Bojovník

odkaz na příručku povolání

Jak jejich jméno napovídá, bojovníci se specializují na boj zbraněmi. Ze všech povolání nejlépe ovládají zbraně a zbroje. V první linii vydrží rozhodně nejdéle a pokud padnou, je likvidace zbytku družiny už jen otázkou chvíle.

U bojovníka není co řešit. Je nejlepší a nejsilnější postavou pro boj zblízka. Způsobí nejvíce zranění a nejdéle vydrží. Je ale velice zranitelný magií.

1. stupeň (3 životy)

Do posledního dechu (posílení)

Bojovník nevnímá bolest ani těžká zranění. Dokáže stát na nohou a bojovat, i když jiní na jeho místě by dávno klesli.

Tato schopnost má následující efekty:

Ignorace vyřazení

Pokud má bojovník nula životů, může ignorovat efekty vyřazení a normálně jednat. Stále se však považuje za vyřazeného z hlediska jiných schopností a pravidel.

Tuto schopnost je možné aktivovat, i když je bojovník již vyřazen (a nesmí tedy používat schopnosti).

Dnes nezemřu

Pokud bojovník má kladný počet životů a je zraněn hmotným útokem tak, že by měl mít mínus jeden život, má místo toho nula životů.

Příklad: Bojovník má 2 životy a je zraněn za 3 životy nepřátelským válečníkem. Měl by  být smrtelně zraněn, ale místo toho bude mít 0 životů. Normálně by byl vyřazen, ale díky této schopnosti může efekty vyřazení ignorovat.

Drž se u mě! (rozkaz, četnost)

Ať už zachraňuje pannu ze spárů draka, nebo raněného spolubojovníka, bojovník dokáže chránit toho, kdo poslechne jeho rozkaz a drží se mu nablízku.

Cílová postava získá redukci zranění o 1 a může normálně chodit, i když je vyřazená.

Během trvání se cílová postava musí držet na dosah ruky od bojovníka. Během toho nesmí provádět útočné akce ani aktivně používat schopnosti.

Výcvik ve zbrani (vícenásobná)

Každý bojovník se naučí zacházet s nějakou zbraní. Někteří preferují větší a ničivější zbraně, jiní spíše lehčí zbraně v kombinaci se štítem, ostatní se soustředí na útok z dálky. Většina bojovníků se dříve nebo později naučí ovládat více druhů zbraní.

Při každém zapsání si postava zvolí jednu z možností:

Výcvik se střední zbraní

Bojovník může bez postihů používat lehké a střední zbraně (např. jednoruční meč).

Výcvik s lehkou zbraní a štítem

Bojovník může bez postihů používat příruční či lehkou zbraň (např. tesák) zároveň se štítem.

Výcvik se střelnou zbraní

Bojovník může bez postihů používat střelnou zbraň (např. luk).

Výcvik s vrhací zbraní

Bojovník může bez postihů používat vrhací zbraně.

Výcvik ve zbroji (vícenásobná)

Navléknout si na sebe brnění umí každý. Ale bojovníci jsou cvičeni, aby se uměli ve zbroje rychle pohybovat a chránili si slabá místa. Umí tak využívat zbroj o poznání lépe. Jiní bojovníci ovšem volí jiný přístup a zbrojemi naopak pohrdají. Dovedou tak využívat své mrštnosti a unikat ranám.

Při každém zapsání si postava zvolí jednu z možností:

Boj ve zbroji

Pokud má bojovník nasazenou zbroj, má o 1 vyšší četnost použití efektu zbroje.

Pohrdání zbrojí

Pokud bojovník nemá na sobě zbroj, může jednou za setkání použít efekt zbroje, jako kdyby měl lehkou zbroj.

Výdrž

Nikdo nevydrží tolik jako bojovník. Rány, které by jiné dávno poslaly k zemi, ustojí jako nic.

Bojovník má o jeden život více.

Zběsilý úder (speciální útok, četnost)

Bojovník vloží do úderu všechnu svou energii. Dokáže tak buď způsobit hrozivou ránu, nebo protivníka odmrštit od sebe.

Při aktivaci této schopnosti si bojovník vybere jednu z následujících možností:

Odhození protivníka

Pokud bojovník zasáhne hmotným útokem zblízka, způsobí kromě zranění ještě efekt ODHOZENÍ. Efekt odhození je možné použít i při zásahu do zbraně nebo štítu protivníka.

