Chybruň

Geografie

Chybruň leží na hranici likajské náhorní plošiny, u Velkého vodopádu na řece Písčině. Dole pod vodopádem se nachází větší, ale chudší část města, kde žije vesměs staršinské obyvatelstvo (Spodní město). Nahoře je pak bohatá likajská část (Horní město). Velký vodopád se využívá jako výtah, kterým se přepravuje zboží nahoru. V obou částech města je pak přístav.

Historie

Původně staršinský městský stát anektovaný před několika lety Likae. Ještě dříve zde ale žili permoníci, kteří vyhloubili pod městem mnoho tunelů.

Vláda

Město ovládá rod Taarir Ras. Jeho žluté prapory visí z každé důležitější budovy. Ve Spodním městě není ale jeho moc absolutní a mají zde velkou váhu obchodníci a zločinecké tlupy. Sídlem vlády ve Spodním městě je místodržitelský palác.

Obyvatelstvo

V Chybruni se mluví mnoha jazyky a žije zde mnoho národností. Ve Spodním městě je slyšet nejčastěji místní staršinský jazyk, ale obchodníci a bohatší obyvatelé mluví obvykle arcorejským jazykem. V Horním městě se mluví likajsky a likajština je také nutná při jednání na úřadech. Ve městě je také mnoho Maragijců, jejichž jazyk je likajštině velice podobný a používají se jako tlumočníci. Nejde také zapomenout na permoníky, kteří tvoří největší spodinu obyvatelstva. Ti hovoří vlastním chraplavým jazykem.

Náboženství

Oficiálním náboženstvím je uctívání Simargl a Božských dvojčat – vládců Likae. Triglavismus i uctívání ostatních Starších bohů je však tolerováno. V arcorejských čtvrtích se nachází i několik kostelů a naopak v chudších staršinských je možné najít malé oltáře a modly.

Ekonomika

Chybruň nebyla nijak bohatým městem. Když ale Likae otevřela svoje hranice a vybudovaly se výtahy, došlo ve městě k prudkému nárůstu obchodu. Ten přilákal obchodníky z Terey i jiných států Pětiměstí a město se začalo prudce rozrůstat.