Divotvorce

odkaz na příručku povolání

Divotvorci jsou lidé obdaření mocí od bohů nebo mocných bytostí z jiných sfér. Mezi barbary se obvykle označují jako šamani, na západě v Tristarisu a Pětiměstí, či naopak na jihu v Marage a Likae, pak nejčastěji používají název thaumaturgové či proroci. Ve většině zemí jsou ale známí právě jako divotvorci.

Divotvorce, na rozdíl od kněze, nepovolává na pomoc bohy. On sám je nadán mocí. Dokáže léčit, rozmlouvat s duchy či svatými a navštěvovat jiné světy.

Vyvolávání zázraků

Aby bylo možné vyvolat jakýkoli zázrak, divotvorce musí být při vědomí, musí být schopen mluvit a používat alespoň jednu ruku a musí mít u sebe tzv. materiální podporu – amulet nebo něco podobného.

Zázračné střely

Všechny divotvorcovské schopnosti sesílané hmotným útokem lze kromě klasické zbraně seslat i zázračnou střelou: hadrovou koulí zhruba o rozměrech a váze tenisového míčku. Zázračné střely nevyžadují schopnost používat vrhací zbraně a neplatí pro ně zákaz sbírání ze země jako pro klasické vrhačky. Na druhou stranu samy o sobě při zásahu nezraňují.

Mezisvět

Postava v Mezisvětě je imunní proti všem efektům z normálního světa a naopak, kromě efektů s předponu ASTRALUS. V Mezisvětě musí postava jednou rukou předvádět signál Mezisvěta (kroužky ukazováčkem v úrovni hlavy) a nesmí ji nijak používat. Po přechodu z normálního světa do Mezisvěta nebo naopak postava nesmí 3 vteřiny provádět útočné akce.

1. stupeň (3 životy)

Pouto země (proklínací útok, četnost)

Mocné síly, se kterými je divotvorce spojen, dokáží připoutat na místo toho, koho zasáhne svou zbraní nebo střelou.

Pokud divotvorce zasáhne hmotným útokem, způsobí místo zranění efekt PŘIKOVÁNÍ.

Cílová postava má jednu nohu (bez ohledu na to, jestli se jedná skutečně o nohu – např. u ryby) přikovánu k zemi. V okamžiku použití schopnosti si může vybrat, která noha to bude, a do konce trvání prokletí s ní nesmí pohnout z místa. Může se na ní libovolně otáčet.

Pokud je cílová postava v okamžiku použití schopnosti ve vzduchu, ihned spadne na zem.

Trans (posílení)

Nejjednodušší způsob, jak načerpat moc duchů a jiných sfér, je prostřednictvím transu. Pokud není během transu vyrušen, dokáže divotvorce vyvolat jakýkoli zázrak, aniž by se vyčerpal. Někteří divotvorci jsou v transu tiší a nehybní, jiní si pomáhají zpěvem, tancem nebo jinými rituály.

Divotvorce se nesmí pohnout z místa, musí stát, sedět nebo klečet (ne ležet), nesmí mluvit (může pouze oznamovat herní hesla), používat schopnosti, útočit nebo se bránit.

Pokud není tato činnost 1 minutu přerušena, může divotvorce použít jednu divotvorcovskou schopnost, u které již vyčerpal všechnu četnost.

Věštba (požehnání, četnost)

Divotvorce obdaří požehnanou osobu darem předvídat nebezpečí. Ta se pak dokáže vyhnout ráně mečem, letícímu kouzlu nebo nešlápnout do pasti.

Jednou během trvání může cílová postava použít heslo VEDLE proti hmotnému nebo nehmotnému útoku.

Zacelení ran (léčení, četnost)

Jaký by to byl divotvůrce, kdyby nedokázal zázračně léčit? Tento zázrak dokáže zacelit rány, zhojit jinak poškozenou tkáň, neutralizovat škodlivé látky v těle, ale i dodat energii příliš vyčerpanému organismu.

Cílové postavě se vyléčí 1 život.

Zbraně divotvorců

Divotvorci nejsou příliš zběhlí v používání zbraní, raději používají svoji nadpřirozenou moc. Někdy je ale výhodnější tuto moc směrovat skrze čepel či střelu. Nehledě na to, že v dlouhých a vyčerpávajících bitvách může nakonec i obyčejný nůž přijít vhod.

