hmotným útokem zdálky zázračnou střelou (viz zázračné střely), způsobí místo zranění efekt PŘIKOVÁNÍ.

Cílová postava má jednu nohu (bez ohledu na to, jestli se jedná skutečně o nohu – např. u ryby) přikovánu k zemi. V okamžiku použití schopnosti si může vybrat, která noha to bude, a do konce trvání prokletí s ní nesmí pohnout z místa. Může se na ní libovolně otáčet.

Pokud je cílová postava v okamžiku použití schopnosti ve vzduchu, ihned spadne na zem.

Trans (posílení)

Nejjednodušší způsob, jak načerpat moc duchů a jiných sfér je prostřednictvím transu. Pokud není během transu vyrušen, dokáže divotvorce vyvolat jakýkoliv zázrak, aniž by se vyčerpal. Někteří divotvorci jsou v transu nehybní, jiní se naopak chaoticky pohybují a křičí.

Divotvorce nesmí mluvit (může pouze oznamovat herní hesla), používat schopnosti a pohybovat rukama a nohama (nesmí tedy ani útočit nebo se bránit). Alternativou je, že se může pohybovat a křičet, ale tak, aby se nemohl pohnout z místa a nijak se nebránil útokům.

Pokud není tato činnost 1 minutu přerušena, může divotvorce použít jednu divotvorcovu schopnost, kde již vyčerpal všechnu četnost.

Věštba (požehnání, četnost)

Divotvorce obdaří požehnanou osobu darem předvídat nebezpečí. Ta se pak dokáže vyhnout ráně mečem, letícímu kouzlu nebo nešlápnout na propadávající dlaždici.

Jednou během trvání může cílová postava použít heslo VEDLE proti hmotnému nebo nehmotnému útoku.

Zacelení ran (léčení, četnost)

Jaký by to byl divotvůrce, kdyby nedokázal zázračně léčit. Tento zázrak dokáže zacelit rány, zhojit jinak poškozenou tkáň, neutralizovat škodlivé látky v těle, ale i dodat energii příliš vyčerpanému organismu.

Cílové postavě se vyléčí 1 život.

Zbraně divotvorců

Divotvorci nejsou příliš zběhlí v používání zbraní. Když už potřebují bojovat, obvykle nahání nepřátelům strach a tím zvítězí. Řada divotvorců se však přece jenom naučí bojovat s tesákem, oštěpem, či jinými lehkými zbraněmi.

Tato schopnost má následující efekty:

Výcvik s lehkou zbraní

Divotvorce může bez postihů používat lehké zbraně (např. tesák).

Výcvik s vrhací zbraní

Divotvorce může bez postihů používat vrhací zbraň.

Zloba duchů (speciální útok, četnost)

Divotvorce dokáže vnést hněv bohů, duchů nebo jiných sfér do protivníka, kterého zasáhne svou zbraní. Ten pak bude ve strachu před ním prchat.

Pokud divotvorce zasáhne hmotným útokem zblízka nebo hmotným útokem zdálky zázračnou střelou (viz zázračné střely), způsobí místo zranění efekt STRACH.

Cílová postava se vyhýbá kontaktu s původcem: nesmí se k němu přiblížit na dosah zbraně a pokud se přiblíží původce, musí se od něj vzdálit. Také nesmí provádět útočné akce proti sesilateli, pokud má možnost se boji s ním vyhnout (tedy je-li zahnána do úzkých, normálně bojuje), a musí předvádět strach.

Koldun

Koldun, v případě ženy kolduňa, využívá svoji spřízněnost s bohy na posílení sebe sama a následné zničení nepřátel pomocí meče. Může povolat duchy předků či zvířat, svaté bytosti, nebo tvory z jiných sfér, aby částečně vstoupili do jeho těla. Mezi triglavovci se koldunům obvykle říká paladinové nebo mniši.

