Dalmika (Vyspělé státy)

Rhowanina pevnost, nebo též Dalmika, je nejsevernější kolonií Tristarisu. Sloužila původně jako výchozí bod na dobytí Severních pustin, ale záhy se zjistilo, že porazit zdežijící divošské kmeny uctívající téměř výhladně Velesa, ale hlavně podporované draky je nemožné a neekonomické. Od té dovy obchodní sídlo, kde se vyměňují výrobky z Tristariských manufaktur za rukodělné výrobky ledových barbarů.