Kilum Taar (Staré státy)

Nejjižnější z městských států jižně od Orstu a východně od Marage. Rozkládá se na mořském břehu. Nedůležité a chudé knížectví, hospodářsky závislé na rybolovu, obchodu se solí a pomoci z Orstu. Jeho obyvatelstvo svůj původ odvozuje od takzvané třetí legie, což byla jednotka dezertérů, kteří unikli z Pohromy, smísené se staršinskými. Vládne zde vojenská junta v čele s mladým ambiciozním generálem, který si říká Dítě Noci a tvrdí, že je dědicem Impéria. Hlavní město Draskiil je pevnost vybudovaná legií a je údajně nedobytná.

V Kilum Taaru se údajně zachovalo mnoho znalostí o nekromancií. Proslýchá se, že stát stále využívá nemrtvé. Především jako veslaře válečných lodí.