Dregi Har (Vyspělé státy)

Geografie

Dregi Hra je hornaté území, na západě lemované Hořkými horami a na východě neprostupným Probuzeným lesem. Severní části jsou volně otevřeny do severní tundry, na jihu se pak nachází sopečná oblast Sirných vrchů a rozlehlá delta řeky Černíny. Podnebí je chladné a deštivé.

Historie

Dregi Har bylo prvním územím, na kterém se usídlily staršinské kmeny po svém exodu z dalekého západu. V té době zde byla vyspělá civilizace permoníků, kteří stavěli oživlá kamenná města a válčili s království víl na místě dnešní Větrné spouště. Proti lidským nájezdníkům neměli šanci a jejich přítomnost dnes prozrazují jen ruiny měst a nekropolí.

Většina lidí odešla dále na jih nebo na východ, ale někteří zůstali zde a založili Dračí hory – Dregi Har. Nikdy se nejednalo o bohaté území, protože podmínky k zemědělství zde nebyly dobré. Dregiharci se tedy často živili nájezdy na bohatší území na jihu. Postupem času se zde ale začal těžit kov, dařilo se obchodu a také díky konverzi na triglavismus se z bývalých nájezdníků stali dobří sousedé. Svou válečnickou minulost ale nezapřou.

Vláda

Království je rozděleno na jednotlivá knížectví, od Jeleniry na severu po Vor na jihu. Jednotlivá knížata mají velkou moc a vládnou svým územím poměrně nezávisle.

Obyvatelstvo

Obyvatelé Dregi Haru jsou vesměs lidé staršinského původu. Původní permonická populace byla zcela vybita. V hlavním městě a na jihu země žijí i lidé z Tristarisu a Nubrisu, kteří jsou arcorejského původu.

Náboženství

Oficiálním náboženstvím je triglavismus. Církvi se původní víru téměř kompletně podařilo vymýtit, ale stále přežívá v tradicích a folkloru mnoha obyvatel, především na severu země.

V dávných dobách žilo v této oblasti mnoho bohů, kteří jsou nyní bez uctívačů a přežívají v lesích a zapomenutých koutech země.

V Dregi Haru je silná magie a žije zde mnoho čarodějů, tradičně spíše žen. Volchvy jsou pronásledovány církví a lovci čarodějnic, ale prostí lidé se jich bojí a využívají jejich služeb. Církev před nějakým časem postavila používání magie mimo zákon, což vedlo k událostem zvaným Ohnivá zima, při které vzplály hranice s čarodějnicemi po celé zemi. Nyní je praktikování magie, ať již čarodějnické, nebo kouzelnické, legálně možné s glejtem vydávaným církví.

Ekonomika

V Dregi Haru se zemědělství příliš nedaří. I když je zde dostatek dešťů, podnebí je příliš chladné. Významná je těžba dřeva, lov kožešinových zvířat a těžba kovů.

V dobách nedávno minulých byli Dregiharci obávaní nájezdníci a velkou část ekonomiky tvořilo naloupené zboží z Dalmiky, Nubrisu a Meziříčí.

Důležitá místa

BOUŘNÁ HORA

Osamocená hora, na jejímž vrchu je permonická nekropole. Celá hora je zahalena do mlhy.

Hořké hory

Sopečné pohoří ležící na západním břehu kontinentu. Zvláště vulkanicky aktivní je jižní část těchto hor. Nachází se zde mnoho sirných pramenů a činných sopek.

VOR/ROV

Hlavním městem a sídlem krále je dvojice měst Vor a Rov. Obě města dělí skalnatý hřeben, ve kterém se nachází mohutný tunel z dob permonického osídlení. V létě sídlí král a s ním většina šlechty a obchodníků u moře v Rovu, kde probíhá čilý námořní obchod. Na zimu se naopak obyvatelstvo stěhuje do vnitrozemského Voru, protože kvůli mrazu a silným větrům je Rov téměř neobyvatelný.

ZLATODVOREC

Sídlo Triglavovy církve v Dragi Haru.

Důležité postavy a skupiny

Černovodští

Významná čarodějnická rodina, která získala glejt od církve a může tak stále legálně provozovat magii. Oficiálně zrušila styky se všemi nelicencovanými volchvy, ale ve skutečnosti usilují o převrat, ve kterém by čarodějové svrhli církev a opět vládli zemi. V žilách rodiny koluje krev vodníků a ovládají prastará vodnická kouzla.

KöHálózat

Permoníci v Dregi Haru již nežijí, ale jejich pozůstatky jsou stále znát. Jedním z nich je i tato bytost, zvaná Kamenná síť. Tvoří ji množství očarovaných kamenů, které mají dohromady vědomí a magickou moc. Vypráví se, že Kamenná síť po věky pátrá po svém stvořiteli, kterého bezmezně miluje.

Mešemondó

Kdysi býval bohem příběhů, ale po nástupu Triglava přestal být uctíván. Oproti ostatním bývalým bohům ale nezahořkl. Přijal podobu člověka a v lidské podobě postavil hospodu na křižovatce. Hospodu, do které chodí bardi z celé země a vyprávějí v ní příběhy. Jejich vyprávěním tak udržují část božské podstaty Mešemonda na živu.

Volchmora

Řád lovců čarodějnic se nazývá Volchmora. Je formálně součástí církve a působí na řadě území, které spadají pod vliv Tristarisu. Ale právě v Dregi Haru Volchmora vznikla a to dávno před tím, než přišel na svět Triglav.