Jih

Jihem se nazývá část kontinentu jižně od Rozeklaných hor. Vládne zde teplé a převážně klima. Většina Jihu leží v subtropickém pásu, některé ostrovy mají spíše tropický charakter. Nachází se zde dvě velké pouště – Marage a Pláň zmaru. Lesů je málo, jedinou velkou výjimkou je Mlžný poloostrov.

Jih byl domovem Lesního lidu a Lidu kamene. Lesní lid sídlil především ve střední a východní části Jihu. Lid kamene pak v Marage a Rozeklaných horách. Vše se změnilo s příchodem lidí. Lidé připluli z jihovýchodu a usídlili se na Zelených ostrovech (v současné době zvaných Ostrovy zkázy). Zde založili mocnou říši se sídlem v městě Paarha, postupně ovládli celý Jih a útočili i na území nad Rozeklanými horami. Říše však po čase zanikla, údajně přispěním bohů a na celém Jihu zavládla doba temna. V této době přišly ze Severu lidské kmeny Staršinů. Podmanily si zbytky místních obyvatel, přinesli s sebou své náboženství, ale částečně přijaly místní zvyky i řeč.