Pláň zmaru (Pusté země)

Prostřední oblast jižní části kontinentu. Je neúrodná a smrtící, plná nebezpečných jedů, mutací, nákaz a prachu. Je s podivem, že by v pustinách vůbec něco mohlo žít. Přesto zde občas rostou odolné rostliny a o potravu válčí zvířata s pár primitivními kmeny. V této oblasti kdysi leželo srdce Říše. Území nebylo pevninou, ale mořem posytém nesčetnými ostrovy. Mohutná katastrofa, která Říši postihla a zničila, vyzdvihla celé území nad hladinu moře a zdevastovala jí. Po celé Pláni zmaru tak lze najít zbytky měst, přístavů, vraky lodí a kostry krakenů a podobných bytostí.