Lovec

odkaz na příručku povolání

Lovit se dá ledacos. Někdo líčí na lesní zvěř, někdo za úplatu zabíjí krvelačné nestvůry. Někdo si zvolí kariéru nájemného vraha a loví lidi, jiný naopak slouží spravedlnosti a takové zločince chytá. Někdo hledá poklady v prastarých jeskyních plných děsivých přízraků a černé magie, někdo v pokladnicích neopatrných boháčů. Ať už je účel jakýkoli, potřebné dovednosti bývají podobné.

Lovec je bojové povolání. Na rozdíl od bojovníků spoléhá spíše na nenápadnost, pohyblivost a zákeřné útoky než na sílu, odolnost a spolupráci.

Obecná pravidla

Jedna postava

Je-li nějaký efekt omezený „na jednu postavu pouze jednou“ nebo obdobně, myslí se tím buď postava s jasně danou rolí, jménem atd., nebo jeden organizátor v jednom kostýmu. Tedy pokud jeden člověk hraje v jednom boji postupně několik stejně vypadajících anonymních nepřátel, považuje se pro tyto účely za jednu postavu.

1. stupeň (3 životy)

Bolestivý zásah (proklínací útok, četnost)

Lovec dokáže vést ránu tak, že zasáhne ta nejcitlivější místa. Nezraní tím více, ale cíl se po zásahu svíjí v bolestech a nemůže se pořádně soustředit na protiútok.

Lovec může k zásahu zbraní přidat heslo BOLEST.

Cílová postava musí vykřiknout bolestí a po dobu trvání efektu nesmí používat posílení ani provádět rozkazy.

Hbitost

Lovec nemá k dispozici žádné magické ochrany ani protikouzla, nepříjemným kletbám může jedině uhýbat z cesty. A čím víckrát dokáže uhnout, tím lépe.

Lovec má o 1 vyšší četnost Záchrany.

Pokud nějaký efekt umožňuje doplnit si vyčerpanou Záchranu během setkání a není výslovně uvedeno o kolik, myslí se tím doplnění pouze jednoho použití.

Krvavá rána (proklínací útok, četnost)

Krvácení z přeseknuté tepny je velice nepříjemná věc. Zejména když na stejné místo dopadne další rána.

Lovec může k zásahu zbraní přidat heslo KRVÁCENÍ.

Pokaždé, když je cílová postava zasažena hmotným útokem do stejné zásahové plochy a zásah způsobí zranění, dostane 1 vitální zranění vnitřním útokem (jde o samostatné zranění, ne bonus k původnímu útoku).

Uhýbání

Lovec se při boji nespoléhá na mohutné tělo a těžkou zbroj. Pohybuje se rychle, hází protivníkům klacky pod nohy, skáče a schovává se. Dokáže se tak vyhnout útokům, které ostatní vykryjí jen mečem a štítem.

Lovec může používat schopnost Záchrana i proti hmotným útokům.

Útok zezadu (speciální útok, četnost)

Není zvykem lovců postavit se protivníkovi čelem. Je lepší zaútočit do zad, aby protivník útok nečekal. V takovém případě se do něj mnohem lépe trefuje.

Pokud se lovec dostane za protivníka a zasáhne jej do zad, způsobí o jedna vyšší zranění.

Tento efekt se považuje za jednorázový bonus ke zranění.

Zbraně lovců (vícenásobná)

Lovci preferují menší a nenápadnější zbraně než bojovníci, ale o nic méně smrtící.

Při každém zapsání si postava zvolí jednu z možností:

Výcvik se střední zbraní

Lovec může bez postihů používat lehké a střední zbraně (např. jednoruční meč).

Výcvik s lehkou a příruční zbraní

Lovec může bez postihů používat zároveň dvě příruční zbraně nebo lehkou a příruční zbraň (např. tesák s dýkou).

Výcvik se střelnou zbraní

Lovec může bez postihů používat střelnou zbraň (např. luk).

Výcvik s vrhací zbraní

Lovec může bez postihů používat vrhací zbraně.

Čarokrut

Kdo chce bojovat s magickými stvůrami, musí se umět bránit jejich kouzlům, jinak nemá šanci. Lovci sice kouzlit neumí, ale vynahrazují si to bleskurychlými úhyby, několika šikovnými triky a pevnou vůlí. Leckterý čaroděj už při setkání se zdatným lovcem krutě pohořel – a podle toho se jim nakonec začalo říkat.