2. stupeň (4 životy)

Aspekt ohně (posílení, četnost)

Divotvorce se propojí s duchy a bohy ohně. Rány jeho meče pak mohou protivníky popálit. Musí však zůstat v pohybu a nesmí se zastavit.

Tato schopnost má následující efekty:

Ohnivý úder

Třikrát během trvání může koldun způsobit kromě původního zranění ještě 1 ohnivé zranění.

Efekt se považuje za jednorázový bonus ke zranění.

Neustálý pohyb

Během trvání se divotvorce musí neustále pohybovat. Jakmile se zastaví na více než reakční dobu (3 vteřiny) (ať již dobrovolně, nebo je k tomu přinucen), schopnost skončí.

Aspekt země (posílení, četnost)

Jedním ze způsobů boje koldunů je povolat duchy a bohy země. Ti způsobí, že některé části jeho těla budou tvrdé jako kámen a běžný úder je nedokáže poranit. Zároveň však kolduna omezují v pohybu. Může se pohybovat jen tehdy, pokud se dotýká samotné země.

Tato schopnost má následující efekty:

Okamžité léčení

Divotvorce postava získá nestvůrnou schopnost Nezranitelná kůže (dvě libovolné zásahové plochy): pokud je zasažena hmotným útokem do vybrané zásahové plochy (např. levé ruky), je zranění sníženo o 1.

Omezení zranitelnosti dané touto schopností není kumulativní s žádným dalším omezením zranitelnosti.

Připoutání k zemi

Divotvorce má efekt PŘIKOVÁNÍ.

Divotvorce má jednu nohu (bez ohledu na to, jestli se jedná skutečně o nohu – např. u ryby) přikovánu k zemi. V okamžiku použití schopnosti si může vybrat, která noha to bude, a do konce trvání prokletí s ní nesmí pohnout z místa. Může se na ní libovolně otáčet.

Pokud je divotvorce v okamžiku použití schopnosti ve vzduchu, ihned spadne na zem.

Pomalý pohyb

Pokud se divotvorce dotýká rukou země nebo skály spojené se zemí, efekt PŘIKOVÁNÍ přestane působit.

Lovecká taktika (speciální útok)

Koldunové používají nadpřirozené schopnosti, které jim pomáhají zdolat protivníky. Jsou-li pod vlivem aspektu země nebo vody, mohou přivolat kořist k sobě, aby ji mohli zabít. Pokud bojují v přízni ohně či větru, dokáží místo toho protivníky paralyzovat, aby zůstali stát a neutekli.

Tato schopnost má následující efekty:

Přivolání

Jednou během trvání Aspektu země a Aspektu vody může divotvorce, pokud zasáhne hmotným útokem zblízka nebo hmotným útokem zdálky zázračnou střelou (viz zázračné střely), způsobit místo zranění efekt PŘIVOLÁNÍ.

Cílová postava nesmí běhat, skákat ani rychle chodit.

Cílová postava nesmí mluvit (může pouze oznamovat herní hesla), používat schopnosti a pohybovat rukama (nesmí tedy ani útočit nebo se bránit).

Cílová postava ztratí všechna posílení a rozkazy, která na ni působí.

Cílová postava se musí pohybovat směrem k původci. Pokud k němu dojde, zůstane stát. Pokud se původce dále pohne, bude jej následovat. Před překážkami, které nejdou obejít (stěna, propast apod.), zůstane cílová postava stát. Překážky, které při průchodu způsobují zranění (jako třeba ohnivé zranění u lávového pole nebo zranění topením u vody), v cestě nebrání, ale po prvním zranění se efekt zruší. Pokud se cílová postava nemůže k původci dostat (např. protože původce letí a ona ne), bude se snažit držet se u něj co nejblíže. Pokud původce herně nevidí, zůstane stát na místě.

Efekt je zrušen, pokud je postava zraněna aspoň za 1 život nebo zasažena efektem BOLEST, ale pouze od protivníka nebo od prostředí (tedy např. vlastní družina postavu zraněním neprobere).

