Marage (Staré státy)

Geografie

Naprostou většinu území Marage tvoří rozsáhlá písečná poušť. Ze všech stran kromě východu je Marage lemována horami. Na jihu se za horami rozprostírá Bludné moře, na západ území spadající pod vliv městských států Sephanisu, Firionu a Zaniru. Severním sousedem Marage je horský stát Likae a městský stát Terea. Na východě leží za hraniční řekou Taar království Orst.

Historie

Marage je pradávnou zemí. Je považována za kolébku trpasličího rodu. V Marage stále žije velké množství trpaslíků a všechna zdejší města jsou založena na trpasličích základech.

Při příchodů lidí z jihu byli na pobřeží Marage vysazováni osadníci, především zločinci. V té době byla Marage mnohem pohostinnější než dnes. Císaři Říše střídavě uzavírali s trpasličími klany v Marage spojenectví a podporovali je v jejich vzájemných sporech. S jejich pomocí porazili Lesní lid na celém území jižně od Rozeklaných hor. Nakonec se však lidé stali četnější a měli větší moc i v Marage. Říši se sice nikdy nepodařilo Marage oficiálně obsadit, ale území vládly kočovné lidské kmeny.

Pád Říše situaci v Marage příliš neovlivnil. Postupně vymírali trpaslíci a stáhli se na jih a západ území. Lidé ovládli hlavní město Marage a vytvořili z něj mocné město.

Vláda

Marage není stát pod jednotnou vládou. Velký význam má město Marage. Ostatnímu území vládnou místní kmeny. Většina kmenů je lidských, na jihu a západě jsou i kmeny trpaslíků a obrů.

Mezi jednotlivými kmeny dochází k mnoha střetům. Občas dochází k útokům i na město Marage. Čas od času dochází ale k rokování vládce města s náčelníky nomádských kmenů a společně koordinovaným útokům na sousedy.

Obyvatelstvo

Většina obyvatelstva jsou lidé tereesijského původu, potomci Říše. Mluví vlastním jazykem, který je podobný řeči Říše, ale  má mnoho trpasličích výrazů. Žijí nomádským způsobem. Někteří opustili Marage a toulají se po malých skupinách po celém světě, živí se krádežemi a magií. Typická je jejich pokrývka hlavy – pruh látky omotaný dokola.

V hlavním městě je obyvatelstvo pestřejší a žije zde i mnoho lidí staršinského původu i trpaslíků.

Trpasličí klany obvykle nekočují, obývají malé vesnice postavené z kamene. Hovoří obvykle svým vlastním jazykem.

Jihozápadní část Marage se nazývá Obřiny. Skutečně zde žije několik obřích kmenů, které občas přepadají i lodi křižující Bludné moře.

Náboženství

Jako praví potomci Říše mají Maragijci k bohům vlažný vztah. Když už uctívají bohy, tak spíše mezi trpaslíky oblíbeného Svaroga. Bůh ohně má několik hrámů v hlavním městě.

Mezi trpaslíky je uctívání bohů silnější. V jižní části, na Pobřeží zmoků, působí po staletí kult Uctívačů zmoků, který chová tyto obří ohnivé hady.

Úlohu kněží mívají v Marage často kouzelníci, kterých je zde více než v jakékoliv jiné části světa.

Ekonomika

Zemědělství v Marage je nedostatkové a potraviny jsou často dováženy z Orstu a Sephanisu. V centrální části jsou sice rozsáhlá jezera, ale ta jsou slaná.

Pod povrchem pouště leží rozsáhlá naleziště drahých kovů. V zemi je nesčetné množství aktivních nebo opuštěných dolů. Maragijské šperky jsou pověstné po celém světě. V Marage je i rozvinutá technologie a v hlavním městě nebo i v menších městech se vyrábějí prvotřídní zbraně a alchymistické zboží jako výbušniny.

Důležitá místa

MĚSTO MARAGE

Ohromné město v centru země. Centrum obchodu, řemesel a alchymie.

OBŘINY

Jižně od Marage a východně od Sephanisu se nachází pobřežní oblast plná skal a roklí, nazývaná Obřiny. Jak jméno naznačuje, jedná se o domov obrů. V dobách trpasličí nadvlády žilo v celé Marage spousty obrů, používaných trpaslíky k práci a v boji. V Obřinách však téměř vždy žili obři svobodně. A tak je tomu i dnes. Obři se živí rybolovem a přepadáním sousedů.

POBŘEŽÍ ZMOKŮ

Jižní pobřeží Marage je rovná pustina s několika sopkami. Sem přicházejí umírat obrovští ohniví hadi – zmoci. Na některých místech jde vidět zbytky jejich doutnajících těl. Tam, kde jsou těla dostatečně rozložená, vyrůstají i divoké pralesy.

GYÖŠ

Ruiny gigantického trpasličího města. Kameny města jsou prodchnuté magií a samy se pohybují. Říká se, že celé město je živé.

NYÖREM

Řada velkých jezer uprostřed Marage. I když se nazývají jezera, jedná se spíše o pozůstatek moře. Voda jezer je sice jen neznatelně slaná , ale zato prudce jedovatá. Lidé jí tedy nevyužívají. Některé rostliny se ale na jedovatou vodu adaptovaly a jižní části jezer jsou obklopeny jedovatými lesy.

Důležité postavy

QAARTA

Současná vládkyně města Marage. Přísná a chytrá žena, údajně nesmírně bohatá, bývalá tanečnice.

NAGAŠ ŐREMI

Trpasličí vůdce, který se snaží sjednotit trpasličí kmeny a vytvořit nezávislé království.

ROZGROG

Náčelník obřího kmene Rozervhubů. Bojuje gigantickým kyjem falického tvaru, který je údajně mocným kouzelným artefaktem.