Nezemě (Divoké země)

Tak bývá nazýváno území mezi Rmutnou baživou a Šíleným lesem. Je to země nikoho, plná lesů, malých stepí, bažin, skal a opuštěných rozvalin měst. Žijí zde ptáci nohové a občas se objeví i drak. V zemi žije několik kočovných kmenů a občas tudy projíždějí obchodníci do Lesních států. V době pádu Říše se zde uchýlila Severní legie a založila tzv. Novou Říši. Ta však zanedlouho zanikla a zanechala po sobě jen opuštěná města a nemrtvé válečníky.