Ostatní

Vodníci (rod Blagatyn)

Vodníci obývají blata a řeky. Mohou dýchat ve vodě, ale i na vzduchu. Nemají tolik moci jako lešijové, ale jsou zruční lovci podobně jako hejkalové. Vodníci čerpají svou kouzelnou moc z vody a z duší utonulých. Ty shromažďují v hrnečcích na dně tůní a jezer.

Množství duší udává moc a společenské postavení jednotlivých vodníků. Obvykle ten, kdo má duší nejvíce, se stává patriarchou a vládne ostatním. Jeho moc nad ostatními není ale tak silná jako u lešijů a občas bývá svržen jiným vodníkem.

Hra vodníků závisí na tom, jestli je postava patriarchou či nikoliv. Patriarcha je považován za člena Kruhu lešijů a bude trávit většinu času s lešiji. Ostatní vodníci pak chodí na lov s hejkaly.

Rusalky (rod Blagatyn)

Rusalky jsou duchové vody. Jako jsou víly svázány se stromem, tak duše rusalek je propojena s tůní, řekou, či jezerem. Rusalky se však nerodí. Jsou stvořeny vodou samotnou. Pokud jejich tůň vyschne nebo je znečištěna, rusalka umírá ve strašlivých bolestech a její zmučená duše se změní na bludičku. Bludička je bytostí napůl živou a napůl mrtvou, která je naplněna záští ke všemu živému a láká svým čarovným světlem lidi a jiné bytosti do hlubokých bažin, kde pak naleznou svou smrt.

Rusalky jsou manželkami vodníků a z jejich spojení se rodí další vodníci. Rusalky samotné ale vznikají jen samovolně při vzniku nové vodní plochy. Vztah rusalek a vodníků nebývá vždy idylický a někteří vodníci drží rusalky u sebe násilím.

Rusalky jsou podobné vílám a mohou se naučit stejnou magii jako ony. Tráví tedy většinu času s vílami.

Jezinky (rod Gadua)

Pro Děti lesa není nic odpornějšího než jezinka. Ohyzdná bytost, která vznikne ze zakázaného spáření hejkala a víly. Většina jezinek je zabita hned po narození, některé ale přežijí. Poznají se podle hřívy rozcuchaných vlasů, shrbené postavy, krví podlitých očí a ostrých drápů a zubů.

Jezinky zpravidla utečou hluboko do lesa a tam se živí syrovým masem. Některé rody ale dovolují jezinkám žít mezi ostatními, i když musí čelit pohrdání ostatních.

Víly se jezinek štítí a tak jediný, kdo je ochotný je přijmout, jsou hejkalové. Jezinky tedy mají podobnou hru jako hejkalové.