Slánské knížectví (Staršinské státy)

Toto knížectví, pojmenované po kmeni Slánů, leží mezi Rudými horami na severu, Divokou řekou na východě a Dišským hvozdem na jihu. Vládne zde knížecí rod Razimovců. Knížectví bylo donedávna rozděleno na dvě části. V jedné vládla kněžna Alana a v druhé kníže Olbrem. Na radu žreců se však panovníci i přes vzájemný odpor vzali a knížectví se spojilo. Knížectví je domovem rolníků. Pěstuje se zde obilí, především ječmen a žito. Daří se zde také chmelu.

Důležitá místa

BOUŘNÁ

Řeka Bouřná se valí z Rudých hor na jihozápad skrz Slánské knížectví. Obtéká Žalé, protéká Gradovským hradištěm a na území Ležického království se vlévá do Černé řeky.

DIŠIK

Hrad, vybudovaný knížetem Ivarem pro svého druhorozeného syna Zdisava. Po pádu knížete na hrad přesídlil jeho prvorozený syn Jišek, bratra oslepil a uvěznil a stal se knížetem. Po jeho smrti ani ne za rok na hradě vládla jeho žena Litava a po její smrti dcera Alana. Dišik leží na mohutné černé skále na soutoku Stříbřiny a potoka Ryzce.

GRADOVO

Město, sídlo knížete Ivara, ležící uprostřed země při toku Bouřné. Před padesáti lety byl vysvobozen vlkodlak Vahalg, který zde byl uvězněn již od dob knížete Kazila Velikého. Vlkodlak povolaných bohyní Chors vyvraždil celé město. Od té doby se Gradovo nazývá Volkrov. Celé území pokrývá věčná noc. Jen měsíc ozařuje město vlkodlaků. Nikdo se ještě z něj nevrátil. A nikdo neví, kdy se vlčí zhouba roznese dál. Země do sta mil od Gradova je pustá.

KRAHUJ

Hradiště, druhé největší město knížectví po Gradovu. Leží ve východní části země. Bylo postaveno na troskách starého města. Pod ním leží mnoho chodeb a jeskyní.

KRIJEV

Zříceniny starověkého města se nacházejí asi pět dnů cesty severozápadně od Gradova. Lidé věří, že Krijev je proklatý a kdo tam vstoupí, usne věčným spánkem.

MILÍ

Hradiště ležící pod Žalém. Obchodní centrum oblasti kolem Žalé. Hradiště od nepaměti spadá přímo pod správu kněží z Žalého.

SVAHOR

Hradiště na jihovýchodním cípu knížectví. Sídlo Jekatěrovců.

ŽALÉ

Posvátný háj všech bohů. Konají se tam největší obřady a věštby. V současné době je Žalé neutrální – kněží se nepřiklánějí ani k jedné straně a snaží se zvětšit svoji vlastní moc. Ovládají značnou část centrální části knížectví.