Strynov (Nové státy)

Geografie

Strynov je malá země v podhůří střední části Rozeklaných hor.  Mohutné hory se tyčí na jeho severní hranici. Ze všech ostatních stran sousedí s Orstem, pouze malý cíp na východě hraničí s Černou Baštou.

Většinu území Strynova tvoří nekultivovaná kopcovitá krajina, skály a hory. Jižní částí země jsou ještě pastviny, severní spíše už horské svahy.

Říká se, že jediným důležitým místem v knížectví je Skučící průsmyk – jediná stezka skrz Rozeklané hory. Do Strynova nespadá průsmyk celý, ale jen jeho jižní část.

Historie

Území Strynova bylo důležité vždy díky obchodní trase na sever. Od nepaměti tudy vedly skřítčí stezky do Smaragdu a ostatních území Lesního lidu. O průsmyk se několikrát vedly zuřivé boje s trpaslíky z horských kmenů.

V době Říše zde byla postavena řada pevností a průsmyk sloužil dál.

Při příchodu staršinských kmenů právě tudy probíhala hlavní migrace na Jih. Po jejich průchodu se důležitost průsmyku a tedy i země pod ním zmenšila. Strynov se stal nebezpečnou oblastí  plnou loupeživých tlup, nemrtvých šotků a nestvůr.

Teprve nedávno místní náčelník Dišig s podporou Černé Bašty sjednotil místní kmeny a vystavěl opevněné město Volkrov. Na důkaz přátelství mezi oběma zeměmi mu král Černé Bašty věnoval svou dceru Rillwig za ženu.

Dišig však záhy zesnul a království se ujala Rillwig sama. Její dcera Tirian byla unesena nočním běsem a vysvobozena až po dlouhém hrdinském tažení. Rillwig se již nikdy neprovdala a po její smrti nastoupila Tirian na trůn.

Obě kněžny byly dobré vládkyně, ale přeci jenom nedokázaly udržet pořádek a mír v zemi. Proto strávily většinu svých životů trestáním těch nejhorších zločinců a nejvzpurnějších kmenů.

V nedávné době byl Strynov napaden Orstem. Kněžna Tirian však spojila všechny muže v zemi od svých rytířů po loupeživé bandity a nepřítele postupnou partyzánskou válkou vyhnala. Po jejich odchodu však nepokoje v zemi vypukly znovu.

Vláda

Strynov je knížectvím a jeho jedinou panovnicí je kněžna Tirian. Ta však reálně ovládá pouze město Volkrov a jižní část země. Málo zalidněná severní polovina knížectví je pod vládnou nejrůznějších tlup a divokých kmenů, i když se čas od času podaří Tirian dostat většinu země pod svoji vládu.

Knížectví nemá žádnou radu nebo úřady, kněžninu moc vykonávají přímo její družiníci.

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo Strynova je pestré. Nejvíce obyvatel jsou lidé staršinského původu. Je zde ale stále z pradávných věků množství skřítků, trpaslíků a permoníků. Průsmykem procházejí lidé ze srbjanských Lesních států i arcorejští obchodníci z Artefa a Naufany. V zemi se pohybuje množství vlkodlaků, půlobrů a podobných tvorů. Je možné narazit i na démony ze Šíleného lesa.

Náboženství

Náboženství ve Strynově je pestré stejně jako její obyvatelstvo. Sama královna uctívá Přírodu a stejně tak značná část zde žijících lidí, včetně většiny skřítků a srbjanů. Rozšířené je uctívání Chorse, Velesa a Svaroga. Skřítci často uctívají také Podagu. Triglavovi misionáři zatím o Strynov nejeví zájem. Zde žijící démoni uctívají sami sebe.

Ekonomika

Na většině území Strynova se obilí příliš nedaří a mnohem rozšířenější jsou pastevectví a lov. Značný význam má obchod. Knížecí dvůr i různí lokální náčelníci vybírají poplatky od obchodníků procházející skrz zemi. Obchodnické karavany jsou dobře hlídány, ale přesto se občas nevyhnou útoku.

Důležitá místa

VOLKROV

Dřevěné město obehnané mohutnou palisádou, sídlo kněžny. Hradby města zdobí vlčí modly.

SKUČÍCÍ PRŮSMYK

Široký průsmyk procházející skrz Rozeklané hory. Od nepaměti hlavní obchodní trasa skrz hory.

DUHOVÉ MĚSTO

Ruiny velkého skřítčího města. Skřítci zde už nežijí, ale ruiny domů skrývají mnoho šotků. Údajně také množství pokladů. Ve městě je několik mostů vytvořených z duhy.

Důležité postavy

TIRIAN

Kněžna, dcera knížete Dišiga a Rillwig, dcery krále Gawaina. Zasmušilá žena středního věku, s havraními vlasy, stále považována za velice krásnou.

LUDOVÍT LUNOZVRAT

Vlkodlačí náčelník velké tlupy banditů, známé jako Morda. Tlupa občas přepadá i vesnice v Orstu. Údajně se souhlasem kněžny.

NOLCHEAN

Noční běs, který kdysi unesl Tirian. V době nouze se občas objeví a kněžně pomůže.