2. stupeň (4 životy)

Akrobatický úhyb

Vyhýbání se kouzlům a podobným nečistým efektům je denní chleba čarokruta. Jeho pevná mysl a bleskové reakce ho chrání před všemi, kdo by ho chtěli magickými prostředky zastavit.

Pokud je lovec zasažen nehmotným útokem, může provést kotoul, padnout na zem nebo provést podobnou činnost. Pokud se mu to povede a stihne to do 3 vteřin od oznámení hesla útoku, může oznámit heslo VEDLE a útok jej minul.

Akrobatický úhyb by měl lovce stát nejméně 3 vteřiny času, během kterých není schopen provádět žádné útočné akce – je to náročnější než klasická Záchrana.

Akrobatický úhyb je možné provést pouze jednou za setkání.

Očistný úder (speciální útok, četnost)

Existuje více způsobů, jak se zbavit nepříjemného prokletí. Jedním z nich je useknout postiženou část těla nebo alespoň přerušit dráhu, kudy proudí zhoubná energie. Potíž je jen v tom, že téměř nikdo nedokáže ublížit sám sobě.

Pokud lovec zraní hmotným útokem zblízka, může cílové postavě zrušit jedno prokletí. K heslu zranění přidá heslo MÁŠ KŘUP. Není možné použít tuto schopnost sám na sebe.

Oddálení prokletí (četnost)

Čarokrut dokáže zmírnit i ta kouzla, která nedokáže odrazit či přelít. Podle hesla “co můžeš udělat dnes, odlož na pozítří” může oddálit efekt kouzla až na dobu, kdy půjde okolo někdo, kdo mu pomůže, nebo kdy nebude tak vadit, že jej kouzlo postihne.

Pokud by na lovci mělo začít účinkovat jakékoli prokletí, může ho do 3 vteřin oddálit. Oznámí heslo BERU, ODDÁLENÍ. Nástup účinku daného kouzla se posune o 1 minutu, potom klasicky minutu působí. Lovec může v jeden okamžik oddalovat pouze jedno prokletí. Rušit dané prokletí lze i po dobu oddalování. Je možné použít oddálení i víckrát na to samé prokletí.

První úder (speciální útok)

Čarokrut ví, jak je důležité zlikvidovat hrozbu co nejdříve. Proto se snaží, aby prvním úderem zasadil co nejtěžší ránu.

První zásah v každém souboji způsobí o 1 fyzické zranění více. Tento efekt lze kumulovat s jednorázovým či trvalým bonusem ke zranění.

Rušící úder (speciální útok, četnost)

Bojovník se brání štítem, kouzelník magií. Stejně jako se dá rozseknout štít, je možné rozbít i všechny magické ochrany. Stačí jenom vědět, kam seknout.

Pokud lovec zraní hmotným útokem zblízka, může cílové postavě zrušit všechna požehnání a podpůrná kouzla. K heslu zranění přidá heslo NEUX.

Zbraně čarokrutů (vícenásobná)

Při každém zapsání si postava zvolí jednu z možností:

Výcvik s obouruční zbraní

Lovec může bez postihů používat obouruční zbraně (např. obouruční meč). Musí však umět používat střední zbraň.

Výcvik se střední a lehkou zbraní

Lovec může bez postihů používat střední zbraň zároveň s lehkou (např. jednoruční meč a tesák). Musí však umět používat střední zbraň.

Výcvik se střední zbraní a puklířem

Lovec může bez postihů používat střední zbraň zároveň s puklířem (pěstním štítkem). Musí však umět používat střední zbraň.

3. stupeň (5 životů)

Boj s přízraky (posílení)

Nadpřirozené bytosti bývají často neviditelné nebo nezranitelné běžnými zbraněmi. Čarokruti proto své čepele zdobí nenápadnými magickými symboly, které v kombinaci se speciální technikou boje nadpřirozeno likvidují. Toto umění patří k jejich nejpřísněji střeženým tajemstvím.

Tato schopnost má následující efekty:

Vidění neviditelných

Lovec vidí i neviditelné postavy a může s nimi normálně jednat.

