Mlžné ostrovy (Pusté země)

Zalesněné ostrovy na jihovýchodě kontinentu. Mají téměř tropický charakter a unikátní flóru a faunu. V dobách Říše byly hustě obydlené, ale při jejím zániku téměř všichni lidé vymřeli a dnes na troskách starých měst roste jenom prales.