Zanir (Pětiměstí)

Geografie

Městský stát Zanir leží na ostrově v jižním cípu Dreyova moře, blízko pevniny. Zanir rovněž okupuje dva blízké ostrovy a kus pevniny, i když ta formálně náleží Tereji.

Ostrovy i pobřeží tvoří kopcovitá krajina. Břehy jsou však spíše písečné a bez útesů.

Vody kolem města jsou chráněné od divokých západních větrů  a skýtají příznivé podmínky pro plavbu i malých lodí.

Historie

Zanir je mladé město. Původně ostrovní osada pirátů a vyvrhelů z ostatních měst se vzmohla a vybojovala si statut města. Kromě pirátů zde rovněž žije řád čarodějů, vedený tajemným Filutou. Zanir jako první porušil nepsanou dohodu o nepoužívání magie při srážkách s Tristarisem a zvláště kvůli tomuto řádu, údajně spojeným s Pereplutem a snad i vodníky, začala triglavovská církev do konfliktu více vstupovat.

Vláda

Městu vládne několik nejsilnějších kapitánů. Pirátští vládci se sházejí na Radě kapitánů,  která je formálně vládou země. Rada kapitánů volí Mluvčího, který je teoreticky hlavou města. Fakticky je však město spíše anarchií a spory se nejčastěji řeší mečem a jedem.

Město nemá psané zákony, ani  žádnou formu městských stráží. Funguje systém patronátu, kdy každý člověk má svého patrona, kterému pomáhá a on jej chrání. Patroni jsou obvykle kapitáni.

Město je sdružené spolu  s Firionem, Artegem, Tereeou a Sephanisem do politicko-obchodního spolu zvaného Pětiměstí. Zanir je nejmenší a zároveň nejméně spolehlivým členem spolku. Tradičním nepřítelem spolku je Tristaris a dokud zanirští piráti přepadají lodě z Tristarisu více než ty z Pětiměstí, tak  mladé město ostatní městské státy tolerují.

Z ostatních států má Zanir poměrně korektní vztahy s Naufanou a Marage.

Obyvatelstvo

Zanir je velice tolerantní město a jeho obyvatelé jsou ze všech koutů světa a ze všech ras. Nejvíce je ale arcorejců, původně z ostatních států Pětiměstí a z kolonií Tristarisu. Dále je zde mnoho maragijců.

Z nelidských ras žijí ve městě především trpaslíci a vodníci. Mnoho kapitánů používá vodníky pro sabotáže nepřátelských lodí. Trpaslíci jsou zase ceněni jako zdatní řemeslníci. Ve městě je samostatná trpasličí čtvrť.

Náboženství

Většina obyvatel města uctívá Triglava, byť zpravidla poměrně vlažně. Triglavova svatyně je také jedinou sakrální budovou ve městě. Uctívání Starších bohů ale není nijak zakázáno a mnoho lidí se k němu hlásí. Zejména kult Perepluta je častý a kapitáni často obětují vodnímu bohu před vyplutím. I kult Přírody není úplně neznámý.

Ekonomika

Pirátství je nejvíce viditelným zdrojem obživy. Nejčastějším cílem pirátských výprav jsou kolonie Tristarisu, ale někteří divočejší kapitáni neváhají přepadnout loď sephaniskou, artegovskou nebo firionskou. V dobách kde je Zanir více ohrožován Tristarisem a chová se jako člen aliance Pětiměstí  jsou útoky na spřátelené lodě trestány oostatními kapitány.

Výrazným příjmem pro městský stát je obchod.  A to především s Marage a Naufanou, kde prodává nashromážděnou kořist.

Významný je také rybolov.  Dreyovo moře je bohatým zdrojem ryb a pobřeží města je poseté rybářskými vesnicemi a bárkami.

Důležitá místa

ZANIR

Vlastní město, ležící na stejnojmenném ostrově. Město pokrývá asi třetinu ostrova , zbytek jsou rybářské vesnice a travnaté kopce.

ZUB

Ostrov  severovýchodně od Zaniru. Nacházejí se zde ruiny trpasličí pevnosti a zlatý důl.

PIRÁTSKÉ POBŘEŽÍ

Kus pevniny okupovaná Zanirem. Nachází se zde velké množství vesnic, především rybářských, ale žádná města. Kapitáni mají vesnice rozdělené mezi sebou.

Důležité postavy

MATRJA

Statná pirátská kapitánka vzbuzuje strach po celém Dreyově moři.  Vypráví se, že má v žilách krev obrů, ale přitom pronikavý intelekt .

FILUTA

Filuta je čaroděj narozený v bohaté rodině  v Tristarisu. V Zaniru založil skupinu čarodějů, kterou zapojuje do útoků na Tristaris. Známý je svým smyslem pro humor.

ČERNÝ STÍN

Vodní nestvůra ovládaná piráty.