Tato schopnost má následující efekty:

Výcvik s lehkou zbraní

Divotvorce může bez postihů používat lehké zbraně (např. tesák).

Výcvik s vrhací zbraní

Divotvorce může bez postihů používat vrhací zbraně.

Zloba duchů (proklínací útok, četnost)

Divotvorce dokáže seslat hněv bohů, duchů nebo jiných sfér na protivníka, kterého zasáhne svou zbraní. Ten pak bude ve strachu před ním prchat.

Pokud divotvorce zasáhne hmotným útokem, způsobí místo zranění efekt STRACH.

Cílová postava se vyhýbá kontaktu s původcem: nesmí se k němu přiblížit na dosah zbraně a pokud se přiblíží původce, musí se od něj vzdálit. Také nesmí provádět útočné akce proti původci, pokud má možnost se boji s ním vyhnout (tedy je-li zahnána do úzkých, normálně bojuje), a musí předvádět strach.

Koldun

Koldun, v případě ženy kolduňa, využívá svoji spřízněnost s bohy na posílení sebe sama a následné zničení nepřátel pomocí meče. Může povolat duchy předků či zvířat, svaté bytosti nebo tvory z jiných sfér, aby částečně vstoupili do jeho těla. Mezi triglavovci se koldunům obvykle říká paladinové nebo mniši.

2. stupeň (4 životy)

Aspekt ohně (posílení, četnost)

Divotvorce se propojí s duchy a bohy ohně. Rány jeho meče pak mohou protivníky popálit. Musí však, stejně jako skutečný plamen, neustále zůstávat v pohybu.

Tato schopnost má následující efekty:

Ohnivý úder

Třikrát během trvání může divotvorce k zásahu hmotným útokem přidat navíc 1 ohnivé zranění.

Efekt se považuje za jednorázový bonus ke zranění.

Neustálý pohyb

Během trvání se divotvorce musí neustále pohybovat. Jakmile se zastaví na více než reakční 3 vteřiny (ať již dobrovolně, nebo je k tomu přinucen), schopnost skončí.

Aspekt země (posílení, četnost)

Jedním ze způsobů boje koldunů je povolat duchy a bohy země. Ti způsobí, že některé části jeho těla budou tvrdé jako kámen a běžný úder je nedokáže poranit. Zároveň však kolduna omezují v pohybu. Může se pohybovat jen tehdy, pokud se dotýká samotné země.

Tato schopnost má následující efekty:

Nezranitelná kůže

Divotvorce získá nestvůrnou schopnost Nezranitelná kůže (dvě libovolné zásahové plochy): pokud je zasažen hmotným útokem do některé z vybraných ploch (např. levé ruky), je zranění sníženo o 1.

Omezení zranitelnosti dané touto schopností není kumulativní s žádným dalším omezením zranitelnosti.

Připoutání k zemi

Divotvorce má na sobě po celou dobu trvání efekt PŘIKOVÁNÍ.

Pomalý pohyb

Pokud se divotvorce dotýká rukou země nebo skály spojené se zemí, efekt PŘIKOVÁNÍ na něj nepůsobí. Tuto ruku nemůže současně používat k žádné jiné činnosti.

Lovecká taktika (speciální útok)

Koldunové používají nadpřirozené schopnosti, které jim pomáhají zdolat protivníky. Jsou-li pod vlivem aspektu země nebo vody, mohou přivolat kořist k sobě, aby ji mohli zabít. Pokud bojují v přízni ohně či větru, dokáží místo toho protivníky paralyzovat, aby neutekli.

Tato schopnost má následující efekty:

Paralýza

Jednou během trvání Aspektu ohně nebo Aspektu větru může divotvorce, pokud zasáhne hmotným útokem, způsobit místo zranění efekt OMÁMENÍ.

Cílová postava stojí na místě a nic nedělá. Nesmí mluvit (může pouze oznamovat herní hesla), aktivovat schopnosti, pohybovat se, útočit ani se bránit.

Cílová postava ztratí všechna posílení a rozkazy, které na ni působí.

Efekt je zrušen, pokud je postava zraněna aspoň za 1 život nebo zasažena efektem BOLEST, ale pouze od protivníka, od prostředí nebo od sebe sama (tedy např. vlastní družina postavu zraněním neprobere).

Omámená letící bytost spadne na zem, zranění od dopadu ji probudí.

