Bludné moře (Moře)

Bludné moře bylo nazváno námořníky ze Sephanisu, kteří jím jako jediní občas zamíří na jih do Kilum Taaru a Orstu. Je pokryté množstvím drobných ostrovů, vodních vírů a obývá jej mnoho hladových nestvůr. Především pak krakeni a žraloci.

Důležitá místa

OHNIVÝ OSTROV

Tento velký ostrov v Bludném moři je plný sopek a jeho vrchol je neustále zahalen do černého dýmu. Údolí jsou porostlá hustým pralesem. Nežijí zde žádní obyvatelé. Ostrov je však známý tím, že se sem slétají ptáci ohniváci k námluvám.

PTAČÍ OSTROVY

Řada malých a středně velkých ostrovů v Bludném moři. Ostrovy jsou plné vysokých skal, hlubokých džunglí, vodopádů a pestrobarevných ptáků. Právě po nich dostaly ostrovy jméno. Na některých ostrovech jsou ruiny starých imperiálních budov a magických věží. U útesů jde nalézt vraky lodí. Ostrovy vesměs nejsou obydlené. Na těch nejbližších k pevnině žije několik obrů.