Orlické knížectví (Nové státy)

Geografie

Orlické knížectví leží pod východní částí Rozeklaných hor. Na západě hraničí s Černou Baštou, na jihozápadě s Mrtvým hvozdem. Nejdelší hranici má knížectví s Plání zmaru – děsivou pouští plnou zapomenutých trosek a hrozivých stvůr.

Většina území je kopcovitá, plná skal a lesů. Kvůli přítomnosti pouště je klima spíše suché.

Historie

Zdejší území bylo v pradávných časech místem konfliktů trpaslíků z Rozeklaných hor a Lesního lidu. V době Říše spadala celá oblast pod její nadvládu. Zde byl v osadě Jablonium objeven nový nerost s neuvěřitelnými vlastnostmi – jablonit. Začal se těžit a magicky zpracovávat a jeho ovládnutí bylo jedním z významných mezníků Říše. Jablonit se posléze našel i na jiných místech světa, ale největší doly byly vždy v Jabloniu.

Po pádu Říše bylo zdejší obyvatelstvo téměř vyhubeno. Staršinské kmeny přicházející ze severu se usazovaly spíše na západě, jen nemnoho zamířilo až sem.

Samotné knížectví vzniklo až nedávno, když Gawain, král Černé Bašty, vyhnal svého vrchního lovčího Leta ze země. Ten se usadil východně od řeky Orlice, spojil místní kmeny a založil knížectví. Jeho vztahy k Černé Baště se posléze vylepšily a Orlické knížectví a Černá Bašta se vzájemně podporují.

Vláda

V současné době vládne v Orlickém knížectví Leto II, vnuk zakladatele knížectví. Jeho rádcem a pravou rukou je kouzelník Raad Ost, považovaný za nejmocnějšího kouzelníka Jihu a jediného arcimága.

Knížectví je rozděleno na oblasti, kterým vládnou jednotliví kmenoví náčelníci. Tradičně značnou moc mají druidi.

Největším nepřítelem Orlického knížectví nejsou okolní státy, ale nestvůry z Pláně zmaru. Knížectví nemá sice pravidelnou armádu, ale mnoho lovců, zabijáků nestvůr, vymítačů a podobných. V případě, že se z Pláně zmaru objeví celý divoký kmen, tak kníže povolává do zbraně lovce a válečníky jednotlivých kmenů.

Obyvatelstvo

Obyvatelé knížectví jsou především lidé staršinského a tereesijského původu. Vyskytuje se zde nemálo trpaslíků a kvůli blízkosti Mlžného poloostrova a Popelavého hvozdu i příslušníci Lesního lidu – skřítci, vodníci, výjimečně i hejkalové a rusalky.

Náboženství

V Orlickém knížectví se bohové uctívají spíše výjimečně. Silný vliv zde má kult Přírody, prosazovaný jak Lesním lidem, tak ale i na knížecím dvoře. Druidi jsou vážení, plní roli rádců, ale občas i místních vládců.

Uctívání Starších bohů praktikují hlavně lidé na západě země a trpaslíci.

Relativně významná je víra v Elementární bohy. Na rozdíl od většiny světa není zakázána a uctívači tak praktikují své rituály veřejně.

Triglavovi kněží se v Orlickém knížectví nikdy neobjevili.

Ekonomika

Orlické knížectví je vhodné spíše k pastevectví, než k rolnictví. Nezanedbatelnou úlohu má lov, především na severu a východu země.

Významná je těžba kovů, především jablonitu. I když Jablonium je již vytěžené a opuštěné, přesto je Orlické knížectví považováno za největšího světového dodavatele jablonitu.

Knížectví obchoduje s Černou Baštou na západě a trpasličí Piroží na severu. Občas se vyskytnou i karavany mířící přes poušť do Popelavého hvozdu.

Důležitá místa

LETOHRAD

Knížecí sídlo ležící v jižní části země. Je postavené na místě bývalých imperiálních lázní.

JABLONIUM

Největší známé důlní město, nyní již opuštěné. Celá oblast města je posetá doly, v současné době se do města vrací stromy a objevují se jezera.

DARIENOVA LINIE

Pásmo pevnůstek, strážních věží a opevnění postavených za minulého knížete ke střežení hranic s Plání zmaru.

Důležité postavy

LETO II

Současný kníže. Jeho otec – kníže Darien – nedávno zemřel a Leto tak usedl na trůn jako velice mladý, ještě před dosažením plnoletosti.

RAAD OST

Mocný kouzelník a arcimág, rádce knížete. Je znám svým smyslem pro humor a veselou myslí.

JABLO HBITÝ TYGR

Věhlasný lovec, zhoubce dračího kostěje a mnohých jiných nestvůr. V boji mu pomáhá tygr, jehož tělo je z jablonitu.