Cílová postava je odhozena 2 m ve směru od bojovníka. Pokud nemůže ustoupit, např. protože je za ní překážka či je přikována k zemi efektem PŘIKOVÁNÍ/YAMAKAN, je fyzicky zraněna za 1 život vnitřním útokem.

Ničivý útok

Pokud bojovník zasáhne hmotným útokem zblízka, zraní o 1 život více.

Bohatýr

Není nikdo lepší v boji než bohatýři. Mistrně ovládají zbraně a znají bojové finty, které dovedou zabít kohokoli od lidí po draky. Nepotrpí si na složitou taktiku a nepotřebují mít po boku útvar spolubojovníků. Pod pojmem bohatýr si jde představit i rytíře, gladiátory a jiné slovutné válečníky.

2. stupeň (4 životy)

Fatální úder (speciální útok)

Při fatálním útoku zaútočí bohatýr s maximální silou a energií. Do zásahu vloží všechno. Pokud zasáhne, rána bude hlubší a nebezpečnější než jindy. Jeho samého však útok vyčerpá.

Pokud bojovník zasáhne hmotným útokem zblízka, zraní o 1 život více. Sám však dostane 1 vitální zranění (vnitřním útokem). Pokud by díky nějaké schopnosti zraněn nebyl (redukce nebo imunita proti vitálnímu zranění), nemůže Fatální úder použít.

Mezi šupiny

Mnoho nestvůr chrání své tělo pevnými šupinami, nepropustným krunýřem, hustou srstí nebo alespoň tvrdou pokožkou. I lidé někdy využívají různé magické ochrany. Bohatýři trénují boj proti takovýmto protivníkům a učí se, jak zasáhnout do míst, kde je ochrana nejslabší. Jakmile jedno takové místo objeví, je osud protivníka zpečetěn. Bohatýr už napříště zasáhne vždy mezi pláty či šupiny.

Aby mohl bojovník tuto schopnost použít, musí nejprve zranit cílovou postavu hmotným útokem (postava oznámí heslo JAU). Pokud později zasáhne tu samou postavu, způsobí stejné nebo vyšší zranění jako při předchozím úspěšném zásahu a zasažená postava použije heslo CHA (a pouze CHA, ne třeba VEDLE), může bojovník použít do reakční doby (3 vteřiny) heslo zranění o jedna vyšší.

Pozn. Tato schopnost má význam především proti tvorům se schopností Nezranitelná kůže, ale funguje i proti jiným druhům nezranitelnosti. Oznámení druhého hesla zranění se z hlediska pravidel považuje za nehmotný útok (i když logicky patří k té hmotné ráně).

Příklad: Bojovník bojuje proti dřekavačovi, který je zranitelný pouze do rukou. Nejprve jej zasáhne do nohy, ale dřekavač oznámí heslo CHA. Poté se mu podaří úder do ruky, použije heslo BUM a rána dřekavače zraní. Později trefí záda. Dřekavač je tam nezranitelný, oznámí tedy heslo CHA, ale bojovník může nyní oznámit heslo BUM ZA DVA. Později je dřekavač prokletý kouzlem FENRIS INFAR, které ho činí zcela nezranitelným. Bojovník na něj může stále útočit s použitím hesla BUM ZA DVA, ale přesto nezraní.

Poslední úder (četnost)

Pokud bohatýr srazí nepřítele k zemi, sebevědomí a sláva způsobí, že nebude tolik cítit svá zranění a únavu.

Pokud bojovník způsobí jiné postavě vyřazení, smrtelné zranění nebo ji rovnou zabije, vyléčí si 2 životy.

Není možné použít tuto schopnost vícekrát na tu samou postavu.

Přesný úder (speciální útok, četnost)

Bohatýr zaútočí s mimořádnou zručností a nenechá se omámit úhybnými manévry.

Pokud bojovník zasáhne hmotným útokem zblízka a zasažená postava použije heslo VEDLE, může jí odpovědět heslem PŘESTO. Zásah tak bude platit.

Vyražení zbraně (speciální útok, četnost)

Bohatýři se specializují na boj proti klasickým zbraním, kdy je velmi užitečné umět protivníka odzbrojit.

