Blankytné jezero (Divoké země)

Velká vodní plocha a přilehlé lesy jsou symbolem strachu nejen pro obyvatele přilehlých Lesních států, ale i pro Srbjany a divoké skřítky. Kolem jezera se hojně vyskytují bludičky a povídá se, že na jeho dně leží starý mrtvý bůh. Ve skutečnosti je jezero sídlem nejmocnější vodnické rodiny a její patriarcha vládne této části světa svou železnou rukou.