Bojovník

odkaz na příručku povolání

 

Jak jejich jméno napovídá, bojovníci se specializují na boj zbraněmi. Ze všech povolání nejlépe ovládají zbraně a zbroje. V první linii vydrží rozhodně nejdéle a pokud padnou, je likvidace zbytku družiny už jen otázkou chvíle.

U bojovníka není co řešit. Je nejlepší a nejsilnější postavou pro boj zblízka. Způsobí nejvíce zranění a nejdéle vydrží. Je ale velice zranitelný magií.

1. stupeň (3 životy)

Do posledního dechu (posílení, četnost)

Bojovník nevnímá bolest ani těžká zranění. Dokáže stát na nohou a bojovat, i když jiní na jeho místě by dávno klesli.

Pokud má bojovník nula životů, může ignorovat efekty vyřazení a normálně jednat. Stále se však považuje za vyřazeného z hlediska jiných schopností a pravidel.

Tuto schopnost je možné aktivovat, i když je bojovník již vyřazen (a nesmí tedy používat schopnosti).

Pozn.: Existují efekty, které postavě umožní přežít i se záporným počtem životů. V takové situaci tato schopnost nepomůže a postava je normálně vyřazená.

Drž se u mě! (rozkaz)

Ať už zachraňuje pannu ze spárů draka, nebo raněného spolubojovníka, bojovník dokáže chránit toho, kdo poslechne jeho rozkaz a drží se mu nablízku.

Cílová postava získá redukci zranění o 1 a může normálně chodit, i když je vyřazená.

Během trvání se cílová postava musí držet na dosah ruky od bojovníka. Během toho nesmí provádět útočné akce ani aktivně používat schopnosti.

Výcvik ve zbrani (vícenásobná)

Každý bojovník se naučí zacházet s nějakou zbraní. Někteří preferují větší a ničivější zbraně, jiní spíše lehčí zbraně v kombinaci se štítem, ostatní se soustředí na útok z dálky. Většina bojovníků se dříve nebo později naučí ovládat více druhů zbraní.

Při každém zapsání si postava zvolí jednu z možností:

Výcvik se střední zbraní

Bojovník může bez postihů používat lehké a střední zbraně (např. jednoruční meč).

Výcvik s lehkou zbraní a štítem

Bojovník může bez postihů používat příruční či lehkou zbraň (např. tesák) zároveň se štítem.

Výcvik se střelnou zbraní

Bojovník může bez postihů používat střelnou zbraň (např. luk).

Výcvik s vrhací zbraní

Bojovník může bez postihů používat vrhací zbraně.

Výcvik ve zbroji (četnost)

Zbroje kryjí čím dál větší část těla, ale zbraně jsou čím dál ničivější a přesněji se trefují do nekrytých míst. Ve výsledku tak nakonec jakákoli zbroj dokáže vykrýt v každém souboji jenom několik ran.

Pokud je bojovník zasažen hmotným útokem, může oznámit heslo VEDLE a vyhnout se tak veškerým účinkům útoku.

Tuto schopnost je možné si zapsat maximálně třikrát.

Výdrž

Nikdo nevydrží tolik jako bojovník. Rány, které by jiné dávno poslaly k zemi, ustojí jako nic.

Bojovník má o jeden život více.

Zběsilý úder (speciální útok, četnost)

Bojovník vloží do úderu všechnu svou energii. Dokáže tak buď způsobit hrozivou ránu, nebo protivníka odmrštit od sebe.

Při aktivaci této schopnosti si bojovník vybere jednu z následujících možností:

Odhození protivníka

Pokud bojovník zasáhne hmotným útokem zblízka, způsobí kromě zranění ještě efekt ODHOZENÍ. Efekt odhození je možné použít i při zásahu do zbraně nebo štítu protivníka (ale v takovém případě nezraní).

Cílová postava je odhozena 2 m ve směru od bojovníka. Pokud nemůže ustoupit, např. protože je za ní překážka či je přikována k zemi efektem PŘIKOVÁNÍ/YAMAKAN, je fyzicky zraněna za 1 život vnitřním útokem.

