Dálavy (Divoké země)

Rozsáhlé stepi na východ od Rozeklaných hor a Lesních států obývají divocí nomádští skřítkové. Oproti svým příbuzným lesním skřítkům nemají smysl pro humor. Žijí jen lovem, nájezdy a vzájemným soupeřením. Jsou kočovní a jezdí na stepních vlcích. Neuctívají přírodu, daleko bližší jsou jim mrtví bohové živlů. Na jejich počest vztyčují gigantické totemy.