Západ

Na západ připlula poslední vlna lidí z dalekého západu – arcorejci. Přinesli s sebou vyspělou civilizaci a kult nového boha Triglava. Založili mocné městské státy, které se brzy rozpadly na dva bloky – největší z nich Tristaris a proti němu ostatní státy sdružené v Pětiměstí.