Přebití Okamžitého léčení

Pokaždé, když během trvání zasáhne lovec protivníka hmotným útokem a ten do 3 vteřin použije heslo ÁÁCH, může ho lovec zranit nehmotným útokem o 1 silněji. Např. když protivník na “BUM” zareaguje heslem “JAU, ÁÁCH”, může lovec odpovědět “BUM ZA DVA”.

Když dojdou síly (četnost)

Lovci většinou pracují samostatně a nespoléhají se na pomoc jiných. Kdo přecení své síly, má problém. Proto je potřeba umět improvizovat a poradit si, i když už všechny možnosti selhaly.

Lovec může aktivovat libovolnou schopnost, kterou ovládá, nebo použít Záchranu, aniž by vypotřeboval její četnost.

Předání prokletí (speciální útok, četnost)

Přelévání prokletí je jednoduchý trik, který zvládne holýma rukama každý začínající čaroděj. Nejlepším z čarokrutů se tento proces podařilo napodobit alespoň prostřednictvím speciálního meče.

Je-li na lovci aktivní nějaké prokletí a zasáhne-li někoho hmotným útokem zblízka, může mu toto prokletí předat: k heslu zranění přidá příslušné zaklínadlo. Pokud ho cílová postava přijme (oznámí BERU), je na lovci zrušeno. Prokletí je možné předávat po dobu oddalování i po dobu trvání (pokud jeho účinky neznemožňují útočit). Každým útokem je možné předat pouze jedno prokletí.

Skryté vědomí

Omámený lovec se snadno stane kořistí. Proto se musí umět za každou cenu z omámení probrat, i když to hodně bolí.

Lovec může používat Očistný úder i sám na sebe. Navíc ho v takovém případě může použít, i když mu účinky nějakého prokletí znemožňují používat schopnosti nebo útočné akce.

Uhýbání štítům (posílení, četnost)

Někteří tvorové vystřelují proti útočníkům bodliny, jiným z rozseklé kůže stříká jed. Mágové rádi oplácejí rány ohněm a mrazem a božská požehnání podle hesla “oko za oko, zub za zub”. Existují dva druhy čarokrutů: jedni se naučili protiúderům vyhýbat, ti druzí jsou mrtví.

Tato schopnost dává během trvání imunitu proti schopnostem typu Štít: pokaždé, když lovec zasáhne protivníka hmotným útokem v boji zblízka a ten mu do 3 vteřin oznámí zranění nebo jiný efekt nehmotným útokem, může na něj odpovědět heslem CHA.

Úder mezi světy (speciální útok, četnost)

Mezisvět je stínová dimenze mezi světem živých a Návem. Bytosti, které v něm žijí, jsou z našeho světa vidět, ale nemůžeme se jich dotknout. Tedy až na pár výjimek, mezi které patří i někteří čarokruti.

Lovec může zásah hmotným útokem doprovodit předponou ASTRALUS (např. „ASTRALUS BUM“). Může tak z normálního prostoru zasáhnout bytost v mezisvětě nebo naopak.

Zabiják

Lov často končívá zabitím kořisti. Bez ohledu na to, jestli je kořistí zvíře, nebo třeba člověk. Zabijáci jsou mistři zákeřných útoků. Jejich obvyklou taktikou je nenápadně se přiblížit k protivníkovi a jednou dobře mířenou ranou ho skolit. Dokáží se efektivně vyhýbat protiúderům a překonávat přirozené obranné mechanismy nestvůr. Nevýhodou je, že nemají moc možností, jak se bránit kouzlům.

2. stupeň (4 životy)

Mrštnost (četnost)

Lovci obvykle nenosí zbroj, protože se potřebují pohybovat rychle a tiše. Proti mečům a šípům se raději chrání bleskurychlými úhyby.

Pokud je lovec zasažen hmotným útokem, může oznámit heslo VEDLE a vyhnout se tak veškerým účinkům útoku.

Naběhnutí na čepel (speciální útok)

Boj se zabijákem je nesnadný. Sice neumí tak dobře vykrývat rány jako bojovník, ale mistrně se jim vyhýbá. Při tom sám útočník naběhne na jeho zbraň.