Přivolání

Jednou během trvání Aspektu země nebo Aspektu vody může divotvorce, pokud zasáhne hmotným útokem, způsobit místo zranění efekt PŘIVOLÁNÍ.

Cílová postava se chová jako při efektu OMÁMENÍ a musí se pohybovat směrem k původci. Pokud k němu dojde, zůstane stát. Pokud se původce přesune jinam, bude jej následovat. Před překážkami, které nejdou obejít (stěna, propast apod.), zůstane cílová postava stát. Překážky, které při průchodu způsobují zranění, v cestě nebrání, ale po prvním zranění se efekt zruší. Pokud se cílová postava nemůže k původci dostat (např. protože původce letí a ona ne), bude se snažit držet se u něj co nejblíže. Pokud původce herně nevidí, zůstane stát na místě.

Efekt se ruší stejným způsobem jako OMÁMENÍ.

Očištění (léčení/speciální útok, modifikace)

Koldun má moc očistit postavu nebo místo od magie či zázraků a navrátit ji tak do přirozeného stavu. Pokud je pod vlivem aspektu země nebo vody, dokáže rušit kletby. Je-li propojen se silou ohně či větru, umí zrušit podpůrnou magii a sílu.

Při aktivaci této schopnosti si divotvorce vybere jednu z následujících možností:

Očištění od prokletí (léčení)

Jednou během trvání Aspektu země nebo Aspektu vody může divotvorce cílové postavě zrušit všechna prokletí, která na ni působí.

Očištění od požehnání a podpůrných kouzel (speciální útok)

Jednou během trvání Aspektu ohně nebo Aspektu větru může divotvorce, pokud zasáhne hmotným útokem protivníka, způsobit místo zranění efekt NEUX.

Cílová postava ztratí všechna požehnání a podpůrná kouzla, která na ni působí.

Očištění od stvoření a místních kouzel (speciální útok)

Jednou během trvání Aspektu ohně nebo Aspektu větru může divotvorce, pokud zasáhne hmotným útokem místo nebo předmět, způsobit místo zranění efekt NEUX.

Cílový předmět nebo místo ztratí všechna stvoření a místní kouzla, která na něj působí.

Když není zcela jasné, na který předmět je kouzlo mířené nebo kde se rušený efekt přesně nachází, je vhodné cíl za zaklínadlem upřesnit (např. „NEUX na tvůj meč“ nebo „NEUX ochranný kruh.“).

Síla živlů (modifikace, četnost)

Koldun dokáže ještě více posílit své pouto s duchy při použití aspektu. Čerpá-li sílu ohně či větru, stane se v podstatě nesmrtelným. Je-li propojen s mocí země nebo vody, může se schovat a stát se téměř neviditelným.

Tato schopnost má následující efekty:

Neviditelnost

Tímto efektem může divotvorce modifikovat Aspekt země nebo Aspekt vody.

Divotvorce se může kdykoliv během trvání schovat. Musí být v ne zcela rovném terénu (třeba u keře, stromu apod., ne uprostřed holé louky), sednout si, kleknout nebo lehnout a použít signál neviditelnosti – dát si ruku před čelo dlaní ven. Schovat se ovšem nemůže, pokud se přímo na něj dívá někdo z protivníků a vidí jej.

Od okamžiku použití signálu je divotvorce neviditelný a všichni ostatní musí dělat, že o něm nevědí. Divotvorce zůstává neviditelným, dokud nevydá nějaký zvuk (kromě herních hesel), nemůže tedy ani používat žádné schopnosti vyžadující hlas. Nesmí provádět útočné akce. Pokud se nějaký protivník dostane přímo k němu, nic se neděje. Divotvorce sám se však nesmí přiblížit k žádnému protivníkovi na méně než 3 metry v členitém terénu nebo 6 m v rovném, jinak bude objeven. Pokud však protivník vůbec nemá šanci divotvorce vidět (např. je za rohem), je možné přiblížit se až těsně k němu. Když se divotvorce zviditelní, musí oznámit heslo NORMÁL a nesmí 3 vteřiny provádět útočné akce.

Pokud divotvorce před schováním upozorní spojence, budou vědět kde je a mohou na něj např. používat podpůrné efekty.

Nesmrtelnost

Tímto efektem může divotvorce modifikovat Aspekt ohně nebo Aspekt větru.

