Starobor (Pusté země)

Veliký les zabírající severozápad Orstu, vyplňuje ohyb řeky Taar až po Rozeklané hory. V jeho blízkosti je několik vesnic, ale málokdo se odváží do jeho nitra. Vzbuzuje posvátnou úctu. Žijí zde zbytky Lesního lidu – zlomyslní skřítci a víly, které každého nezvaného utancují k smrti.

Důležitá místa

SRDCE STAROBORU

Místo známé jen z pověstí. Je někde uvnitř Staroboru (někteří říkají že v jeho středu, jiní říkají že se jeho poloha mění a nikdo nevítaný jej nemůže najít). Stojí zde kamenný chrám Přírody a o něj pečuje několik přeživších lešijů.