Při aktivaci této schopnosti si bojovník vybere jednu z následujících možností:

Vyražení zbraně

Bojovník může zaklesnout protivníkovu zbraň záštitou nebo do ní silně udeřit a pronést heslo VYRAŽENÍ. Protivník musí zbraň ihned upustit na zem. Pak ji pochopitelně může kdykoli sebrat.

Není možné vyrazit přirostlou zbraň (např. dýku, která symbolizuje zvířecí drápy). Je možné vyrazit i štít, ale jen pokud nemá jezdecké držení (tedy pásek kolem předloktí připevněný ke štítu).

Odolání vyražení zbraně

Pokud je efekt VYRAŽENÍ/XOČIL použit na bojovníkovu zbraň, může odpovědět heslem VEDLE.

Zbraně bohatýrů (vícenásobná)

Bohatýři se cvičí v používání široké plejády zbraní. Někteří používají těžké obouruční zbraně, jiní preferují kombinaci několika zbraní nebo zbraně a štítu.

Při každém zapsání si postava zvolí jednu z možností:

Výcvik s obouruční zbraní

Bojovník může bez postihů používat obouruční zbraně (např. obouruční meč). Musí však umět používat střední zbraň.

Výcvik se střední a lehkou zbraní

Bojovník může bez postihů používat střední zbraň zároveň s lehkou (např. jednoruční meč a tesák). Musí však umět používat střední zbraň.

Výcvik se střední zbraní a štítem

Bojovník může bez postihů používat střední zbraň (např. jednoruční meč) zároveň se štítem. Musí však umět používat samostatnou střední zbraň a lehkou zbraň zároveň se štítem.

3. stupeň (5 životů)

Drakobijce (posílení, četnost)

Mistrovským kouskem, který může bohatýr předvést při boji s draky a obdobně velkými tvory, je, když nestvůru úskoky a klamnými výpady donutí, aby zranila sama sebe. Stejně dobře ale dokáže využít sílu silných protivníků lidského rodu.

Pokaždé, když je bojovník zasažen hmotným útokem zblízka a útočník oznámí zranění za více než jeden život (tedy např. „BUM, OHEŇ“, ale ne třeba „BUM, ZAMORI“), může bojovník útočníkovi do reakční doby (3 vteřiny) způsobit zranění stejného typu a velikosti (nehmotným útokem). Nezáleží na tom, zda útočníkův zásah způsobil zranění (či jiný efekt) nebo ne, jedinou podmínkou je, že trefil platnou zásahovou plochu.

Dvojí technika

Bohatýr v boji pouze nestojí ve formaci. Musí myslet na mnoho věcí najednou – kličkovat mezi nohama velkých stvůr, útočit na slabá místa, hlídat si záda. Schopnost soustředit se na více bojových technik najednou je proto velice užitečná.

Bojovník může mít aktivní dvě bojovnická posílení najednou.

Koncentrace na tělo (speciální útok, vícenásobná)

Účinnost zásahu nezávisí jen na síle úderu, ale také na tom, kam padne. Kdo se naučí přesně mířit do životně důležitých nebo snadněji zranitelných míst, získá v boji neocenitelnou výhodu.

Bojovník si při každém zapsání této schopnosti zvolí jednu libovolnou zásahovou plochu kromě zad. Kdykoli do této plochy zasáhne humanoidního protivníka, způsobí o jedna vyšší zranění.

Efekt se považuje za jednorázový bonus ke zranění.

Návrat z Návi (četnost)

Kolují legendy o bohatýrech, kteří se dokázali vrátit z říše mrtvých. Zkrotili ptáky Navy, svedli Velesovu dceru a prorazili brány do světa živých. Zda je to pravda nikdo přesně neví. Bohatýři mají ale skutečně tuhý kořínek a dovedou se vykřesat i ze zranění, která by nikdo jiný nepřežil.

Pokud bojovník zemře, může se za střední dobu (6 vteřin) po smrti oživit. Po oživení bude mít 0 životů a nebude trpět efektem smrtelného zranění (ochromením končetiny).

Oči na zádech (posílení)

Bohatýr musí být stále ve střehu. Většinou nestojí v bitevní linii, kde by mu spolubojovníci kryli boky a záda, v divočině na něj může přijít útok ze všech směrů. Bohatýři se proto naučili lépe využívat své smysly, aby se nikdy nenechali zasáhnout zezadu.

Bojovník získá nestvůrnou schopnost Nezranitelná kůže (záda): pokud je zasažen hmotným útokem do zad, je zranění sníženo o 1.

