Pravidla

Pravda používá herní systém Awain. Ten je určen pro fantasy hry. Nabízí podobné principy jako stolní RPG hry jako Dungeons&Dragons nebo Dračí doupě, případně počítačové hry jako World of Warcraft. Pravidla Awainu řeší především bojové situace. Jak boj zbraněmi, tak magii, božské zázraky a ostatní nadpřirozené prvky.

Pravidla jsou poměrně komplexní a obsáhlá, ale jsou napsána tak, aby byla zapamatovatelná a použitelná i ve složitých situacích. Umožňují kromě klasického zážitku ze hry také možnost promyšleně taktizovat při boji.

Pravidla povolání

Povolání meče

Členové bojových povolání se spoléhají na zbraně a
hrubou sílu, která jim slouží k pobití protivníků. V
jejich schopnostech obvykle není nic
nadpřirozeného. Pouze tvrdé cvičení a dokonalé
fyzické schopnosti.

Tato povolání jsou určena především pro hráče,
kteří chtějí stát v první linii, bojovat a zabíjet.

Bojovník

karta postavy

Jak jejich jméno napovídá, bojovníci se specializují
na boj zbraněmi. Ze všech povolání ovládají nejlépe
zbraně a zbroje. V první linii vydrží rozhodně
nejdéle a pokud padnou, je likvidace zbytku družiny
už jen otázkou chvíle.

U bojovníka není co řešit. Je nejlepší a nejsilnější
postavou pro boj zblízka. On způsobí nejvíce
zranění a nejvíce vydrží. Je ale velice zranitelný
prokletími.

Zloděj

karta postavy

Zloděj není jen někdo, kdo umí krást. Zloděj je
dobrodruh, vycvičený v překvapivých útocích,
nenápadnosti a mnoha dalších praktikách.
Nedokáže stát v přední linii jako válečník, pokud se
však dostane k nepřátelům nenápadně, může
vykonat mnohem více práce než bojovník.

Zloděj je klasické útočné povolání, které má za úkol
způsobit co nejvíce zranění je to možné. Oproti
bojovníkovi však nemá takové obranné schopnosti
a proti používá spíše překvapivých útoků.

Povolání magie

Magická povolání čerpají energii, kterou
transformují do nadpřirozených efektů ovlivňujících
svět kolem nich. Jejich schopnosti jsou krátkodobé,
ale mohou výrazně ovlivnit průběh boje a zásadně
vyřešit mnoho problematických situací. Příslušníci
magických povolání obvykle nepoužívají zbroje ani
zbraně a bojují zezadu pomocí svých kouzel.

Tato povolání jsou určena především pro hráče,
kteří chtějí vyhrávat boj pomocí rychlého úsudku a
inteligence.

Čaroděj

karta postavy

Čarodějové, zvané též volchvové, ovládají magické
síly umožňující měnit živé bytosti kolem sebe.
Dokážou léčit i zabíjet, posilovat své spojence a
proklínat protivníky.

Čarodějova role je držet se v povzdálí a v pravou
chvíli vhodně proklít protivníky. V případě nouze
má několik málo obranných schopností.

Kouzelník

karta postavy

V moci kouzelníků je sesílat kouzla, která ovládají
hmotný svět. Nedokáží kouzlem zabít či ochromit,
ale umí ovlivnit předměty a prostředí kolem nich.

Kouzelník nabízí několik útočných a obranných
schopností. Měl by se držet spíše vzadu a v pravou
chvíli oslabovat protivníky. Podpůrné schopnosti
může seslat ještě před začátkem boje.

Povolání víry

Povolání víry využívají moc vyšších bytostí k
vyvolání mocných zázraků. Za odměnu těmto silám
slouží, provádí pro ně obřady a mají je v úctě.
Zázraky, které dokáží stvořit, většinou spíše
ochraňují a léčí, než aby působily pohromy.

Tato povolání jsou určena především pro hráče,
kteří nechtějí ani bojovat, ani takticky přemýšlet,
ale hledají smysl hry v dobrém hraní své postavy.

Druid

karta postavy

Druid uctívá přírodu jako mlčenlivou a mocnou sílu.
Proniká do jejího vědomí a využívá její síly na
ovlivnění těl živých tvorů a vyvolání přírodních jevů.

Druidova role je jednoduchá. Držet se mimo boj a
léčit a posilovat spojence.

Kněz

karta postavy

Kněz, neboli žrec (od slova “žertva” – oběť) je
služebníkem bohů a vykladatelem jejich vůle. Jeho
schopnosti závisejí na tom, jakému bohu slouží.
Kněží většinou slouží jako duchovní vůdci svého lidu
a jsou velice váženi a ctěni.

Knězova role je rozdělena mezi léčení, používání
podpůrných schopností na spolubojovníky a
vyvolávání božího hněvu v podobě energetických
útoků na protivníky.

  • Obecná pravidla
Základní pravidla

Všechna obecná pravidla jsou zapsána v této příručce.

Změny z minulých verzí

Pravidla Awainu procházejí vývojem. Může být užitečné pročíst si, jaké změny v pravidlech nastaly od poslední hry.