Pokud klesnou životy divotvorce pod nulu, nepovažuje se za smrtelně zraněného, ale pouze za vyřazeného – po vyléčení tedy nebude trpět efektem smrtelného zranění. Pokud je však zcela zničeno jeho tělo, normálně zemře. Zničení těla znamená spálení, sežrání, minimálně 12 vteřin usilovného rozsekávání nebo něco podobného, klasické doražení jednou ranou nestačí.

Případné speciální schopnosti, které postavě umožňují ignorovat efekt vyřazení, při záporném počtu životů nefungují.

Zbraně koldunů (vícenásobná)

Koldunové spoléhají více na svoji sílu a obratnost zděděnou od bohů než na své vědomí, proto jim není cizí používání mečů a dalších zbraní.

Při každém zapsání si postava zvolí jednu z možností:

Výcvik se dvěma lehkými zbraněmi

Divotvorce může bez postihů používat dvě lehké zbraně.

Výcvik se střední zbraní a dýkou

Divotvorce může bez postihů používat střední zbraň a dýku.

Výcvik se střední zbraní a puklířem

Divotvorce může bez postihů používat střední zbraň a puklíř.

3. stupeň (5 životů)

Aspekt větru (posílení, četnost)

Divotvorce povolá sílu větru. Bude tak moci létat jako sám vítr. Stejně jako vítr se však nemůže zastavit.

Tato schopnost má následující efekty:

Létání

Divotvorce může kdykoliv během trvání létat. Oběma rukama musí předvádět signál létání (mávání rukama nahoru a dolů) a nesmí je nijak používat. Pokud přistane, nesmí 3 vteřiny provádět útočné akce.

Neustálý pohyb

Během trvání se divotvorce musí neustále pohybovat. Jakmile se zastaví na více než 3 vteřiny (ať již dobrovolně, nebo je k tomu přinucen), schopnost končí.

Aspekt vody (posílení, četnost)

Koldun začne čerpat sílu vody a bytostí s ní spojených, která mu umožní vyléčit si všechny utržené rány kromě těch nejsilnějších. Sílu vody však čerpá pouze z místa pod svýma nohama a aby se mohl pohnout z místa, musí dotykem ruky prameny přesměrovat.

Tato schopnost má následující efekty:

Okamžité léčení

Divotvorce získá schopnost Okamžité léčení. Kdykoliv je zraněn, může si do 3 vteřin vyléčit 1 život. Není možné si takto vyléčit zranění způsobené vnitřním útokem.

Připoutání k zemi

Divotvorce má na sobě efekt PŘIKOVÁNÍ.

Pomalý pohyb

Pokud se divotvorce dotýká rukou stromu nebo vody (potok, rybník, louže) spojené se zemí, efekt PŘIKOVÁNÍ na něj nepůsobí.

Duální aspekt (modifikace)

Divotvorce může čerpat sílu dvou živlů zároveň.

Divotvorce může mít současně aktivní dvě posílení, která mají v názvu slovo Aspekt a které se vzájemně neruší. Tedy může mít najednou aspekt vody a země nebo aspekt ohně a větru.

Přenesení aspektu (modifikace)

Divotvorce může předat část svojí síly i někomu jinému. Ten pak může využívat jeden z jeho aspektů, jako kdyby jím byl požehnán.

Divotvorce může vyvolat jednu schopnost, která má v názvu Aspekt, jako požehnání místo posílení.

Pozn.: Na postavu s tímto požehnáním není možné využít schopnosti modifikující Aspekt jako je třeba Síla živlů apod.

Rituální síla (četnost)

Tento zázrak umožňuje vstřebat životní energii umírající bytosti. Koldun dokáže využít sílu protivníka. To mu dodá sílu schopnou zahojit i nejtěžší zranění.

Pokud divotvorce způsobí jiné postavě vyřazení, smrtelné zranění nebo ji rovnou zabije, vyléčí si 3 životy.

Není možné použít tuto schopnost vícekrát na tu samou postavu.

Spojení s duchy předků (posílení, četnost)

Koldun je natolik propojen se silou předků, že pokud má jít jeho duše do Návi, pomohou mu nějakou dobu zůstat na půli cesty do světa mrtvých. Jeho tělo opět vstane, zdánlivě zdravé a nezranitelné. Sice bez možnosti využívat nadpřirozené síly, ale zato schopný čelit nepřátelům se zbraní v ruce.

