Sephanis (Pětiměstí)

Geografie

Sephanis se nachází v zálivu ležícím na pobřeží Bludného moře. Záliv je obklopený bludištěm ostrých skal a nepřístupných zátok. Město je otevřenější směrem k pevnině, kde je chráněno dvojitým prstencem masivních hradeb.

Sephanis ale ovládá i rozsáhlé území ve vnitrozemí. Západní část je ještě poměrně úrodná a je zde řada vesnic i městeček, ale výhod má již pouštní charakter.

Historie

Celá oblast byla téměř pustá až do příjezdu arcorejských lodí ze Západu. Právě sem zamířili potomci velekrále Dreye a zbudovali zde svoje sídlo. Mladé město však téměř hned napadla aliance trpasličích klanů z Marage a jen díky velkému hrdinství se podařilo útok odvrátit. Od té doby byl Sephanis téměř vždy ve válce s trpaslíky. Oproti ostatním arcorejským městům tedy prosperoval nejméně. Město se proměnilo v nedobytnou pevnost a soustředilo se na vlastní přežití. Stalo se sice členem aliance Pětiměstí, ale žádná reálná pomoc z ostatních měst nikdy nepřišla.

Králům města se však postupně dařilo lépe a lépe odrážet útoky a nakonec expandovat na pevninu. Využili tradiční rivalitu trpaslíků a poštvali klany proti sobě. Sephanis také zbudoval kvalitní flotilu a jeho lodě začaly objevovat přilehlé ostrovy a zakládat zde klientské osady. V tom se začaly střetávat s námořníky z Firionu. Po několika incidentech začalo být jasné, že Firion a Sephanis se musí střetnout.

Vláda

Oproti ostatním z Pěti měst je Sephanis tradiční monarchií, protože zde vládnou potomci králů, kteří vládli všem arcorejcům. Jsou na to také náležitě hrdí a i když je Sephanis nejmenších z Pětiměstí, považuje se formálně za nadřazený ostatním.

Králi radí rada složená z nejvlivnějších šlechticů, která má poměrně velký vliv a s panovníkem často soupeří.

Obyvatelstvo

Většina obyvatelstva města je arcorejská, hodně však ovlivněná krví lidí z Marage. Styl oblékání a života je také částečně maragiský. Žije zde také mnoho trpaslíků. Ve vnitrozemí pak obvykle pouze úředníci a obchodníci jsou arcorejského původu, zbytek jsou trpaslíci a lidé z Marage.

Náboženství

Ze všech z Pěti měst je zde kult Triglava asi nejslabší, byť stále nejvíce rozšířený. Trpaslíci uctívají obvykle Svaroga. Častý je kult lokálních bůžků, ve vnitrozemí pouštních, mezi námořníky pak mořských.

Ekonomika

Sephanis není tak bohatý jako ostatní z Pětiměstí, ale tento stav se rychle mění. Z plantáží na ostrovech, převážně čokoládových, plynou velké zisky. I přes nepřátelství trpaslíků míří každý den karavany z města do vnitrozemí Marage, nebo do Chybruně, která je branou do Likae a na sever. Obchodní lodě pak navštěvují Kilum Taar a dokonce i Orst.

Důležitá místa

Vojenský přístav

V posledních letech začal Sephanis budovat masivní vojenskou flotilu, aby čelil pirátským útokům ze Zaniru a Firionu, ale především aby se připravil na možný vojenský střet s Firionem. Přístav je umístěný za obchodním přístavem a tvoří ho pravidelný kruh s krytými doky pro desítky vojenských galér.

Palác

Sídlo králů se nachází na nejvyšším bodě města. Z dálky zaujme mnoha umělými zahradami, ve kterých je řada nádrží a vodopádů.

Labyrint

Nepřehledná oblast skal a zátok ležící na jižní straně města. Nachází se zde řada jeskyní, které jsou vesměs během přílivu zaplaveny. Z této strany není město chráněno hradbami, ale přes labyrint se v podstatě nejde dostat. Navíc zde několik strážních věží propojených úzkými schodišti nebo lanovými mosty.

Důležité postavy