Paralýza

Jednou během trvání Aspektu ohně a Aspektu větru může divotvorce, pokud zasáhne hmotným útokem zblízka nebo hmotným útokem zdálky zázračnou střelou (viz zázračné střely), způsobit místo zranění efekt PARALÝZA.

Cílová postava nesmí běhat, skákat ani rychle chodit.

Cílová postava nesmí mluvit (může pouze oznamovat herní hesla), používat schopnosti a pohybovat rukama (nesmí tedy ani útočit nebo se bránit).

Cílová postava ztratí všechna posílení a rozkazy, která na ni působí.

Cílová postava nesmí pohybovat nohama (zůstane tedy na místě a nemůže chodit).

Efekt je zrušen, pokud je postava zraněna aspoň za 1 život nebo zasažena efektem BOLEST, ale pouze od protivníka nebo od prostředí (tedy např. vlastní družina postavu zraněním neprobere).

Očištění (léčení/speciální útok)

Koldun má moc očistit postavu nebo místo od magie či zázraků a navrátit ji tak do přirozeného stavu. Pokud je pod vlivem aspektu země nebo vody, dokáže rušit kletby a je-li propojen se silou ohně či větru, umí zrušit podpůrnou magii a sílu.

Při aktivaci této schopnosti si divotvorce vybere jednu z následujících možností:

Očištění od prokletí (léčení)

Jednou během trvání Aspektu země a Aspektu vody může divotvorce cílové postavě zrušit všechna prokletí, která na ni působí.

Očištění od požehnání a podpůrných kouzel (speciální útok)

Jednou během trvání Aspektu ohně a Aspektu větru může divotvorce, pokud zasáhne hmotným útokem protivníka, způsobit místo zranění efekt NEUX.

Cílová postava ztratí všechna požehnání a podpůrná kouzla, která na ni působí.

Očištění od stvoření a místních kouzel (speciální útok)

Jednou během trvání Aspektu ohně a Aspektu větru může divotvorce, pokud zasáhne hmotným útokem místo nebo předmět, způsobit místo zranění efekt NEUX.

Cílový předmět nebo místo ztratí všechna stvoření a místní kouzla, která na něj působí.

Když není zcela jasné, na který předmět je kouzlo mířené nebo kde se rušený efekt přesně nachází, je vhodné cíl za zaklínadlem upřesnit (např. „NEUX na tvůj meč“ nebo „NEUX ochranný kruh.“).

Pouto stínů (modifikace, četnost)

Koldun dokáže ještě více posílit své pouto s duchy při použití aspektu. Čerpá-li sílu ohně či větru, stane se v podstatě nesmrtelným. Je-li propojen s mocí země nebo vody, může se schovat a stát se téměř neviditelným.

Tato schopnost má následující efekty:

Neviditelnost

Při vyvolání Aspektu země nebo Aspektu vody se může divotvorce rozhodnout použít jej s tímto efektem.

Divotvorce se může kdykoliv během trvání schovat. Musí být v ne zcela rovném terénu (třeba u keře, stromu apod., ne uprostřed holé louky), sednout si, kleknout nebo lehnout a použít signál neviditelnosti – dát si ruku před čelo dlaní ven. Schovat se ovšem nemůže, pokud se přímo na něj dívá někdo z protivníků a vidí jej.

Od okamžiku použití signálu je divotvorce neviditelný a všichni ostatní musí dělat, že o něm nevědí. Divotvorce zůstává neviditelným, dokud nevydá nějaký zvuk (kromě herních hesel), nemůže tedy ani používat žádné schopnosti vyžadující hlas. Nesmí provádět útočné akce. Pokud se nějaký protivník dostane přímo k němu, nic se neděje. Divotvorce sám se však nesmí přiblížit k žádnému protivníkovi na méně než 3 metry v členitém terénu nebo 6 m v rovném, jinak bude objeven. Pokud však protivník vůbec nemá šanci lovce vidět (např. je za rohem), je možné přiblížit se až těsně k němu. Když se divotvorce zviditelní, musí oznámit heslo NORMÁL a nesmí reakční dobu (3 vteřiny) provádět útočné akce.

