Sephanis (Pětiměstí)

Nejmenší a nejméně významné z Pěti Měst. Spravuje půdu při pobřeží Bludného moře, aktivně provozuje zeměděleství a rybolov. Poblíž Sephanisu se nachází rozsáhlá loviště perlorodek, jejichž perly Sephanis, stejně jako zemědělské plodiny, vyváží do Artega.