Lešijové

Lešijové jsou vládci Dětí lesa. Je jim dána veliká moc. Naslouchají hvozdu a mohou jej měnit svoji vůlí. Ostatní bytosti lesa se k nim chovají s úctou a bázní. I lidé, kteří se přiblíží k hvozdu, si vyprávějí o moci lešijů se strachem v srdci. Pokud se rozhněvají, je to jako kdyby zuřil hvozd sám. Poznají se podle parohů, které jim rostou na hlavě. Často nosí mohutné hole zdobené listím a kostmi. Staří lešijové údajně obrůstají mechem a stávají se součástí lesa samotného.

Každému rodu vládne právě jeden lešij. Ostatní jej poslouchají jako svého boha.

Hra lešijů je o magii, politice, hledání tajemství a intrikách. Každý lešij chce ovládnout nejmocnější magii, každý se chce stát Králem lesa. Zároveň ale musí spolupracovat, protože samotný lešij nedokáže ovládnout ta nejmocnější kouzla.

Jména

Lešijová mají jména se třemi slabikami (Ichori, Ašivan…). Výjimkou je Vírhaš. Když se stanou vládci rodu, tak přijmou jméno rodu a staré jméno už nepoužívají. Lešijové budou mluvit v er-formě. Často budou mluvit za rod („Rod Gadua chce mír“).

Aura moci

Lešijové jsou absolutní vládci lesního lidu a všichni se k nim chovají s bázní a úctou.

Ozvěna

Když mluví lešij, tak ostatní dělají ozvěnu a opakují poslední slovo jeho řeči.

Dodržování odstupu

Nikdo z Lesního lidu se nesmí k lešijovi přiblížit blíže, než na dosah napřímené paže.

Oční kontakt

Hejkalové a víly se nesmí podívat lešijovi do očí. Pokud se lešij sám podívá do jejich očí, sklopí zrak.

Rodová hůl

Pokud je lešij vládcem rodu, nosí rodovou hůl. Ta je odznakem jeho moci a nikdo jiný ji nesmí uchopit. Hůl má na sobě chrastítka a při úderu do země vydává hlasité zvuky. Toho se využívá při rituálech.

Iniciace

Když se má lešij stát vládcem rodu, musí podstoupit rituály. Těmi se prováže s rodem. Přestane se považovat za jednotlivce, který má osobní plány a místo toho se chová tak, aby to bylo nejlepší pro celý rod.

Král lesa

Prvním mezi lešiji je Lesní král. Lesní král má právo rozhodovat o všem. Pokud ale některý vládnoucí lešij s jeho rozhodnutím nesouhlasí, může vystoupit a oznámit, že nesouhlasí. Zvykem je nesouhlas doprovodit úderem hole. Ostatní lešijové mohou mlčet a tedy podporovat Lesního krále, nebo také vystoupit a nesouhlasit. Pokud aspoň jeden lešij podpoří Lesního krále, platí jeho rozhodnutí. Pouze pokud jsou všichni proti, je přehlasován.

Lešij, který není vládcem rodu, nemá hlasovací právo.

Kouzla

Lešijové ovládají mocnou magii. Jak mocný je který lešij se udává pomocí ozdob na paroží. Kouzlit umí také vodníci, u nich je moc dána počtem lastur. Kouzla slouží buď k rituálům, nebo k boji.

Rituály

Každý rituál vyžaduje určitou úroveň kouzelné moci. Může jej vyvolat buď jeden lešij, nebo i více lešijů najednou.

Bojová kouzla

Při osobních soubojích používají kouzelníci gesta a zaklínadla. Sesílání kouzel je vyčerpávající a kouzelník dokáže seslat v jednom boji zhruba tolik nejslabších (Odhození), kolik je jeho kouzelná moc. Místo dvou kouzel může seslat jedno střední (Strach), nebo místo tří jedno silné (Ochromení). Čísla jsou orientační, jedná se o obsahovou hru, ve které není cílem vyhrát.

Každé kouzlo vyžaduje gesto pravou rukou doleva, doprava a pak gesto příslušného kouzla.

Pokud stojí proti sobě dva kouzelníky, používají kouzla najednou proti sobě. Tedy v jednu chvíli udělají gesto do leva, pak doprava a poté použijí příslušné zaklínadlo s gestem. Pokud použijí silnější kouzlo než protivník, tak se jim nic nestane. Poražený sice nebude postižen efektem kouzla, ale jeho kouzelná moc se sníží o jedna. Pokud klesne na nula, padne na zem vyčerpán a neschopen se pohybovat.

Lešijové považují sesílání bojových kouzel na obyčejné tvory a používají je jen při obraně nebo v boji s jinými kouzelníky.

Popis kouzel je:

Odhození (ruka v pěst)

Cílová postava je odhozena cca 2 m ve směru od sesilatele. Pokud nemůže ustoupit, např. protože je za ní překážka, je lehce zraněna.

Strach (namířený ukazováček)

Cílová postava se vyhýbá cca minutu kontaktu se sesilatelem: nesmí se k němu přiblížit na dosah zbraně a pokud se přiblíží sesilatel, musí se od něj vzdálit. Také nesmí provádět útočné akce proti sesilateli, pokud má možnost se boji s ním vyhnout (tedy je-li zahnána do úzkých, normálně bojuje), a musí předvádět strach.

Ochromení (roztažené prsty)

Cílová postava je cca minutu ochromená a nemůže se hýbat. Může pouze mluvit. Je pak velice jednoduché jí zabít zbraní.