Pokud divotvorce před schováním upozorní spojence, budou vědět kde je a mohou na něj např. používat podpůrné efekty.

Nesmrtelnost

Při vyvolání Aspektu ohně nebo Aspektu vzduchu se může divotvorce rozhodnout použít jej s tímto efektem.

Pokud klesnou životy divotvorce pod nulu, nepovažuje se za smrtelně zraněnou, ale pouze za vyřazenou. Pokud je však zcela zničeno její tělo, normálně zemře. Zničení těla znamená spálení, sežrání, minimálně 10 vteřin usilovného rozsekávání nebo něco podobného, klasické doražení jednou ranou nestačí.

Případné speciální schopnosti, které cílové postavě umožňují ignorovat efekt vyřazení, při záporném počtu životů nefungují.

Zbraně koldunů (vícenásobná)

Koldunové spoléhají více na svoji sílu a obratnost zděděnou od bohů než na své vědomí, proto jim není cizí používání mečů a dalších zbraní.

Při každém zapsání si postava zvolí jednu z možností:

Výcvik s dvěmi lehkými zbraněmi

Divotvorce může bez postihů používat dvě lehké zbraně.

Výcvik se střední zbraní a dýkou

Divotvorce může bez postihů používat střední zbraň a dýku.

Výcvik se střední zbraní a puklířem

Divotvorce může bez postihů používat střední zbraň a puklíř.

3. stupeň (5 životů)

Aspekt větru (posílení, četnost)

Divotvorce povolá sílu větru. Bude tak moc létat jako sám vítr. Stejně jako vítr se však nesmí zastavit.

Tato schopnost má následující efekty:

Létání

Divotvorce začne létat. Oběma rukama musí předvádět signál létání (mávání paží nahoru a dolů) nesmí je nijak používat, jako kdyby měl efekt OCHROMENÍ. Pokud přistane, schopnost ihned skončí.

Po skončení zázraku postava nesmí reakční dobu (3 vteřiny) provádět útočné akce.

Neustálý pohyb

Během trvání se divotvorce musí neustále pohybovat. Jakmile se zastaví na více než reakční dobu (3 vteřiny) (ať již dobrovolně, nebo je k tomu přinucen), schopnost skončí.

Aspekt vody (posílení, četnost)

Koldun začne čerpat sílu vody a bytostí s ní spojených. Ti mu dají moc čerpat životní sílu ze samotné země a vyléčit si tak všechny utržené rány kromě těch nejsilnějších. Sílu vody však čerpá pouze z místa pod svýma nohama a aby se mohl pohnout z místa, musí dotykem ruky prameny přesměrovat.

Tato schopnost má následující efekty:

Okamžité léčení

Divotvorce získá schopnost Okamžité léčení. Pokud je zraněn, může si do reakční doby (3 vteřiny) vyléčit 1 život. Není možné si takto vyléčit zranění způsobené vnitřním útokem.

Připoutání k zemi

Divotvorce má efekt PŘIKOVÁNÍ.

Divotvorce má jednu nohu (bez ohledu na to, jestli se jedná skutečně o nohu – např. u ryby) přikovánu k zemi. V okamžiku použití schopnosti si může vybrat, která noha to bude, a do konce trvání prokletí s ní nesmí pohnout z místa. Může se na ní libovolně otáčet.

Pokud je divotvorce v okamžiku použití schopnosti ve vzduchu, ihned spadne na zem.

Pomalý pohyb

Pokud se divotvorce dotýká rukou země nebo skály spojené se zemí, efekt PŘIKOVÁNÍ přestane působit.

Duální aspekt

Divotvorce může čerpat zároveň sílu země a vody, nebo bude současně posílen mocí ohně a větru.

Divotvorce může mít aktivní dvě posílení, která mají v názvu Aspekt, najednou.

