Černočál (Pusté země)

Rozsáhlá bažina v horním toku řeky Malery. Odděluje Černou baštu a Orst. Donedávna byl Černočál a okolní lesy součástí Černé bašty. Po válce s Lesním lidem a dohodě krále Mirala s vládcem Lesního lidu – lešijem Garánem – připadlo území Lesnímu lidu. Po nedávné Garánově smrti spravuje území vodnický patriarcha Česil.