Tuto schopnost může divotvorce aktivovat za 12 vteřin poté, co zemře (i když se jedná o posílení, která normálně po smrti aktivovat nejdou). Má následující efekty:

Oživení

Divotvorce bude oživen tak, že bude mít 0 životů a nebude trpět efektem smrtelného zranění.

Vyléčení

Divotvorci se vyléčí 3 životy.

Okamžité léčení

Divotvorce získá po dobu trvání schopnost Okamžité léčení. Kdykoli je zraněn, může si do 3 vteřin vyléčit 1 život. Není možné si takto vyléčit zranění způsobené vnitřním útokem.

Neschopnost používat schopnosti

Divotvorce nemůže během trvání aktivovat žádné schopnosti.

Vědun

Vědun, věštec, či vědmák, v případě ženy vědma nebo věštkyně, se dokáže dostat do spirituálních rovin mimo tento svět. Umí se pohybovat v Návi a využívat moc podsvětí na léčení a vzkříšení mrtvých, nebo se vydá do snových dimenzí mezisvěta a dokáže jeho prostřednictvím ovládnout nebo ochromit své protivníky.

2. stupeň (4 životy)

Posel Mezisvěta (posílení, četnost)

Mezi světem živých a mrtvých leží Mezisvět, zvaný také Snová říše či Mur. Pokud se vědun spojí s tímto světem, dokáže do něj kdykoli vstoupit. Nebude se tam sice moci pohybovat, ale neohrozí ho žádný útok z hmotného světa. Běsové, kteří jsou vládci Muru, mu však nedovolí pomáhat a léčit. Jeho úkolem bude jen rozsévat zmar a smrt.

Tato schopnost má následující efekty:

Přesun do Mezisvěta

Divotvorce se může kdykoli během trvání přesunout do Mezisvěta nebo zpět. Přesun se nedá použít jako reakce na útok.

Po přesunu do jiného světa divotvorce ztuhne v jedné pozici a nemůže pohnout žádnou částí svého těla ani mluvit (může ale normálně dýchat). Nemůže tedy používat žádné schopnosti vyžadující pohyb nebo hlas (tedy ani sesílat kouzla nebo vyvolávat zázraky), může pouze oznamovat herní hesla.

Neschopnost pomáhat

Divotvorce nemůže po dobu trvání používat schopnosti typu léčení, požehnání nebo podpůrné kouzlo.

Posel Návi (posílení, četnost)

Vědun se propojí s říší mrtvých a stane se napůl podsvětním duchem. Síla Záhrobí dokáže vyléčit většinu ran, které mu uštědří útoky z hmotného světa. On sám ale bude moci ovlivňovat hmotný svět jen částečně. Duchové zde žijící mu umožní léčit a vyvolávat požehnání na své druhy, znemožní mu však ničit a zabíjet.

Tato schopnost má následující efekty:

Okamžité léčení

Divotvorce získá po dobu trvání schopnost Okamžité léčení. Pokud je zraněn, může si do 3 vteřin vyléčit 1 život. Není možné si takto vyléčit zranění způsobené vnitřním útokem.

Neschopnost zabíjet

Divotvorce nemůže po dobu trvání používat útočné akce.

Exorcismus (speciální útok, četnost)

Mnoho lidí věří, že kletby jsou ve skutečnosti způsobeny působením zlých duchů, kteří se v člověku usídlí. Vědun je umí vymýtit. Nezvládne však kletbu zcela zrušit, pouze přesunout. Pokud je poslem Mezisvěta, dokáže přesunout prokletí ze sebe na někoho jiného. Je-li poslem Návi, umí naopak přijmout prokletí z někoho jiného na sebe.

Tato schopnost má následující efekty:

Předání kletby (speciální útok)

Tento efekt lze použít během trvání Posla Mezisvěta. Pokud divotvorce zasáhne hmotným útokem z dálky, způsobí místo zranění efekt libovolného prokletí, které je na něm nyní aktivní. Bez ohledu na to, zda toto prokletí začne na cílové postavě působit, bude na divotvorci zrušeno.

Přijetí kletby (léčení)

Tento efekt lze použít během trvání Posla Návi. Divotvorce může cílové postavě zrušit všechna prokletí, které na ni působí, a tato prokletí sám získat. Trvání započne nanovo – tedy na divotvorci budou působit celou minutu.

Použití schopnosti se hlásí heslem “MÁŠ KŘUP, BERU”.