Ničivý útok

Pokud bojovník zasáhne hmotným útokem zblízka, zraní o 1 život více. Tento efekt se považuje za jednorázový bonus ke zranění.

Bohatýr

Není nikdo lepší v boji než bohatýři. Mistrně ovládají zbraně a znají bojové finty, které dovedou zabít kohokoli od lidí po draky. Nepotrpí si na složitou taktiku a nepotřebují mít po boku útvar spolubojovníků. Pod pojmem bohatýr si jde představit i rytíře, gladiátory a jiné slovutné válečníky.

2. stupeň (4 životy)

Fatální úder (speciální útok)

Při fatálním útoku zaútočí bohatýr s maximální silou a energií. Do zásahu vloží všechno. Pokud zasáhne, rána bude hlubší a nebezpečnější než jindy. Jeho samého však útok vyčerpá.

Pokud bojovník zasáhne hmotným útokem zblízka, zraní o 1 život více (jednorázový bonus). Sám však dostane 1 vitální zranění vnitřním útokem. Pokud by díky nějaké schopnosti zraněn nebyl (redukce nebo imunita proti vitálnímu zranění), nemůže tuto schopnost použít.

Mezi pláty

Mnoho nestvůr chrání své tělo pevnými šupinami, nepropustným krunýřem, hustou srstí nebo alespoň tvrdou pokožkou. I lidé někdy využívají různé magické ochrany. Bohatýři trénují boj proti takovýmto protivníkům a učí se, jak zasáhnout do míst, kde je ochrana nejslabší. Jakmile jedno takové místo objeví, je osud protivníka zpečetěn. Bohatýr už napříště zasáhne vždy mezi pláty či šupiny.

Aby mohl bojovník tuto schopnost použít, musí nejprve zranit cílovou postavu hmotným útokem (postava oznámí heslo JAU). Pokud později zasáhne tu samou postavu, způsobí stejné nebo vyšší zranění jako při předchozím úspěšném zásahu a zasažená postava použije heslo CHA (a pouze CHA, ne třeba VEDLE nebo JAU za méně než byla síla útoku), může jí bojovník do 3 vteřin způsobit nehmotným útokem zranění o jedna vyšší.

Příklad: Bojovník bojuje proti dřekavačovi, který je zranitelný pouze do rukou. Nejprve jej zasáhne do nohy, ale dřekavač oznámí heslo CHA. Poté se mu podaří úder do ruky, použije heslo BUM a rána dřekavače zraní. Později trefí záda. Dřekavač je tam nezranitelný, oznámí tedy heslo CHA, ale bojovník může nyní oznámit heslo BUM ZA DVA. Později je dřekavač prokletý kouzlem FENRIS INFAR, které ho činí zcela nezranitelným. Bojovník na něj může stále útočit s použitím hesla BUM ZA DVA, ale přesto nezraní.

Poslední úder (četnost)

Pokud bohatýr srazí nepřítele k zemi, sebevědomí a sláva způsobí, že nebude tolik cítit svá zranění a únavu.

Pokud bojovník způsobí jiné postavě vyřazení, smrtelné zranění nebo ji rovnou zabije, vyléčí si 2 životy.

Není možné použít tuto schopnost vícekrát na tu samou postavu.

Přesný úder (speciální útok, četnost)

Bohatýr zaútočí s mimořádnou zručností a nenechá se omámit úhybnými manévry.

Pokud bojovník zasáhne hmotným útokem zblízka a zasažená postava použije heslo VEDLE, může jí odpovědět heslem PŘESTO. Zásah tak bude platit.

Pozn.: je možné použít při jednom zásahu víc různých speciálních útoků současně, např. Přesný úder i Fatální úder. Jediné omezení je, že se nesmí kombinovat jejich efekty, které se navzájem vylučují – např. dva stejné bonusy ke zranění.

Vyražení zbraně (speciální útok, četnost)

Bohatýři se specializují na boj proti klasickým zbraním, kdy je velmi užitečné umět protivníka odzbrojit.

