Cizí postavy

Ve hře se vyskytuje velké množství cizích postav. Většina je tajných a ty zde nejsou uvedeny. ty veřejně známé jsou zde popsány, abyste měli představu, co ve hře můžete ztvárnit.
Pojmenované postavy
Hniloba (duch)
Hniloba není bohem, protože bohy Lesní lid nezná a neuctívá. Je však něčím podobným - duchem sídlícím částečně v tomto světě a částečně v říši mrtvých - Návi. Hniloba je symbolem smrti a rozkladu, které jsou přirozenou součástí koloběhu života. Zjevuje se jen těm, kteří jsou pod vlivem čarovných Slz a nebo těm, kteří jsou již sami mrtví nebo se jejich smrt blíží.

Našeptávač
Hluboko v hvozdu, ještě dál, než kam dosáhne moc lešijů, žije prý cosi, co umí splnit každé přání. Tato bytost prý nemá jméno, ale víly ji nazývají Našeptávač. Málokterá se odváží až do míst, kde tvor žije, aby  vyslovila své přání. Ale zoufalství občas některou vílu donutí.

Netvor
Vypráví se, že v hloubi lesa žije strašlivý tvor, při jehož řevu se zachvěje srdce i těch nejudatnějších hejkalů a i mocní lešijové se bojí jeho magické moci.

Strážce totemu (hejkal)
Starý hejkal, který se již nemůže účastnit bojů. Jeho úkolem je pomáhat a radit Pánovi lovu , kterým je nyní Grau z Vírhaše. Strážce totemu zná všechny rituály při zkouškách mladých lovců, rozumí nejlépe řeči bubnů a ví tedy první, kde se v lese objeví nebezpečí. Funguje jako informační cizí postava pro víly.

Strážce vzpomínek (dřekavač)
Legendy říkají, že Lesní král, v současnosti tedy Akšarán, umí stvořit bytost z krve, kůry a mechu, která má v sobě vzpomínky dávných časů. Lešijové mohou čerpat z jeho znalostí moudrost, ale i čarovnou moc. Funguje jako informační cizí postava pro lešije.

Strážkyně srdce (víla)
Víla, která chrání Srdce lesa uprostřed Šerboru. Kdysi dávno patřila do rodu Gadua, nyní je však zasvěcena pouze péči o Srdce. Všechny víly si jí váží. Strážkyně sama čas od času přichází mezi víly v období dúan, když je třeba Srdce lesa posílit rituálem. Radí Mluvčí víl, v této době tedy Senně z Akšaránu. Funguje jako informační cizí postava pro víly.
Další postavy
Běsi
V dobách, kdy byl svět ještě mladý, žily Děti lesa jako otroci běsů ve Snovém světě. Poté se díky moci lešijů osvobodili, otevřeli brány do tohoto světa a svoji minulost nechali za sebou. Běsi však dosud občas působí i mimo svoji říši. Nemohou zde nabýt hmotné podoby, ale to neznamená, že jsou zcela bezmocní.

Divoké jezinky (lesní lid)
I když v rodi Gadua a mezi bahaki žije několik jezinek, většina jich přežívá o samotě kdesi v lese. Žijí nuzně, z toho, co uzmou větším dravcům. Jezinky ale nejsou vybíravé a rády sežerou cokoliv, co v lese najdou. Největší pochoutkou jsou pro ně oči, ať zvířat nebo jiných tvorů.

Lidé
Na hranicích Šerboru se objevuje nová hrozba - Lid plání. Přicházejí jejich dřevorubci, hledači pokladů, válečníci i čarodějové.

Vlkodlaci
Noční lid vládl těmto končinám před dávnými věky. Nyní přežilo jen několik vlkodlaků, více zvířat než myslících bytostí. Žijí snad ještě bídněji než jezinky. Někteří však slouží mocným tvorům pobývajícím v hvozdu.