Pokaždé, když je lovec zasažen hmotným útokem zblízka a použil heslo VEDLE, je útočník fyzicky zraněn nehmotným útokem za 1 život. Hlásí se to heslem VEDLE, BUM. Tuto schopnost nejde kombinovat s žádným efektem zvyšujícím zranění.

Nečestný boj

Zabijáci vědí, že nejsou příliš dobří v přímém souboji. Proto nezaváhají využít špinavých triků a útoků na citlivá místa, aby protivníka zabili dřív, než se do nich stačí pořádně pustit.

Maximální zranění, které může lovec způsobit jedním efektem, je 4.

Pozn.: jedná se o výjimku z obecného pravidla, které maximální zranění omezuje na 3. Kdyby cílová postava nechtěla efekt uznat, může lovec použít heslo PŘESTO.

Skrytý pohyb (posílení, četnost)

Zabiják je mistrem ve schovávání. Potřebuje být nenápadný, aby mohl být ve správný čas na správném místě. Dokáže dosáhnout takové dokonalosti, že se pro ostatní stane téměř neviditelným.

Lovec se může jednou během trvání schovat. Musí být v ne zcela rovném terénu (třeba u keře, stromu apod., ne uprostřed holé louky), sednout si, kleknout nebo lehnout a použít signál neviditelnosti – dát si ruku před čelo dlaní ven. Schovat se ovšem nemůže, pokud se přímo na něj dívá někdo z protivníků a vidí jej.

Od okamžiku použití signálu je lovec neviditelný a všichni ostatní musí dělat, že o něm nevědí. Lovec zůstává neviditelným, dokud nevydá nějaký zvuk (kromě herních hesel), nemůže tedy ani používat žádné schopnosti vyžadující hlas. Nesmí provádět útočné akce. Pokud se nějaký protivník dostane přímo k němu, nic se neděje. Lovec sám se však nesmí přiblížit k žádnému protivníkovi na méně než 3 metry v členitém terénu nebo 6 m v rovném, jinak bude objeven. Pokud však protivník vůbec nemá šanci lovce vidět (např. je za rohem), je možné přiblížit se až těsně k němu. Když se lovec zviditelní, musí oznámit heslo NORMÁL a nesmí 3 vteřiny provádět útočné akce.

Pokud lovec před schováním upozorní spojence, budou vědět kde je a mohou na něj např. používat podpůrné efekty.

Vrah (speciální/proklínací útok, četnost)

Boj je vždycky až poslední možnost. Ta první je odstranění cíle potichu, bez řinčení ocele.

Při aktivaci této schopnosti si postava vybere jednu z následujících možností:

Podřezání

Pokud se lovec dostane za protivníka, může mu přejet dýkou (nebo jinou příruční nebo lehkou sečnou zbraní) přes klíční kosti a zranit jej tak za 1 život fyzickým a 2 životy vitálním zraněním (oznámí heslo BUM, MORT ZA 2).

Je zakázáno používat tuto schopnost na někoho, kdo zrovna aktivně šermuje nebo se rychle pohybuje. Je možné používat ji na postavy, které sesílají kouzla, jsou omámené, střílejí z luku apod.

Podřezávání není kumulativní s žádným jednorázovým ani trvalým bonusem ke zranění. Jedinou výjimkou je, když toto zranění způsobuje samotná zbraň (dýka namočená v jedu, očarovaná apod.).

Poškození hlasivek

Používá se stejně jako Podřezání, ale způsobený efekt je BUM, UMLČENÍ.

Cílová postava nesmí vydávat žádné zvuky kromě herních hesel. Nemůže tedy sesílat kouzla ani vyvolávat zázraky, a to ani ze svitků. Bez omezení smí používat kouzla a zázraky z magických předmětů a všechny další schopnosti, které nevyžadují hlas.

Zbraně zabijáků (vícenásobná)

Při každém zapsání si postava zvolí jednu z možností:

Výcvik s obouruční zbraní

Lovec může bez postihů používat obouruční zbraně (např. obouruční meč). Musí však umět používat střední zbraň.

Výcvik se střední a lehkou zbraní

Lovec může bez postihů používat střední zbraň zároveň s lehkou (např. jednoruční meč a tesák). Musí však umět používat střední zbraň.

Výcvik se střední zbraní a puklířem

Lovec může bez postihů používat střední zbraň zároveň s puklířem (pěstním štítkem). Musí však umět používat střední zbraň.

