Politický systém

Vláda země

Politický systém v Bachtii se nepodobá ničemu jinému na světě. Formální hlavou země je muž (nebo žena, v Bachtii mají obě pohlaví stejná práva), nazývaný slovem létl. Tento titul není jednoduše přeložitelný, protože se v žádném případě nejedná o krále nebo knížete. Je to v podstatě volený vůdce, formálně doživotně, může být však odvolán. Nemá v podstatě žádné pravomoci. Bachtie nemá armádu, které by létl velel, nemá žádné zemské úřady a ani jednotnou zahraniční politiku. Létl má k dispozici pouze malou vojenskou jednotku nazývanou Perutě, která se však používá spíše na ceremoniální účely.

Přesto létl vliv má. Jednak je vždy volen z hlav nejmocnějších rodů. Stojí za ním tedy celý jeho rod, obvykle nejmocnější v zemi. Dále ovládá hlavní město, které jako jediné území nespadá pod vládu jednotlivých rodů. A má i velký vliv na divotvorce.

Současným létlem je Sakhor XIII z rodu Ledňáčka.

Rody a rada

Bachtie je rozdělena na území ovládaná jednotlivými rody. Každý rod vládne na svém území naprosto suverénně a bez vměšování jiných rodů a létla.

Šest nejmocnějších rodů tvoří radu Bachtie, která se schází příležitostně na vyzvání létla (nebo většiny členů). Pozoruhodné je, že členem rady není konkrétní osoba, ale nositel Šperku, který symbolizuje tuto pravomoc. Obvykle je při zasedání skutečně hlava rodu, ale může pověřit jiného člena rodu, nebo dokonce i kohokoliv jiného, aby jednal jménem rodu. Respektive jednal jménem Šperku, který stanovuje právo jednat v radě.

Šperkům tedy přisuzují členové rodů velkou moc a chrání je jako oko v hlavě. Skutečně se i několikrát v historii stalo, že byl Šperk ukraden nebo násilím uzmut a někdo jednal jeho jménem zcela proti vůli rodu, který Šperk dříve vlastnil. Je však třeba si uvědomit, že v takových případech většina ostatních rodů stojí proti zájmu lupiče a přehlasují jej. Několikrát také přešel Šperk od jednoho rodu k druhému.

Nositelů šperků bylo původně sedm, ale v současné době jich je šest. Aby byl počet lichý a šlo tak lépe rozhodnout, je sedmým členem rady zástupce lidu – tedy Staršinů, kteří jsou v Bachtii podřadnější, ale početnější skupinou obyvatel. V případě, že se rada nesejde celá a má sudý počet členů, tak při remíze rozhoduje létl.

Kromě šesti velkých rodů je v Bachtii ještě řada rodů menších, kteří jsou vždy vazaly někoho z větších rodů.

Patronát

Právní systém v Bachtii je v podstatě patronátem. Každý má svého patrona. Prostý rolník lokálního pána, pán pak hlavu svého rodu. Malé rody mají za patrona jeden z velkých rodů. V případě křivdy nebo sporu se pak člověk obrátí na svého patrona a ten dojedná s patronem oponenta výsledek pře.

Největší žaloby projednává rada Bachtie. Zde opět může vystoupit za žalovaného i žalujícího pouze člen rady, tedy osoba, která přinese svůj Šperk jako důkaz svého práva volit.

Divotvorci

Mocnou silou v zemi jsou divotvorci spojení s přírodou. Bachtie je jedna z mála zemí na světe, kde je oficiálním náboženstvím kult přírody. Uctívání Starých bohů není nijak zakázané ani trestné, ale provádí jej v podstatě jen staršinské obyvatelstvo a kněží nemají v chodu země žádnou moc.

Divotvorci, zpravidla věduni a vědmy, naopak fungují jako poradci jednotlivých rodů. Nejsou však odpovědní jim, ale svým nadřízeným. Všichni divotvorci spolu komunikují a tvoří tak uzavřenou a mocnou organizaci. Několikrát se i pokusili o přímé ovládnutí země, ale tyto pokusy vždy skončily nezdarem.

Armáda

Jak již bylo řečeno, Bachtie nemá žádnou vlastní armádu. V případě války seberou hotovost jednotlivé rody a bojují jako koalice kmenů. Ta ale obvykle nefunguje příliš dobře a dlouho. To je jeden z důvodů, proč Bachtie nebyla nikdy moc schopna vést ofenzivní politiku.

Na druhou stranu je Bachtie velice dobrá v obraně před cizími vpády. Jednak v případě obrany se rody daleko lépe spojí a spolupracují. Hlavní důvod jsou však síly přírody.  Strašným protivníkem jsou duchové přírody. Bachtie je snad jedinou zemí na světě, kde jsou tito tvorové uctíváni a spolupracují s lidmi. Tato zvířata s mocí polobohů dovedou roztrhat celé vojenské jednotky a sama jsou téměř nezranitelná. Další zbraní jsou samotní divotvorci. Při ohrožení země se aktivně zapojují do války a využívají své nadpřirozené schopnosti v boji s nepřítelem.

Je třeba si uvědomit, že většina Bachtie (kromě jihovýchodu a okolí hlavního města) je divočina. Tvoří ji travnaté pláně, husté lesy, mokřady a mezi nimi opuštěné ruiny měst a vesnic. V tomto prostředí se útočníci lehce ztratí a stanou se tak snadnou kořistí duchů nebo jiných přírodních sil.