Přenesení aspektu (požehnání)

Divotvorce může předat část svojí síly i někomu jinému. Ten pak může využívat jeden z jeho Aspektů, jako kdyby jím byl požehnán.

Divotvorce může vyvolat jednu schopnost, která má v názvu Aspekt, jako požehnání místo posílení.

Pozn.: Na postavu s tímto požehnáním není možné využít schopnosti modifikující Aspekt jako je třeba Pouto stínů apod.

Rituální síla (četnost)

Tento zázrak umožňuje vstřebat životní energii umírající bytosti. Koldun dokáže využít sílu protivníka. To mu dodá sílu schopnou zahojit i nejtěžší zranění.

Pokud divotvorce způsobí jiné postavě vyřazení, smrtelné zranění nebo ji rovnou zabije, vyléčí si 3 životy.

Není možné použít tuto schopnost vícekrát na tu samou postavu.

Spojen s duchy předků (posílení, četnost)

Koldun je natolik propojen se sílou předků, že pokud má jít jeho duše do Návi, tak se jeho tělo propojí s podsvětními duchy. Bude moci nějakou dobu žít, ale bude na půli cesty do světa mrtvých. Nebude tak moci bojovat, ale stále dokáže pomáhat svým druhům léčivými a posilujícími zázraky.

Pokud divotvorce zemře, může se za krátkou dobu (12 vteřin) po smrti použít tuto schopnost. Tato schopnost bude mít následující efekty:

Oživení

Divotvorce bude oživen tak, že bude mít 0 životů a nebude trpět efektem smrtelného zranění.

Vyléčení

Divotvorci se vyléčí 6 životů.

Okamžité léčení

Divotvorce získá schopnost Okamžité léčení. Pokud je zraněn, může si do reakční doby (3 vteřiny) vyléčit 1 život. Není možné si takto vyléčit zranění způsobené vnitřním útokem.

Neschopnost zabíjet

Divotvorce nemůže používat útočné akce.

Zpátky do hrobu

Pokud bude toto posílení zrušeno, divotvorce dostane 6 vitálních zranění (vnitřním útokem).

Vědun

Vědun, věštec, či vědmák, v případě ženy vědma nebo věštkyně, se dokáže dostat do spirituálních rovin mimo tento svět. Umí se pohybovat v Návi a využívat moc Podsvětí na léčení a vzkříšení mrtvých, nebo se vydá do snových dimenzí Mezisvěta a dokáže jeho prostřednictvím ovládnout nebo ochromit své protivníky.

2. stupeň (4 životy)

Exorcismus (speciální útok)

Mnoho lidí věří, že kletby jsou ve skutečnosti způsobeny působením zlých duchů, kteří se v člověku usídlí. Vědun je umí vymýtit. Nezvládne však kletbu zcela zrušit, pouze přesunout. Pokud je poslem Mezisvěta, dokáže přesunout prokletí ze seba na někoho jiného. Je-li poslem Návi, umí naopak přijmout prokletí z někoho jiného na sebe.

Tato schopnost má následující efekty:

Předej kletbu (speciální útok)

Jednou během trvání Posla Mezisvěta může divotvorce, pokud zasáhne hmotným útokem z dálky, způsobit místo zranění efekt libovolného prokletí, které je nyní na divotvorci aktivní. Bez ohledu na to, zda toto prokletí začne na cílové postavě působit, bude na divotvorci zrušeno.

Přijmi kletbu (léčení)

Jednou během trvání Posla Návi může divotvorce cílové postavě zrušit všechna prokletí, které na ni působí a tato prokletí získá divotvorce. Trvání započne nanovo – tedy na divotvorci budou působit celou minutu.

Použití schopnosti se hlásí heslem “MÁŠ KŘUP, BERU”.

V případě, kdy je potřeba určit původce prokletí, se za původce považuje postava, od které divotvorce prokletí získal. Tedy např. v případě efektu STRACH bude divotvorce cítit strach k postavě, které strachu zbavil.

