Svět

Doba

Zatímco většina fantasy světů připomíná vrcholný feudální středověk, svět Awainu je inspirován středověk raným. Základním motivem jsou Čechy za prvních Přemyslovců. Dobrou inspirací pro architekturu, styl života a vlády může být třeba Rohan z Pána Prstenů.

Život v této době má veliký vliv na psychologii obyvatel. Zejména ve vztahu k přírodě a nestvůrám. Zatímco v civilizovaném světě je příroda brána jako symbol odpočinku, míru, meditace a zvířata ikonou lovu a zábavy, ve světě raného středověku znamená příroda strach a zlo. Lesy a hory jsou místa, o kterých se mluví jen šeptem a nikdo nedojde dál než na dohled od vesnice. Nestvůry přicházejí v noci, touží po mase a po krvi a zpravidla je nelze zabít. Pouze obětovat bohům nebo si stvůry usmířit položením darů na kraj hvozdů.

Některé části světa (především Západ) jsou civilizovanější a styl života je zde jiný. Tristaris a Pětiměstí spíše připomínají přelom středověku a novověku.

Mytologie

Awain čerpá téměř výhradně ze slovanské mytologie. Klasické příšery jsou vodníci, skřítkové, jezinky, vlkodlaci apod. Nevyskytují se bytosti z mytologie řecké a egyptské – jako jsou sfingy, medúzy, hydry apod. Existuje však několik výjimek (např. v Srbjanských pustinách žijí mantikory). Tolkienovské fantasy rasy (elfové a trpaslíci) existují, ale mají slovanskou podobu. Elfové jsou lesní nestvůry, kterých se lidé bojí snad ještě víc než vlkodlaků a upírů. Trpaslíci pak spíše domácí bytosti, starající se o řemesla.

Ve světě se občas objevují bytosti z mytologie keltské a na západě i tvorové z židovské a křesťanské sféry.

Pohádky a poezie

Pohádkové bytosti a příběhy tvoří jeden ze základních pilířů Awainského světa. Především tedy pohádky ponuré a smutné. Jako archetyp by se dala označit Erbenova Kytice.

Svět živlů

Silné místo v charakteru světa mají čtyři živly. Různé druhy elementálů, salamandři, ptáci ohniváci apod. jsou typickými bytostmi, které můžete potkat.

Náboženství

Ve většině fantasy existuje polyteizmus, ale jeho podoba je spíše křesťanská. Kněz slouží jako ochránce věřících a prostředek zvěstování boží vůle lidem. Ve většině Awainského světa uctívají lidé staré bohy, doslovně převzaté ze slovanské mytologie. Jejich kněží, nazývaní žrecové, mají za úkol starat se o posvátná místa a modly bohů. Prostřednictvím rituálů prosí pak bohy o pomoc. Hromadné modlitby a kázání zde tedy nemají význam.

V západní části světa se uctívá bůh Triglav, který více připomíná středověké monoteistické kulty než starověké náboženství. Jeho kněží se snaží obrátit na víru celý svět. Tento proces připomíná christianizaci barbarských území na začátku středověku.

Ještě starší než všichni bohové je kult přírody, provozovaný u některých starých ras, jako jsou Srbjané.

Dobro a zlo

Vskutku jen výjimečně jde rozlišit mezi dobrem a zlem. Všichni se snaží vydobýt si své místo ve světě, který je mnohdy krutý. Zda dobrem je řád, který přináší Triglav a nebo chaos, ale svoboda, kterou poskytují Staří bohové je nemožné určit.