Omezení zranitelnosti dané touto schopností není kumulativní s žádným dalším omezením zranitelnosti.

Zlomení zbraně (speciální útok, četnost)

Ještě lepší než vyrazit protivníkovi zbraň z ruky je zbraň mu zlomit. Vyžaduje to značný um, ale protivník pak zůstane proti bohatýrovi prakticky bezbranný.

Při aktivaci této schopnosti si bojovník vybere jednu z následujících možností:

Zlomení zbraně

Bojovník může zaklesnout protivníkovu zbraň záštitou nebo do ní silně udeřit a pronést heslo ZLOMENÍ. Protivník ji musí ihned upustit na zem a zbraň je (až do případné opravy) nefunkční. Pokud je dost času, je nejlepší odklidit ji z bojiště, aby někoho jiného nenapadlo ji použít.

Je možné zlomit i štít. Přirostlá zbraň zlomit nejde, místo toho tato schopnost způsobí efekt OCHROMENÍ na ruku držící zbraň.

Není možné zlomit zbraň z lepšího materiálu, než je zbraň, kterou se zlomení provádí. Posloupnost materiálů je: dřevo (ekvivalentně bronz, stříbro…), železo, dračí ocel, jablonit. U pádných zbraní se uvažuje, že mají dřevěné rukojeti. Není možné zlomit zbraň pomocí příruční zbraně.

Odolání zlomení zbraně

Pokud je efekt ZLOMENÍ použit na bojovníkovu zbraň, může odpovědět heslem VEDLE.

Vojvoda

Vojvodové, nebo též jednoduše velitelé, možná nejsou sami o sobě takovou hrozbou jako bohatýři. Jejich síla tkví ve znalosti bitevní taktiky. Vždy si udržují přehled o bojišti a vydávají rozkazy, aby jejich útvar bojoval co nejefektivněji. Sami se soustředí spíše na obranu a ovládají několik technik, které jim umožní přežít co nejdéle.

2. stupeň (4 životy)

Bojuj vedle mě! (rozkaz, četnost)

Vojvodové často využívají boj ve formacích. Pokud stojí bok po boku, dokážou své spolubojovníky nejenom lépe krýt, ale také jim poskytnout lepší možnost zaútočit.

Třikrát během trvání může cílová postava zranit hmotným útokem zblízka o 1 život více.

Během trvání se cílová postava musí držet na dosah ruky od bojovníka.

Drž pozici! (rozkaz, četnost)

Vojvodové umí svoje spolubojovníky naučit bojovat v defenzivním postavení, ve kterém budou prakticky nezranitelní a nepřátelé se o ně roztříští jako o zeď. Svými štíty a meči vykrývají rány a ty, které projdou, se svezou po jejich zbroji. Nebezpečné jsou pro ně pouze údery do zad, rukou a ničivé útoky obřích bytostí nebo nadpřirozeně silných soupeřů. V obranném postavení se však nemohou téměř vůbec pohybovat.

Cílová postava získá nestvůrnou schopnost Nezranitelná kůže (tělo, levá noha, pravá noha): pokud je zasažena hmotným útokem do těla nebo do nohou, je zranění sníženo o 1.

Během trvání musí cílová postava stát na místě, jako kdyby byla pod vlivem efektu PŘIKOVÁNÍ/YAMAKAN. Jakmile udělá krok pryč (ať už dobrovolně nebo ne), účinek schopnosti končí.

Omezení zranitelnosti dané touto schopností není kumulativní s žádným dalším omezením zranitelnosti.

Hromadný rozkaz (modifikace schopnosti, četnost)

Aby byl velitel skutečně velitelem, musí umět rozkazovat skupině vojáků a ne pouze jednomu.

Bojovník může použít jeden rozkaz tak, že nebude působit na jednu, ale až na pět postav.

Vstaň a bojuj! (rozkaz)

Vojvoda je bojový vůdce. Všichni spolubojovníci by jej měli poslouchat. Dokáže motivovat ostatní, aby ze sebe vydali vše. Dokonce i ty, kteří již padli na zem a sotva dýchají, dokáže vybudit k tomu, aby opět vstali a pozvedli zbraň. Je sice pravda, že mnoho z nich uteče hned jak se velitel nedívá, ale to už je jiná záležitost.

