Ztrach (Divoké země)

Nejmohutnější tok kontinetu. Pramení ve východní části Rozeklaných hor a celé pohoří lemuje až k Dreyovu moři. Je přitom posilována mnoha přítoky z Rozeklaných hor.

Název řeky je původem Tereesský. V době Říše se řeka nazývala Ztraach a dlouhá léta tvořila severní hranici Impéria.