Při aktivaci této schopnosti si bojovník vybere jednu z následujících možností:

Vyražení zbraně

Bojovník může zaklesnout protivníkovu zbraň záštitou nebo do ní silně udeřit a pronést heslo VYRAŽENÍ. Protivník musí zbraň ihned upustit na zem. Pak ji pochopitelně může kdykoli sebrat.

Není možné vyrazit přirostlou zbraň (např. dýku, která symbolizuje zvířecí drápy). Je možné vyrazit i štít, ale jen pokud nemá jezdecké držení (tedy pásek kolem předloktí připevněný ke štítu).

Odolání vyražení zbraně

Pokud je efekt VYRAŽENÍ/XOČIL použit na bojovníkovu zbraň, může odpovědět heslem VEDLE.

Zbraně bohatýrů (vícenásobná)

Bohatýři se cvičí v používání široké plejády zbraní. Někteří používají těžké obouruční zbraně, jiní preferují kombinaci několika zbraní nebo zbraně a štítu.

Při každém zapsání si postava zvolí jednu z možností:

Výcvik s obouruční zbraní

Bojovník může bez postihů používat obouruční zbraně (např. obouruční meč). Musí však umět používat střední zbraň.

Výcvik se střední a lehkou zbraní

Bojovník může bez postihů používat střední zbraň zároveň s lehkou (např. jednoruční meč a tesák). Musí však umět používat střední zbraň.

Výcvik se střední zbraní a štítem

Bojovník může bez postihů používat střední zbraň (např. jednoruční meč) zároveň se štítem. Musí však umět používat samostatnou střední zbraň a lehkou zbraň zároveň se štítem.

3. stupeň (5 životů)

Drakobijce (posílení, četnost)

Mistrovským kouskem, který může bohatýr předvést při boji s draky a obdobně velkými tvory, je, když nestvůru úskoky a klamnými výpady donutí, aby zranila sama sebe. Stejně dobře ale dokáže využít sílu silných protivníků lidského rodu.

Pokaždé, když je bojovník zasažen hmotným útokem zblízka a útočník oznámí zranění za více než jeden život (tedy např. „BUM, OHEŇ“, ale ne třeba „BUM, ZAMORI“), může bojovník útočníkovi do 3 vteřin způsobit nehmotným útokem zranění stejného typu a velikosti. Nezáleží na tom, zda útočníkův zásah způsobil zranění (či jiný efekt) nebo ne, jedinou podmínkou je, že trefil platnou zásahovou plochu.

Dvojí technika

Bohatýr v boji pouze nestojí ve formaci. Musí myslet na mnoho věcí najednou – kličkovat mezi nohama velkých stvůr, útočit na slabá místa, hlídat si záda. Schopnost soustředit se na více bojových technik najednou je proto velice užitečná.

Bojovník může mít aktivní dvě bojovnická posílení najednou.

Koncentrace na tělo (speciální útok, vícenásobná)

Účinnost zásahu nezávisí jen na síle úderu, ale také na tom, kam padne. Kdo se naučí přesně mířit do životně důležitých nebo snadněji zranitelných míst, získá v boji neocenitelnou výhodu.

Bojovník si při každém zapsání této schopnosti zvolí jednu libovolnou zásahovou plochu kromě zad. Kdykoli do této plochy zasáhne humanoidního protivníka, způsobí o jedna vyšší zranění. Efekt se považuje za jednorázový bonus ke zranění.

Návrat z Návi (četnost)

Kolují legendy o bohatýrech, kteří se dokázali vrátit z říše mrtvých. Zkrotili ptáky Navy, svedli Velesovu dceru a prorazili brány do světa živých. Zda je to pravda nikdo přesně neví. Bohatýři mají ale skutečně tuhý kořínek a dovedou se vykřesat i ze zranění, která by nikdo jiný nepřežil.

Pokud bojovník zemře, může se za 12 vteřin po smrti oživit. Po oživení bude mít 0 životů a nebude trpět efektem smrtelného zranění.

