Žár Jagaziny (2020)

Pravda 22

Po dlouhých staletích zase v Jelenirském knížectví žijí pospolu v míru lidé, vodníci a vodanojové – lidé s vodnickou krví. Staří bohové byli probuzeni a severní část Dregi-Haru se tak dostala zpod vlivu Triglavovy církve, stejně jako se vzdálila moci dregiharského krále. Jenže arciprelát z Tristarisu ani král Dregi-Haru se s tím nehodlají smířit. Proslýchá se, že se sbírá armáda, aby pod praporem Triglava nastolila v Jeleniře staré pořádky.
A co když invaze vůbec není tím největším nebezpečím? Konečně přichází Jagazina, bájné a obávané vzedmutí magických sil. Obstojí prastará magie vody proti novému nebezpečí? Ubrání se knížectví proti meči i ohni?
O tom všem rozhodne pětice hrdinů, kteří se vydávají na cestu jako jediná naděje zranitelné země. Každý z nich pro svou zemi bojoval a mnohé obětoval. Všichni ale nyní před sebou mají stejný cíl. Nebo ne?