Pokud je cílová postava vyřazená, může vstát, ignorovat efekty vyřazení a normálně jednat. Stále se však považuje za vyřazenou z hlediska jiných schopností a pravidel.

Během trvání se cílová postava musí neustále pohybovat. Jakmile se zastaví (ať již dobrovolně nebo ne), účinek schopnosti končí.

Pozn.: Existují efekty, které postavě umožní přežít i se záporným počtem životů. V takové situaci tato schopnost nepomůže a postava je normálně vyřazená.

Zbraně vojvodů

Vojvoda umí používat téměř všechny typy zbraní.

Tato schopnost má následující efekty:

Výcvik s obouruční zbraní

Bojovník může bez postihů používat obouruční zbraně (např. obouruční meč). Musí však umět používat střední zbraň.

Výcvik se střední zbraní a štítem

Bojovník může bez postihů používat střední zbraň (např. jednoruční meč) zároveň se štítem. Musí však umět používat samostatnou střední zbraň a lehkou zbraň zároveň se štítem.

Znovu do boje (léčení, četnost)

Vojvoda dovede morálně povzbudit vyčerpaného spolubojovníka. Ten získá síly k dalšímu boji, nebo si bude si dávat větší pozor, aby se nestal cílem nepřátelské kletby.

Při aktivaci této schopnosti si kněz vybere jednu z následujících možností:

Vyléčení

Cílové postavě se vyléčí 2 životy.

Doplnění záchrany

Cílové postavě se doplní obecná schopnost Záchrana.

3. stupeň (5 životů)

Do útoku! (rozkaz, četnost)

Na vojvodův rozkaz se voják vrhne do prudkého a efektivního útoku. Nezvládne se však během něj tak dobře krýt a bude lehce zranitelný kouzly.

Pokaždé, když cílová postava zasáhne hmotným útokem, způsobí o 1 větší zranění.

Během trvání cílová postava nesmí používat heslo VEDLE.

Oblíbený rozkaz (vícenásobná)

Některý vojevůdce si libuje ve zdrcujících frontálních útocích, jiný rád používá klamný ústup, aby vlákal protivníka do pasti, a někdo nejraději seřadí vojáky do těsné formace a pomalu postupuje vpřed. Pokud vojvoda použije svůj oblíbený manévr, morálně ho to vzpruží tak, že téměř zapomene na utržené rány.

Bojovník si při každém zapsání této schopnosti zvolí jeden rozkaz, který umí a který má četnost. Kdykoli tento rozkaz použije, vyléčí si 1 život.

Pohyblivá linie (modifikace schopnosti)

Je obtížné držet obrannou linii a zároveň postupovat. Pod správným velitelem to ale vojáci zvládnout. Pokud jim vojvoda přikáže, dokážou se pomalu přesouvat před nebo vzad.

Pokud bojovník použil schopnost Drž pozici!, může kdykoli během trvání vykřiknout KROK nebo podobný příkaz a cílová postava se může pohnout o jeden krok. Pokud bojovník nespecifikuje směr, může si ho postava zvolit libovolně.

Pozn.: Tato schopnost nijak nepomůže proti efektu PŘIKOVÁNÍ/YAMAKAN ani nezabrání zrušení schopnosti Drž pozici! vynuceným pohybem.

Taktický přesun! (rozkaz, četnost)

Občas je třeba se stáhnout nebo třeba prozkoumat pozice nepřátel. Během toho se voják musí maximálně soustředit na obranu a nemůže tedy sám útočit.

Cílová postava získá redukci zranění o 1.

Během trvání cílová postava nesmí provádět útočné akce, aktivně používat schopnosti ani sbírat nebo používat předměty.

V první linii (modifikace schopnosti)

Pokud bojovník použije schopnost Hromadný rozkaz, může platit i na něj samotného. Musí však splnit podmínky rozkazu. Pokud je podmínka stanovena v závislosti na tom, kdo rozkaz vydal (např. je třeba se držet v určité vzdálenosti od bojovníka – tedy sebe sama), pak si bojovník může vybrat libovolnou jinou postavu, ke které se bude činnost vztahovat.

Zkušený velitel (četnost)

Schopný vojvoda má dobrý přehled o bojišti a uchová si chladnou hlavu a schopnost vydávat rozkazy i v pokročilé fázi bitvy.

Pokud bojovník vyčerpal všechnu četnost u nějakého rozkazu, může tento rozkaz jednou použít.