Pozn.: Nikdo na sobě nemůže mít vícekrát stejné prokletí. Pokud divotvorce někomu zruší prokletí, které už na sobě má, nebude ho mít dvakrát, pouze si začne počítat trvání znovu od začátku.

Mistrovství sfér (vícenásobná)

Vědun dokáže častěji využívat síly Záhrobí a Snového světa.

Divotvorce si při každém zapsání této schopnosti zvolí jednu schopnost věduna, která umožní jednou během trvání Posla Mezisvěta nebo Posla Návi použít nějaký efekt. Tento efekt bude moci použít vždy dvakrát.

Posel Mezisvěta (posílení, četnost)

Mezi světem živých a mrtvých leží Mezisvět, zvaný také Snová říše či Mur. Pokud se vědun spojí s tímto světem, dokáže do světa snů kdykoliv vstoupit. Nebude se moci mezi sny pohybovat, ale nebude ho moci ohrozit žádný útok z hmotného světa. Běsové, kteří jsou vládci Muru, mu však nedovolí pomáhat a léčit. Jeho úkolem bude jen rozsévat zmar a smrt.

Tato schopnost má následující efekty:

Přesun do Mezisvěta

Divotvorce se může kdykoliv přesunout do Mezisvěta nebo zpět. Postava v Mezisvětě je imunní proti všem efektům z normálního světa a naopak.

V Mezisvětě musí postava jednou rukou předvádět signál Mezisvěta (kroužky ukazováčkem v úrovni hlavy) a nesmí ji nijak používat.

Po přesunu divotvorce ztuhne ve stejné pozici a nemůže pohnout žádnou částí svého těla ani mluvit (může ale normálně dýchat). Nemůže tedy používat žádné schopnosti vyžadující pohyb nebo hlas (tedy ani sesílat kouzla nebo vyvolávat zázraky), může pouze oznamovat herní hesla.

Po přechodu z normálního světa do Mezisvěta nebo naopak postava nesmí reakční dobu (3 vteřiny) provádět útočné akce.

Neschopnost pomáhat

Divotvorce nemůže používat schopnosti typu léčení, požehnání a podpůrné kouzlo.

Posel Návi (posílení, četnost)

Vědun se propojí s Říší mrtvých a stane se napůl podsvětním duchem. Síla Záhrobí dokáže vyléčit většinu ran, které mu uštědří útok z hmotného světa. On sám bude moci ovlivňovat hmotný svět jen částečně. Duchové zde žijící mu umožní léčit a vyvolávat požehnání na své druhy, znemožní mu však ničit a zabíjet.

Tato schopnost má následující efekty:

Okamžité léčení

Divotvorce získá schopnost Okamžité léčení. Pokud je zraněn, může si do reakční doby (3 vteřiny) vyléčit 1 život. Není možné si takto vyléčit zranění způsobené vnitřním útokem.

Neschopnost zabíjet

Divotvorce nemůže používat útočné akce.

Prokletý dotyk (modifikace, četnost)

Divotvorce může postihnout kletbou ty protivníky, které zasáhne svou zbraní, u věduna navíc pouze zbraní vrhací. Tato schopnost mu umožní postihnout kletbou i ty, kterých se pouze dotkne.

Divotvorce může použít jakoukoliv divotvorcovu schopnost typu speciální útok tak, že se cílové postavy pouze dotkne rukou. Nezáleží na tom, zda měl být útok veden zblízka nebo z dálky.

Při útoku rukou platí zásah i při dotyku mimo zásahové plochy. Pokud cíl řekne heslo MIMO, může divotvorce oznámit PŘESTO + efekt.

Síla světů (speciální útok/léčení)

Divotvorce se naučí lépe využívat sílu sfér. Pokud je propojen s Mezisvětem, dokáže zásahem vrženou zbraní ochromit protivníka. Je-li jeho duše spojena s Náví, může dotykem ruky vyléčit těžká zranění.

