Historie

3. Safírový věk

Safírová Jagazina

Příchod srbjanských kmenů z východu. V té době zde vládla královna duchů Hashani a její vaéři. Po dlouhém boji je poražena. Vzniká Bachtie.

4. Perlový věk

Perlové mezidobí

Divotvorci uzavírají dohodu s vaéry. Ti zanechají nepřátelství, jsou lidmi uctíváni a na zavážou se zemi chránit.

Nový stát udržuje dobré vztahy s vílí říší na západě a trpaslíky z Parasagoru na jihu. Do Bachtie míří mnoho trpasličích řemeslníků a pomáhá se stavbou měst.

Perlová Jagazina

Vládce rodu Havrana, později nazývaný jako Krvavý král, sjednotí Bachtii a nastolí období teroru.

Krvavý král je nakonec poražen koalicí rodů. Vládci rodů skládají přísahu, že nikdy nedovolí, aby zemi vládl jeden muž. Vzniká funkce létla.

5. Rubínový věk

Ze severu přicházejí staršinové a bojují s vílí říší. Bachtie stojí na straně víl.

Rubínová Jagazina

Staršinové s pomocí boha Striboga změní víly na meluzíny. Na místě vílího království vzniká Větrná spoušť.

6. Nefritový věk

Větrná spoušť se postupně rozšiřuje a zabírá větší část Bachtie. Řada měst je opuštěna a mizí v poušti.

Po sérii střetů dochází nakonec ke smíru staršinských kmenů a Bachtie. Staršinové procházejí skrz Bachtii a usazují se ve Slánském knížectví. Někteří ale zůstávají v Bachtii. Staršinské obyvatelstvo postupně narůstá, zatímco srbjanské mizí.

V Slánském knížectví dochází k občanské válce mezi východem ovládaným  kněžnou Alanou a západem, který uznává jako knížete Olbrema. Řada srbjanských pánů se ve válce angažuje jako žoldnéři. Rod Vlaštovky podporuje Alanu. Při dobývání města Krahuj je zraněna Baoko a její manžel Alarch zabit.

Dochází k několika povstáním staršinů proti vládnoucí vrstvě. Všechny jsou potlačeny, ale postupně stále obtížněji.