3. stupeň (5 životů)

Dobrý lov (četnost)

Většina lidí si vůbec nedovede představit napětí, jaké provází každý lov. Když se krvavé dílo konečně podaří, lovec zapomíná na únavu i zranění.

Způsobí-li lovec jiné postavě vyřazení, smrtelné zranění nebo ji rovnou zabije, může si doplnit četnost Záchrany do plné výše.

Není možné použít tuto schopnost vícekrát na tu samou postavu.

Kličkování (posílení, četnost)

Lovci se často setkávají s protivníky mnohem většími nebo silnějšími, než jsou sami. Postavit se jim čelem je cestou do Návi. Jediná šance je rychle pobíhat mezi nemotornými údery daného hromotluka. Úplně všemu se vyhnout nedá, ale pořád je lepší drobný škrábanec než rozpárané břicho.

Během trvání se lovec musí neustále pohybovat. Jakmile se zastaví na více než 3 vteřiny (ať již dobrovolně, nebo je k tomu přinucen), účinek schopnosti končí.

Pokud je během trvání lovec zraněn hmotným nebo nehmotným útokem, zranění bude vždy za 1 život, bez ohledu na oznámené heslo. Případné přidružené efekty (např. BUM, ODHOZENÍ) se tím neruší.

Mezi šupiny

Mnoho protivníků chrání své tělo pevnými šupinami, lesklými pancíři, nepropustným krunýřem nebo alespoň tvrdou koženou zbrojí. Zabijáci jsou na to zvyklí a umí zasáhnout čepelí do míst, kde je ochrana nejslabší. Jakmile jedno takové místo objeví, je osud nepřítele zpečetěn.

Aby mohl lovec tuto schopnost použít, musí nejprve zranit cílovou postavu hmotným útokem (postava oznámí heslo JAU). Pokud později zasáhne stejnou postavu (ať už do stejné nebo do jiné zásahové plochy), způsobí vyšší nebo stejné zranění jako při prvním zásahu a zasažený tvor použije heslo CHA (a pouze CHA, ne třeba VEDLE), může lovec použít heslo PŘESTO (obvykle PŘESTO BUM) a zásah bude platit. Tato schopnost má význam především proti tvorům se schopností Nezranitelná kůže, ale funguje i proti jiným druhům nezranitelnosti – jakmile lovec jednou úspěšně zasáhne, může přebít každé pozdější CHA.

Mistr vrah (modifikace)

Na podřezávání je nejobtížnější dostat se nenápadně k oběti. Co všechno potom zabiják dokáže svým nožem napáchat je už jenom otázka cviku.

Pokud je lovec neviditelný díky schopnosti Skrytý pohyb, může provést jednu útočnou akci. Pokud tato akce způsobuje zranění, je toto zranění o 1 větší (jednorázový bonus). Pokud byla úspěšná, lovec se ihned zviditelní: oznámí heslo NORMÁL a nesmí 3 vteřiny provádět žádné další útočné akce. Pokud však akce neměla žádný efekt a žádný protivník si jí očividně nevšiml, je lovec stále neviditelný a může zkusit použít útočnou akci později.

Smrtící zásah (proklínací útok, četnost)

Smrtící zásah je nejobávanější schopností zabijáků. Zabiják zasáhne nepřítele tak, že sice nezpůsobí žádné velké vnější zranění, ale o to strašlivější poškození vnitřních orgánů. Nějakou dobu se protivníkovi nic neděje, ale pak ho zabije silné vnitřní krvácení.

Pokud lovec zasáhne protivníka zbraní do těla nebo zad, může k zásahu přidat heslo USMRCENÍ.

Pokud efekt není nějakým způsobem předčasně zrušen, způsobí cílové postavě na konci svého trvání vitální zranění za 6 životů vnitřním útokem.

Zmizení (modifikace)

Mistr ve schovávání dokáže zmizet přímo před očima svým cílům nebo pronásledovatelům. Je to kombinace hbitosti, znalostí psychiky lidí, využívání stínů a špetky nadpřirozena.

Zabiják se může v rámci Skrytého pohybu schovat, i když se na něj někdo dívá. Nesmí však k němu být blíže než 3 metry v členitém terénu nebo 6 m v rovném.