Oči na zádech (posílení)

Bohatýr musí být stále ve střehu. Většinou nestojí v bitevní linii, kde by mu spolubojovníci kryli boky a záda, v divočině na něj může přijít útok ze všech směrů. Bohatýři se proto naučili lépe využívat své smysly, aby se nikdy nenechali zasáhnout zezadu.

Bojovník získá nestvůrnou schopnost Nezranitelná kůže (záda): pokud je zasažen hmotným útokem do zad, je zranění sníženo o 1.

Omezení zranitelnosti dané touto schopností není kumulativní s žádným dalším omezením zranitelnosti.

Zlomení zbraně (speciální útok, četnost)

Ještě lepší než vyrazit protivníkovi zbraň z ruky je zbraň mu zlomit. Vyžaduje to značný um, ale protivník pak zůstane proti bohatýrovi prakticky bezbranný.

Při aktivaci této schopnosti si bojovník vybere jednu z následujících možností:

Zlomení zbraně

Bojovník může zaklesnout protivníkovu zbraň záštitou nebo do ní silně udeřit a pronést heslo ZLOMENÍ. Protivník ji musí ihned upustit na zem a zbraň je nefunkční. Pokud je dost času, je nejlepší odklidit ji z bojiště, aby nikoho nenapadlo ji použít.

Je možné zlomit i štít. Přirostlá zbraň zlomit nejde, místo toho tato schopnost způsobí efekt OSLABENÍ. Žádné jiné předměty než zbraně a štíty lámat nejdou.

Není možné zlomit zbraň z lepšího materiálu, než je zbraň, kterou se zlomení provádí. Posloupnost materiálů je: dřevo (ekvivalentně bronz, stříbro…), železo, dračí ocel, jablonit. U pádných zbraní se uvažuje, že mají dřevěné rukojeti. Není možné zlomit zbraň pomocí příruční zbraně.

Odolání zlomení zbraně

Pokud je efekt ZLOMENÍ použit na bojovníkovu zbraň, může odpovědět heslem VEDLE.

Vojvoda

Vojvodové, nebo též jednoduše velitelé, možná nejsou sami o sobě takovou hrozbou jako bohatýři. Jejich síla tkví ve znalosti bitevní taktiky. Vždy si udržují přehled o bojišti a vydávají rozkazy, aby jejich útvar bojoval co nejefektivněji. Sami se soustředí spíše na obranu a ovládají několik technik, které jim umožní přežít co nejdéle.

2. stupeň (4 životy)

V první linii (modifikace, vícenásobná)

Vojvoda může velet zezadu, ale často se sám ocitne v první linii. Zde je potřeba, aby sám plnil rozkazy, které dává i ostatním.

Bojovník si při každém zapsání této schopnosti zvolí jeden libovolný rozkaz. Ten může používat i sám na sebe. Během aktivace použije heslo v 1. osobě (např. místo „Zastav ho!“ řekne „Zastavím ho“).

Bojovník musí splnit podmínky rozkazu. Pokud je podmínka stanovena v závislosti na tom, kdo rozkaz vydal (např. je třeba se držet v určité vzdálenosti od bojovníka – tedy sebe sama), pak si bojovník může vybrat libovolnou jinou postavu, ke které se bude činnost vztahovat.

Vstaň a bojuj! (rozkaz)

Vojvoda je bojový vůdce. Všichni spolubojovníci by jej měli poslouchat. Dokáže motivovat ostatní, aby ze sebe vydali vše. Dokonce i ty, kteří již padli na zem a sotva dýchají, dokáže vybudit k tomu, aby opět vstali a pozvedli zbraň. Je sice pravda, že mnoho z nich uteče hned jak se velitel nedívá, ale to už je jiná záležitost.

Pokud je cílová postava vyřazená, může vstát, ignorovat efekty vyřazení a normálně jednat. Stále se však považuje za vyřazenou z hlediska jiných schopností a pravidel.

Během trvání se cílová postava musí neustále pohybovat. Jakmile se zastaví (ať již dobrovolně nebo ne), účinek schopnosti končí.