V případě, kdy je potřeba určit původce prokletí, se za původce považuje postava, od které divotvorce prokletí získal. Tedy např. v případě efektu STRACH bude divotvorce cítit strach z postavy, kterou strachu zbavil.

Pozn.: Nikdo na sobě nemůže mít víckrát stejné prokletí. Pokud divotvorce někomu zruší prokletí, které už na sobě má, nebude ho mít dvakrát, pouze si začne počítat trvání znovu od začátku.

Mistrovství sfér (vícenásobná)

Vědun dokáže častěji využívat síly Záhrobí a Snového světa.

Divotvorce si při každém zapsání této schopnosti zvolí jednu schopnost věduna, která umožní jednou během trvání Posla Mezisvěta nebo Posla Návi použít nějaký efekt. Tento efekt bude moci použít vždy dvakrát.

Prokletý dotyk (modifikace)

Divotvorce může postihnout kletbou protivníky, které zasáhne svou zbraní, u věduna navíc pouze zbraní vrhací. Tato schopnost mu umožní postihnout kletbou i ty, kterých se pouze dotkne.

Divotvorce může použít jakoukoliv divotvorcovu schopnost typu proklínací útok tak, že se cílové postavy pouze dotkne rukou. Nezáleží na tom, zda měl být útok veden zblízka nebo z dálky.

Při útoku rukou platí zásah i při dotyku mimo zásahové plochy. Pokud cíl řekne heslo MIMO, může divotvorce oznámit PŘESTO + efekt.

Síla světů (speciální útok/léčení)

Divotvorce se naučí lépe využívat sílu sfér. Pokud je propojen s Mezisvětem, dokáže zásahem vrženou zbraní ochromit protivníka. Je-li jeho duše spojena s Náví, může dotykem ruky vyléčit těžká zranění.

Tato schopnost má následující efekty:

Uvěznění (speciální útok)

Jednou během trvání Posla Mezisvěta může divotvorce, pokud zasáhne hmotným útokem z dálky, způsobit místo zranění efekt UVĚZNĚNÍ.

Cílová postava ztuhne v pozici, ve které byla v okamžiku aktivace schopnosti, a nemůže pohnout žádnou částí svého těla ani mluvit (může ale normálně dýchat). Nemůže tedy používat žádné schopnosti vyžadující pohyb nebo hlas (tedy ani sesílat kouzla nebo vyvolávat zázraky), může pouze oznamovat herní hesla.

Cílová postava získá imunitu proti zranění hmotným a nehmotným útokem (vnitřním útokem je tedy stále zranitelná).

Podsvětní léčení (léčení)

Jednou během trvání Posla Návi může divotvorce vyléčit cílové postavě 2 životy.

3. stupeň (5 životů)

Dokonalá věštba (požehnání, četnost)

Vědun dokáže lépe předvídat budoucnost než obyčejný divotvorce. Jeho věštby jsou přesnější a dokážou varovat proti třem zlým událostem místo jedné.

Třikrát během trvání může cílová postava použít heslo VEDLE proti hmotnému nebo nehmotnému útoku.

Moc světů (proklínací útok/léčení)

Pokud vědun vyvolal Posla Mezisvěta, dokáže přitáhnout protivníka k sobě do světa snů. V případě, že vyvolal Posla Návi, umí využít sílu Podsvětí k oživení mrtvých.

Tato schopnost má následující efekty:

Zmizení (proklínací útok)

Jednou během trvání Posla Mezisvěta může divotvorce, pokud zasáhne hmotným útokem z dálky, způsobit místo zranění efekt ZMIZENÍ.

Cílová postava se přesune do Mezisvěta, pokud je v okamžiku seslání v normálním světě. Je-li během seslání v Mezisvětě, přesune se naopak do normálního světa. Pokud je efekt zrušen nebo jeho trvání skončí, bytost se okamžitě ocitne zpět v původní dimenzi. Po přechodu z normálního světa do Mezisvěta nebo naopak postava nesmí 3 vteřiny provádět útočné akce.

Oživení (léčení)

Jednou během trvání Posla Návi může divotvorce vyléčit jednu smrtelně zraněnou postavu tak, že bude mít 0 životů a nebude trpět efektem smrtelného zranění.