Tato schopnost má následující efekty:

Přivolání (speciální útok)

Jednou během trvání Posla Mezisvěta může divotvorce, pokud zasáhne hmotným útokem zdálky zázračnou střelou (viz zázračné střely), způsobit místo zranění efekt UVĚZNĚNÍ.

Cílová postava ztuhne v pozici, ve které byla v okamžiku aktivace schopnosti, a nemůže pohnout žádnou částí svého těla ani mluvit (může ale normálně dýchat). Nemůže tedy používat žádné schopnosti vyžadující pohyb nebo hlas (tedy ani sesílat kouzla nebo vyvolávat zázraky), může pouze oznamovat herní hesla.

Cílová postava získá imunitu proti zranění hmotným a nehmotným útokem (vnitřním útokem je tedy stále zranitelná).

Podsvětní léčení (léčení)

Jednou během trvání Posla Návi může divotvorce vyléčit cílové postavě 2 životy.

4. stupeň (5 životů)

Dokonalá věštba (požehnání, četnost)

Vědun dokáže lépe předvídat budoucnost než obyčejný divotvorce. Jeho věštby jsou přesnější a dokážou varovat proti třem zlým událostem místo jedné.

Třikrát během trvání může cílová postava použít heslo VEDLE proti hmotnému nebo nehmotnému útoku.

Moc světů (speciální útok/léčení)

Pokud vědun vyvolal Posla Mezisvěta, dokáže přitáhnout protivníka k sobě do světa snů. V případě, že vyvolal Posla Návi, umí využít sílu Podsvětí k oživení mrtvých.

Tato schopnost má následující efekty:

Zmizení (speciální útok)

Jednou během trvání Posla Mezisvěta může divotvorce, pokud zasáhne hmotným útokem zdálky zázračnou střelou (viz zázračné střely), způsobit místo zranění efekt ZMIZENÍ.

Cílová postava se přesune do Mezisvěta, pokud je v okamžiku seslání v normálním světě. Je-li během seslání v Mezisvětě, přesune se naopak do normálního světa. Pokud je efekt zrušen nebo jeho trvání skončí, bytost se okamžitě ocitne zpět v původní dimenzi. Pokud je zde zrovna hmotná překážka, objeví se na nejbližším volném místě. Postava v Mezisvětě je imunní proti všem efektům z normálního světa a naopak.

V Mezisvětě musí postava jednou rukou předvádět signál Mezisvěta (kroužky ukazováčkem v úrovni hlavy) a nesmí ji nijak používat.

Po přechodu z normálního světa do Mezisvěta nebo naopak postava nesmí reakční dobu (3 vteřiny) provádět útočné akce.

Oživení (léčení)

Jednou během trvání Posla Návi může divotvorce vyléčit jednu smrtelně zraněnou postavu tak, že bude mít 0 životů a nebude trpět efektem smrtelného zranění.

Ochrana světů (modifikace, četnost)

Znalost jiných dimenzí dá divotvorci další schopnosti. Jako Posel Mezisvěta dokáže spatřit i ty, kteří jsou neviditelní nebo schovaní. Posel Návi dokáže zabránit své duši

Tato schopnost má následující efekty:

Vidění neviditelných

Při vyvolání Posla Mezisvěta se může divotvorce rozhodnout použít jej s tímto efektem.

Divotvorce vidí neviditelné a schované bytosti a může s nimi normálně jednat. Pokud na ně upozorní jiné postavy, mohou s nimi normálně jednat také. Upozornění musí jasně definovat, kde se postava nachází (divotvorce ukáže na místo vzdálené maximálně 3 metry nebo místo přesně popíše).

Vládce nad duší

Při vyvolání Posla Návi se může divotvorce rozhodnout použít jej s tímto efektem.

Pokud divotvorce zemře, bude divotvorce imunní proti efektu, který by mu zabránil oživení.