Pozn.: Existují efekty, které postavě umožní přežít i se záporným počtem životů. V takové situaci tato schopnost nepomůže a postava je normálně vyřazená.

Zabij ho! (rozkaz, vícenásobná)

Vojvoda vytrénuje jednoho spolubojovníka tak, aby byl schopen soustředit se na jeden cíl a ten rychle eliminoval.

Bojovník si při každém zapsání této schopnosti zvolí jednoho spolubojovníka, na kterého může používat tento rozkaz.

Během aktivace schopnosti musí bojovník označit jednoho protivníka, kterého vidí (tedy např. „Zabij toho čaroděje s modrou holí!“).

Pokaždé, když cílová postava zasáhne tohoto protivníka hmotným nebo nehmotným útokem, způsobí o 1 větší zranění. Efekt se považuje za trvalý bonus ke zranění.

Rozkaz platí, i pokud protivník zemře a je oživen. A dokonce i tehdy, pokud se do boje vrátí jako jiná postava, ale ve stejném kostýmu (typicky v případě více vln útoků řadových útočníků).

Příklad: Na hráče zaútočí skupina barbarů. Bojovník použije rozkaz na svého lovce, aby zabil jednoho z útočníků. Ten se s ním pustí do boje a nakonec jej (i díky bonusu ke zranění) zabije. Herec, který barbara hraje, se stáhne. Za chvíli se ale objeví zase, když útočí druhá vlna barbarů. Protože je stejně oblečen (a tedy pro hráče není možné rozeznat, zda je to jiná postava nebo ne), tak rozkaz platí dál. Barbar opět zemře. Při třetí vlně se opět vrátí do boje. Nyní ale hraje barbarského šamana a má viditelně jiný kostým. Účinek rozkazu tedy na něj již nejde využít.

Zastav ho! (rozkaz, vícenásobná)

Občas je příliš obtížné nějakého soupeře jen tak vyřadit a je nutné jej zdržet. Vojvoda tedy vycvičí jednoho ze svých druhů tak, aby se maximálně soustředil na obranu ve střetu s jedním soupeřem a zastavil ho do té doby, než bude možné jej zlikvidovat.

Bojovník si při každém zapsání této schopnosti zvolí jednoho spolubojovníka, na kterého může používat tento rozkaz.

Během aktivace schopnosti musí bojovník označit jednoho protivníka, kterého vidí (tedy např. „Zastav toho kněze se štítem!“).

Cílová postava získá proti zásahům od tohoto protivníka nestvůrnou schopnost Nezranitelná kůže (tělo, levá noha, pravá noha): pokud je zasažena hmotným útokem do těla nebo do nohou, je zranění sníženo o 1.

Omezení zranitelnosti dané touto schopností není kumulativní s žádným dalším omezením zranitelnosti.

Rozkaz platí, i pokud protivník zemře a je oživen. A dokonce i tehdy, pokud se do boje vrátí jako jiná postava, ale ve stejném kostýmu.

Zbraně vojvodů

Vojvoda umí používat téměř všechny typy zbraní.

Tato schopnost má následující efekty:

Výcvik s obouruční zbraní

Bojovník může bez postihů používat obouruční zbraně (např. obouruční meč). Musí však umět používat střední zbraň.

Výcvik se střední zbraní a štítem

Bojovník může bez postihů používat střední zbraň (např. jednoruční meč) zároveň se štítem. Musí však umět používat samostatnou střední zbraň a lehkou zbraň zároveň se štítem.

Znovu do boje (léčení, četnost)

Vojvoda dovede morálně povzbudit vyčerpaného spolubojovníka. Ten získá síly k dalšímu boji, nebo si bude si dávat větší pozor, aby se nestal cílem nepřátelské kletby.

Při aktivaci této schopnosti si bojovník vybere jednu z následujících možností:

Vyléčení

Cílové postavě se vyléčí 2 životy.

Doplnění záchrany

Cílové postavě se doplní obecná schopnost Záchrana.

