Kelpií ostrovy (Oblast Tristarisu)

Souostroví tvořící hranici mezi Dreyovým mořem a Velkým oceánem. Tvoří jej tisíce pustých skalisek, tvořících nebezpečné bludiště a sedm větších ostrovů. Ostrovy jsou nazvány podle kelpií, které byly známy pouze z těchto míst. Jako volně žijící jsou téměř vyhubeny, ale stále ještě se vyskytují v něch nejpustších částech souostroví. Kelpií ostrovy jsou nyní kolonií Tristarisu a mají pro něj strategickou pozici kvůli vydatným ložiskům železa.