Artego (Pětiměstí)

Artego využívá své výhodné polohy při ústí řeky Ztrach a kontroluje veškerou vodní dopravu po tomto veletoku. Artežané navštěvují na svých mělkých lodích Presegrad, lesní státy na dalekém východě, i elfí komunitu v Élen Thivienu. V dnešní době většinou obchodně, ale dříve nebyly vyjímkou ani loupežné výpravy. Artego je ze všech měst nejvíce zaměřené na obchod. Pěstuje čilé obchodní styky s Naufanou, Orstem i dalšími významnými státy Jihu. Jako jediné z Pěti měst udržuje diplomatický styk s Tristarisem, skrytě však podporují Zanirské a Firionské výpady proti němu. V Artegu je rozvinuté bankovnictví a je zde rovněž důležitá pojišťovna. Díky přítomnosti velkého množství pěněz, zboží a politických konfliktů mezi Pěti městy a Tristarisem je Artego dějištěm skrytých knofliktů výzvědných sítí obou rivalů a rovněž centrem organizovaného zločinu. Městu vládne skupina oligarchů v čele s úlisným a obratným Alferem Scurem, jehož bratr Markus je konzulem za Artego.