Cizí postavy

Ve hře se vyskytuje velké množství cizích postav. Některé z nich jsou obecně známé a ty jsou uvedeny zde.

Strážce vzpomínek (dřekavač)

Legendy říkají, že Lesní král, v současnosti tedy Akšarán, umí stvořit bytost z krve, kůry a mechu, která má v sobě vzpomínky dávných časů. Lešijové mohou čerpat z jeho znalostí moudrost, ale i čarovnou moc. Funguje jako informační cizí postava pro lešije.

Strážkyně srdce (víla)

Víla, která chrání Srdce lesa uprostřed Šerboru. Kdysi dávno patřila do rodu Gadua, nyní je však zasvěcena pouze péči o Srdce. Všechny víly si jí váží. Strážkyně sama čas od času přichází mezi víly v období dúan, když je třeba Srdce lesa posílit rituálem. Radí Mluvčí víl, v této době tedy Senně z Akšaránu. Funguje jako informační cizí postava pro víly.

Strážce totemu (hejkal)

Starý hejkal, který se již nemůže účastnit bojů. Jeho úkolem je pomáhat a radit Pánovi lovu , kterým je nyní Grau z Vírhaše. Strážce totemu zná všechny rituály při zkouškách mladých lovců, rozumí nejlépe řeči bubnů a ví tedy první, kde se v lese objeví nebezpečí. Funguje jako informační cizí postava pro víly.

Hniloba (duch)

Hniloba není bohem, protože bohy Lesní lid nezná a neuctívá. Je však něčím podobným – duchem sídlícím částečně v tomto světě a částečně v říši mrtvých – Návi. Hniloba je symbolem smrti a rozkladu, které jsou přirozenou součástí koloběhu života. Zjevuje se jen těm, kteří jsou pod vlivem čarovných Slz a nebo těm, kteří jsou již sami mrtví nebo se jejich smrt blíží.

Našeptávač

Hluboko v hvozdu, ještě dál, než kam dosáhne moc lešijů, žije prý cosi, co umí splnit každé přání. Tato bytost prý nemá jméno, ale víly ji nazývají Našeptávač. Málokterá se odváží až do míst, kde tvor žije, aby  vyslovila své přání. Ale zoufalství občas některou vílu donutí.