Příklad: Divotvorce v době, kdy má aktivní zázrak Posl Návi, zemře a nepřátelský čaroděj na něj sešle kouzlo VCHYTI DUŠU. Divotvorce může oznámit heslo CHA a kouzlo se nepovede. A to i přesto, že v okamžiku smrti na něm přestane Posel Návi působit.

Vdechni život (léčení, četnost)

Vědun dokáže léčit nejenom dotykem ruky, ale i při zásahu požehnanou střelou. Jedná se o rychlé, byť o něco slabší léčení.

Pokud divotvorce zasáhne hmotným útokem z dálky, místo zranění vyléčí cílové postavě 2 životy.

I když se jedná o léčení, cílová postava nemusí klečet a není třeba dodržet čas léčení. Je vhodné cílovou postavu informovat, např. heslem MÁŠ ÁÁCH ZA 2.

Vláda světů (speciální útok/léčení)

Vědun dokáže čerpat více moci z jiných světů a způsobit tak mocnější zázraky. Z Mezisvěta dokáže povolat sílu, která ovládne jeho protivníka. Z Návi umí přivést léčivou sílu, která zhojí téměř jakoukoliv ránu.

Tato schopnost má následující efekty:

Ovládnutí (speciální útok)

Jednou během trvání Posla Mezisvěta může divotvorce, pokud zasáhne hmotným útokem zdálky zázračnou střelou (viz zázračné střely), způsobit místo zranění efekt OVLÁDNUTÍ.

Cílová postava nesmí běhat, skákat ani rychle chodit.

Cílová postava nesmí mluvit (může pouze oznamovat herní hesla), používat schopnosti a pohybovat rukama (nesmí tedy ani útočit nebo se bránit).

Cílová postava ztratí všechna posílení a rozkazy, která na ni působí.

Cílová postava musí splnit následující rozkazy:

Zraň + postava X: Cílová postava bude útočit zbraní, kterou má právě v ruce, na postavu X. Bude na ni útočit do té doby, dokud ji nepřipraví alespoň o jeden život. Pak je příkaz splněn.

Použij schopnost X: Cílová postava použije schopnost X. Zaříkávač musí specifikovat konkrétní schopnost, případně cíl a další parametry, nestačí obecný příkaz jako “Vyleč mě!”. Po použití schopnosti je příkaz splněn.

Běž + místo X: Cílová postava běžnou chůzí dojde na místo X. Pak je příkaz splněn. Místo musí být v dosahu přítomnost a nesmí se měnit – například není možné donutit postavu, aby někoho pronásledovala. Kletba AVANÁSÍ zachovává původní spojenectví a nepřátelství, tj. Zaříkávač se stále považuje za nepřítele a původní spojenci cíle se stále považují za spojence.

Polož + předmět X: Cílová postava položí předmět X. Musí jít o předmět, který má právě v ruce. Pak je příkaz splněn.

Efekt je zrušen, pokud je postava zraněna aspoň za 1 život nebo zasažena efektem BOLEST, ale pouze od protivníka nebo od prostředí (tedy např. vlastní družina postavu zraněním neprobere).

Podsvětní uzdravení (léčení)

Jednou během trvání Posla Návi může divotvorce vyléčit cílové postavě 3 životy.

Znalost světů (modifikace, četnost)

Vědun dokáže ještě vícekrát využít síly Záhrobí a Snového světa. Během propojení s Náví se stane téměř nesmrtelným, protože jeho tělo dokáže zacelit téměř jakoukoliv ránu. Při spojení s Mezisvětem se dokáže v této říši volně pohybovat.

Tato schopnost má následující efekty:

Pohyb v Mezisvětě

Při vyvolání Posla Mezisvěta se může divotvorce rozhodnout použít jej s tímto efektem.

Při použití Přesunu do Mezisvěta se může divotvorce bez omezení pohybovat.

Rychlejší léčení

Při vyvolání Posla Návi se může divotvorce rozhodnout použít jej s tímto efektem.

Divotvorce si může schopností Okamžité léčení vyléčit vždy 2 životy místo jednoho.