Ochrana světů (modifikace, četnost)

Znalost jiných dimenzí dá divotvorci další schopnosti. Jako Posel Mezisvěta dokáže spatřit i ty, kteří jsou neviditelní nebo schovaní. Posel Návi dokáže vysávat životní sílu každému, kdo si dovolí ho zranit.

Tato schopnost má následující efekty:

Vidění neviditelných

Tímto efektem může divotvorce modifikovat Posla Mezisvěta.

Divotvorce vidí neviditelné a schované bytosti a může s nimi normálně jednat. Pokud na ně upozorní jiné postavy, mohou s nimi normálně jednat také. Upozornění musí jasně definovat, kde se postava nachází (divotvorce ukáže na místo vzdálené maximálně 3 metry nebo místo přesně popíše).

Pomsta podsvětí

Tímto efektem může divotvorce modifikovat Posla Návi.

Pokaždé, když je během trvání divotvorce zasažen hmotným útokem zblízka a nepoužil heslo VEDLE, může útočníkovi do 3 vteřin způsobit nehmotným útokem jedno vitální zranění. Nezáleží na tom, zda útočníkův zásah způsobil zranění (či jiný efekt) nebo ne.

Vdechni život (léčení, četnost)

Vědun dokáže léčit nejenom dotykem ruky, ale i při zásahu požehnanou střelou. Jedná se o rychlé, byť o něco slabší léčení.

Pokud divotvorce zasáhne hmotným útokem z dálky, místo zranění vyléčí cílové postavě 3 životy.

I když se jedná o léčení, cílová postava nemusí klečet a není třeba dodržet čas léčení. Je vhodné cílovou postavu informovat, např. heslem MÁŠ ÁÁCH ZA 3.

Vláda světů (speciální útok/léčení)

Vědun dokáže čerpat více moci z jiných světů a způsobit tak mocnější zázraky. Z Mezisvěta dokáže povolat sílu, která ovládne jeho protivníka. Z Návi umí přivést léčivou sílu, která zhojí téměř jakoukoliv ránu.

Tato schopnost má následující efekty:

Ovládnutí (speciální útok)

Jednou během trvání Posla Mezisvěta může divotvorce, pokud zasáhne hmotným útokem z dálky, způsobit místo zranění efekt OVLÁDNUTÍ.

Cílová postava se chová jako při efektu OMÁMENÍ a musí plnit následující příkazy původce:

Zraň + postava X: Cílová postava bude útočit zbraní, kterou má právě v ruce, na postavu X. Bude na ni útočit do té doby, dokud ji nepřipraví alespoň o jeden život. Pak je příkaz splněn.

Použij schopnost X: Cílová postava použije schopnost X. Původce musí specifikovat konkrétní schopnost, případně cíl a další parametry, nestačí obecný příkaz jako “Vyleč mě!”. Po použití schopnosti je příkaz splněn.

Běž + místo X: Cílová postava běžnou chůzí dojde na místo X. Pak je příkaz splněn. Místo musí být v dosahu přítomnost a nesmí se měnit – například není možné donutit postavu, aby někoho pronásledovala.

Polož + předmět X: Cílová postava položí předmět X. Musí jít o předmět, který má právě v ruce. Pak je příkaz splněn.

Po splnění příkazu postava stojí na místě, nic nedělá a čeká na další příkaz.

Efekt jde zrušit stejným způsobem jako OMÁMENÍ.

OVLÁDNUTÍ zachovává původní spojenectví a nepřátelství, tj. původce se stále považuje za nepřítele a původní spojenci za spojence.

Podsvětní uzdravení (léčení)

Jednou během trvání Posla Návi může divotvorce vyléčit cílové postavě 6 životů.

Znalost světů (modifikace, četnost)

Vědun dokáže ještě vícekrát využít síly Záhrobí a Snového světa. Během propojení s Náví se stane téměř nesmrtelným, protože jeho tělo dokáže zacelit téměř jakoukoliv ránu. Při spojení s Mezisvětem se dokáže v této říši volně pohybovat.

Tato schopnost má následující efekty:

Pohyb v Mezisvětě

Tímto efektem může divotvorce modifikovat Posla Mezisvěta.

Při použití Přesunu do Mezisvěta se může divotvorce bez omezení pohybovat.

Rychlejší léčení

Tímto efektem může divotvorce modifikovat Posla Návi.

Divotvorce si může schopností Okamžité léčení vyléčit vždy 2 životy místo jednoho.