Tristaris (Oblast Tristarisu)

Geografie

Tristaris je osamoceným ostrovem v Dreyově moři, východně od Vnitřních ostrovů a západně od Axionu. Celý ostrov tvoří jedno obrovské město. Není zde tedy ani malý kousek volné přírody kromě několika parků a zahrad. Naopak v moři kolem ostrova jsou na několika místech vybudovány umělé ostrovy. Ve městě je také řada kanálů pro usnadnění lodní dopravy.

Ostrov je bývalá sopka a zdejší kámen je čedič. Město je tedy postaveno z čedičových kamenů a má tak pochmurnou černou barvu.

Klima Tristarisu je deštivé a větrné.

Historie

Do příchodu arcorejských kmenů ze západu byl Tristaris jen pustý ostrov. Arcorejci zde založili přístav a městský stát Staris. Jeho sláva však přišla až se vznikem boha Triglava. Ten údajně vznikl právě zde. Ve skutečnosti se sem pouze uchýlil po svém útěku. Místní obyvatelé jej přijali jako jediného boha, Staris byl přejmenován na Tristaris a s boží pomocí se postupně stal nejmocnějším městem na světě. Ostatní arcorejské městské státy v regionu také přijaly Triglavův kult, ale zachovaly si nezávislost. Oproti tomu staršinské státy na pobřeží uznávají nadřazenost Tristarisu. Nejsou však přímo jeho provinciemi.  Existuje několik výjimek, jako třeba město Axion, které je v přímé správě Tristarisu.

Tristaris jako sídlo církve je hlavní geopolitickou silou na světě a jeho vliv je silný po celém Západě.

Vláda

Tristaris je teokratickým městským státem. Hlavou jsou tři arcipreláti.  V rámci církve působí velká řada organizací s různými pravomocemi. Zvláštní postavení má námořnictvo. Protože je Tristaris ostrov, rozumí se námořnictvem celá armáda. Tristarisu  udržuje masivní flotilu, která v současné době slouží spíše jako hrozba a účastní se drobných šarvátek s piráty a státy Pětiměstí.

Obyvatelstvo

Občané Tristarisu jsou téměř všichni lidé arcorejského původu. Většina obyvatel je poměrně zámožná a loajální k církvi. Nejčastějším povoláním je úředník. Ale i zde působí zločinecké organizace a žijí tu odpůrci režimu.

Jedinou početnou ne-lidskou menšinou ve městě jsou skřítci. Mají vyhrazenou vlastní čtvrť, plnou rozpadlých budov, barev, mostů mezi domy, lampionů a smíchu. Skřítci jsou považováni za jedinou pohromu města.

Náboženství

Uctívání Triglava je základním kamenem života ve městě. Církev ovládá téměř vše ve městě. Některé čtvrti jsou přístupné pouze pro kněze. V Tristarisu je řada chrámů, církevní školy a mnoho církevních úřadů.

Ale i v samotném srdci církve existují sekty uctívající Staré bohy. Některé jsou napojené na zločinecké organizace, působí v městských stokách a mezi chudinou. Jiné jsou naopak rozšířené mezi dekadentní šlechtou. Církev však všechny odpůrce tvrdě potírá.

Ekonomika

Hlavním zdrojem příjmů jsou dary (ať již dobrovolné nebo ne) z triglavovských států na pevnině. Zisk je jeden z hlavních motivů církve. Tristaris je také sídlo většiny bank. A pochopitelně obchodní centrum. O zemědělství v Tristarisu se nedá vůbec hovořit, existuje zde akorát rybolov. V Tristarisu se také hojně chovají kelpie, dovezené z kelpiích ostrovů. Kelpie jsou používány jako tažná zvířata pro čluny brázdící kanály a spojující umělé ostrovy se zbytkem města. Využívá je ale i námořnictvo, jako špionů nebo i tahounů pro válečné lodě.

Důležité městské čtvrti

CENTRUM

Hlavní část plná bank, úřadů a chrámů.

LAPOLIS

Šlechtická čtvrť zdvihající se nad městem.

MONSTARIEN

Církevní čtvrť plná chrámů.

BORCOV

Zaplavená chudinská čtvrť, dříve bankovní centrum.

SKŘÍTČÍ ČTVRŤ

Část města vyhrazená početné skřítčí komunitě.

PODZEMNÍ MĚSTO

Tajná část města sloužící inkvizici.

Důležité postavy

KADMOS RITA

Drobný úředník, pravá ruka arcipreláta Sarvinia. Ve skutečnosti ovšem nesmírně mocný kouzelník a Sarviniův milenec.

ARIAN LATAN

Legendární exorcista a lovec nemrtvých. Jeho touha ničit nemrtvá byla tak velká, že se sám změnil na kostěje, aby mohl nemrtvá ničit i po své smrti.

EDMOS CRACEN

Šlechtic sídlící v Lapolisu, člen tajné skupiny snažící se svrhnout církev a také mocný mág.