Východ

Východ kontinentu tvoří vesměs staršinské státy jako Ležické království  či Slánské knížectví. Z východu ale také přišli první lidé – Srbjané – a stále jich tu žije velké množství. Především v oblasti Lesních států, kde vytvořili civilizaci podobnou Staršinům, ale mnozí žijí divoce stejně jako v dávných dobách.

Na východě také leží území, kde stále ještě vládne Lesní lid a jsou lidmi nedotčena.