3. stupeň (5 životů)

Drž pozici! (rozkaz, vícenásobná)

Vojvoda naučí svého druha ve zbrani bojovat v defenzivním postavení, ve kterém bude prakticky nezranitelný a nepřátelé se o něj roztříští jako o zeď. Svým štítem a mečem vykryje rány a ty, které projdou, se svezou po zbroji. Nebezpečné jsou pro něj pouze údery do zad a ničivé útoky obřích bytostí nebo nadpřirozeně silných soupeřů. V obranném postavení se však může jen velmi pomalu pohybovat.

Bojovník si při každém zapsání této schopnosti zvolí jednoho spolubojovníka, na kterého může používat tento rozkaz.

Cílová postava získá nestvůrnou schopnost Nezranitelná kůže (vše kromě zad): pokud je zasažena hmotným útokem do těla, rukou nebo do nohou, je zranění sníženo o 1.

Během trvání nemůže cílová postava normálně chodit. Smí provést nejvýše jeden krok za 3 vteřiny. Pokud ho udělá dříve (ať už dobrovolně nebo ne), účinek schopnosti končí.

Omezení zranitelnosti dané touto schopností není kumulativní s žádným dalším omezením zranitelnosti.

Hromadný rozkaz (modifikace, četnost)

Aby byl velitel skutečně velitelem, musí umět rozkazovat skupině vojáků a ne pouze jednomu. I když někteří z vojáků nemají rozkaz nacvičený, budou se řídit podle ostatních a všichni jako jeden muž rozkaz splní.

Bojovník může použít jeden rozkaz tak, že nebude působit na jednu, ale až na pět postav. Může ho použít na kohokoli, nejen na postavy, na které má rozkaz naučený. Rozkaz může také použít i sám na sebe.

Dostaň se mezi ně! (rozkaz, vícenásobná)

Pro vojvodu je často výhodné dostat jednoho spolubojovníka mezi nepřátele, aby jim útočil do zad, lovil neozbrojené kouzelníky a rozséval chaos. Takový voják si musí především dobře krýt záda, protože nemá za sebou druhy, kteří by chránili týl. S patřičným výcvikem to však dokáže.

Bojovník si při každém zapsání této schopnosti zvolí jednoho spolubojovníka, na kterého může používat tento rozkaz.

Cílová postava získá nestvůrnou schopnost Nezranitelná kůže (záda): pokud je zasažena hmotným útokem do zad, je zranění sníženo o 1.

Omezení zranitelnosti dané touto schopností není kumulativní s žádným dalším omezením zranitelnosti.

Během trvání se cílová postava musí neustále pohybovat. Jakmile se zastaví na více než 3 vteřiny (ať již dobrovolně nebo je k tomu přinucena), efekt končí.

Přesuň se! (rozkaz)

Občas je potřeba se stáhnout nebo třeba prozkoumat pozice nepřátel. Během toho se voják musí maximálně soustředit na obranu a nemůže tedy sám útočit.

Cílová postava získá redukci zranění o 1.

Během trvání cílová postava nesmí provádět útočné akce, aktivně používat schopnosti ani sbírat nebo používat předměty.

Zastav ho a zabij! (modifikace)

Pokud voják dokonale zvládl útočnou i obrannou taktiku při boji s jedním protivníkem, zvládne i obě najednou.

Bojovník může použít na jednu postavu najednou rozkazy Zastav ho! i Zabij ho!. Efekt se hlásí heslem ZASTAV HO A ZABIJ! Cílovou postavu musí mít bojovník zapsanou u obou rozkazů.

Zaútoč se vší silou! (rozkaz, vícenásobná)

Na vojvodův rozkaz se voják vrhne do prudkého a efektivního útoku. Nezvládne se však během něj tak dobře krýt a bude lehce zranitelný kouzly.

Bojovník si při každém zapsání této schopnosti zvolí jednoho spolubojovníka, na kterého může používat tento rozkaz.

Pokaždé, když cílová postava zasáhne hmotným útokem, způsobí o 1 větší zranění. Efekt se považuje za trvalý bonus ke zranění.

Během trvání cílová postava nesmí používat heslo VEDLE.