Pravidla

Pravda používá herní systém Awain. Ten je určen pro fantasy hry. Nabízí podobné principy jako stolní RPG hry jako Dungeons&Dragons nebo Dračí doupě, případně počítačové hry jako World of Warcraft. Pravidla Awainu řeší především bojové situace. Jak boj zbraněmi, tak magii, božské zázraky a ostatní nadpřirozené prvky.

Pravidla jsou poměrně komplexní a obsáhlá, ale jsou napsána tak, aby byla zapamatovatelná a použitelná i ve složitých situacích. Umožňují kromě klasického zážitku ze hry také možnost promyšleně taktizovat při boji.

Pravidla povolání

Povolání meče

Členové bojových povolání se spoléhají na zbraně a hrubou sílu, která jim slouží k pobití protivníků. V jejich schopnostech obvykle není nic nadpřirozeného. Pouze tvrdé cvičení a dokonalé fyzické schopnosti.

Tato povolání jsou určena především pro hráče, kteří chtějí stát v první linii, bojovat a zabíjet.

Bojovník

Jak jejich jméno napovídá, bojovníci se specializují na boj zbraněmi. Ze všech povolání ovládají nejlépe zbraně a zbroje. V první linii vydrží rozhodně nejdéle a pokud padnou, je likvidace zbytku družiny už jen otázkou chvíle.

U bojovníka není co řešit. Je nejlepší a nejsilnější postavou pro boj zblízka. On způsobí nejvíce zranění a nejvíce vydrží. Je ale velice zranitelný
kouzly.

Lovec

Lovec je dobrodruh, vycvičený v překvapivých útocích, nenápadnosti a mnoha dalších praktikách. Nedokáže stát v přední linii jako válečník, pokud se však dostane k nepřátelům nenápadně, může vykonat mnohem více práce než bojovník.

Lovec je klasické útočné povolání, které má za úkol způsobit co nejvíce zranění je to možné. Oproti bojovníkovi však nemá takové obranné schopnosti
a proti používá spíše překvapivých útoků.

Povolání magie

Magická povolání čerpají energii, kterou transformují do nadpřirozených efektů ovlivňujících svět kolem nich. Jejich schopnosti jsou krátkodobé, ale mohou výrazně ovlivnit průběh boje a zásadně vyřešit mnoho problematických situací. Příslušníci magických povolání obvykle nepoužívají zbroje ani zbraně a bojují zezadu pomocí svých kouzel.

Tato povolání jsou určena především pro hráče, kteří chtějí vyhrávat boj pomocí rychlého úsudku a inteligence.

Čaroděj

Čarodějové, zvané též volchvové, ovládají magické síly umožňující měnit živé bytosti kolem sebe. Dokážou léčit i zabíjet, posilovat své spojence a
proklínat protivníky.

Čarodějova role je držet se v povzdálí a v pravou chvíli vhodně proklít protivníky. V případě nouze má několik málo obranných schopností.

Kouzelník

V moci kouzelníků je sesílat kouzla, která ovládají hmotný svět. Nedokáží kouzlem zabít či ochromit, ale umí ovlivnit předměty a prostředí kolem nich.

Kouzelník nabízí několik útočných a obranných schopností. Měl by se držet spíše vzadu a v pravou chvíli oslabovat protivníky. Podpůrné schopnosti
může seslat ještě před začátkem boje.

Povolání víry

Povolání víry využívají moc vyšších bytostí k vyvolání mocných zázraků. Za odměnu těmto silám slouží, provádí pro ně obřady a mají je v úctě. Zázraky, které dokáží stvořit, většinou spíše ochraňují a léčí, než aby působily pohromy.

Tato povolání jsou určena především pro hráče, kteří nechtějí ani bojovat, ani takticky přemýšlet, ale hledají smysl hry v dobrém hraní své postavy.

Divotvorce

Divotvorci jsou lidé obdaření mocí od bohů nebo mocných bytostí z jiných sfér. Mezi barbary se obvykle označují jako šamani, na západě v Tristarisu a Pětiměstí, či naopak na jihu v Marage a Likae, pak nejčastěji používají název thaumaturgové. Ve většině zemí jsou ale známí právě jako divotvorci.

Divotvorce, na rozdíl od kněze, neumí žehnat přinášet přízeň bohů jiným. On sám je nadán mocí. Dokáže léčit, rozmlouvat s duchy či svatými a navštěvovat jiné světy.

Kněz

Kněz je služebníkem bohů a vykonavatel jejich vůle. Jeho schopnosti závisí na tom, jakému bohu slouží. Kněží většinou slouží jako duchovní vůdci svého lidu a jsou velice váženi a ctěni.

Knězova role je rozdělena mezi léčení, vyvolávání podpůrných zázraků na spolubojovníky a sesílání božího hněvu na protivníky.

  • Obecná pravidla
Základní pravidla

Všechna obecná pravidla jsou zapsána v této příručce.