Reálie

BĚS

Mocné bytosti sídlící ve Snovém světě. Kdysi dávno vládli Dětem lesa jako absolutní vládci. Lesní lid se pak pod vedením lešijů osvobodil a přísahal, že již nikdy nebude mít běsy za své pány.

BLUDIČKA (LESNÍ LID, NEMRTVÝ)

Neživá bytost, která vznikne z rusalky tehdy, když je zničena tůň nebo jiná vodní plocha, se kterou byla rusalka propojená. Bludičky jsou naplněny záští ke všem živým bytostem a lákají je svým čarovným světlem do bažin, kde je nechají zemřít.

DIVOKÝ HON

Děti lesa většinou loví rozvážně a používají taktiku “udeř a uteč”. Čas od času ale někdo, zpravidla strigy, vyhlásí Divoký hon. Při něm se zmocní Lesního lidu válečný trans a ničí a zabíjejí vše v cestě. K hejkalům a strigám se při něm přidávají i víly a lešijové. I když nemají zbraně, trhají a drásají holýma rukama. Divoký hon končí tedy rychlým vítězstvím, nebo smrtí.

DÚAN

Období, kdy Děti lesa tráví čas ve společnosti svých bratrů a sester – hejkalové s hejkaly, víly s vílami a lešijové s lešiji. Ve hře se střídají fáze Dúan a období Nerag.

Duch

Bytost sídlící napůl v tomto světě a napůl v říši zemřelých – Návi. Ve hře se vyskytují duchové totemu (Medvěd, Jestřáb…), duchové jednotlivých rodů a Hniloba. Duchy jde obvykle spatřit jen tehdy, pokud hráč použije drogu zvanou Slza.

GLYFY

Glyfy jsou obrázkové písmo, které používají lešijové na zapsání kouzel a proroctví, také pro označení důležitých míst.

HAVAK

Období, kdy jsou všechny rody pohromadě.

HARÉ

Vztah mezi lešijem a vílou. Je nejdůležitější, protože tvoří strukturu rodu. Obvykle mají všechny víly v rodu haré s lešijem, nebo jsou jeho dcerami. U haré je jednoznačně důležitějším lešij a víly ho mají poslouchat. Z tohoto vztahu se rodí další lešijové, hejkalové a víly. Slovo haré jde používat ve významu “uzavřít haré” i “cítit haré”.

HEJKAL (LESNÍ LID)

Divocí tvorové, kteří mají u Lesního lidu úlohu lovců a bojovníků. Jsou pověstní svým děsivým křikem a zuřivostí.

JEZINKA (LESNÍ LID)

Jezinky jsou ohavná stvoření vzniklá zkřížením hejkalů a víl. Mají hřívu hustých vlasů, chodí shrbené, mají krví podlité oči a ostré drápy. Většinou žijí divoce, ale některé rody je nechávají žít s hejkaly.

KRÍS

Vztah mezi hejkalem a vílou. Je považovaný za cosi odporného a je zakázaný. Přesto k němu občas dojde, obvykle znásilněním víly. Z tohoto spojení se rodí jezinky. Za krís je také považovaný vztah vodníka s kýmkoliv kromě rusalky, rusalky s kýmkoliv kromě vodníka a jezinky s kýmkoliv. Pokud lešije přijde na to, že jeho víla a hejkal provozují krís, obvykle je potrestá kletbou. Jedná-li se ale o znásilnění, pak je trestem vždy smrt!

LEŠIJ (LESNÍ LID)

Vládci Lesního lidu. Lešijové jsou moudří a mají čarovnou moc. Poznají se podle paroží.

LESNÍ LID

Lešijové, víly, hejkalové, rusalky, vodníci, skřítci, raraši a jezinky tvoří Lesní lid. Tvoří původní obyvatele světa.

LID PLÁNÍ

Jiné jméno pro lidi. Lesní lid jim tak říká proto, že většinou obývají pláně, kde nerostou stromy. Je známo několik lidských kmenů. Srbjané přišli kdysi dávno z východu a žijí s Lesním lidem v míru. Staršinové přišli ze severu a přinesli válku. Na jihu také údajně žijí další lidské kmeny.

NERAG

Období, které Děti lesa tráví u svých rodů. Ve hře se střídají fáze Dúan a období Nerag.

RARACH (LESNÍ LID)

Divocí příbuzní skřítků. Zvyky a chováním se podobají hejkalům. Žijí v tlupách, které se živí lovem a nájezdy.

REN

Pokrevní pouto mezi dvěma hejkaly. Je to znamení absolutního přátelství a vzájemné podpory. Ren jde také uzavřít mezi vodníky, jezinkami, nebo jakoukoliv kombinací těchto ras.

RUSALKA (LESNÍ LID)

Duchové vod, kteří na sebe berou podobu žen podobných vílám. Mívají zelenou pleť a často rusé vlasy. Ovládají vodní magii a často mají věštecké nadání.

SKŘÍTEK (LESNÍ LID)

Skřítci jsou malí tvorové, kteří žijí nezávisle na vůli lešijů. Jsou kočovníci, ale často zakládají rozlehlé osady. Jsou známi svou bezstarostností a neuvěřitelným štěstím. Mají talent pro obchod.

SLZY

Mystická substance, kterou vyrábí rod Húarva z ingrediencí získaných z Moře slz. Po zapálení umožní stírat brány mezi světy a vidět nadpřirozené výjevy. Používá se například při iniciaci lešijů, kdy je třeba  spatřit duchy předků, nebo při zkouškách hejkalů, kdy se zjevují totemoví duchové.

SMRTINA

V Šerboru je několik míst popsaných glyfy, kam je zakázaný vstup. O Smrtinách koluje mnoho pověstí, ale nikdo netuší, která je pravdivá. Kdo porušil tabu nařízené Gaduou a na místa se vydal, ten už se nikdy nevrátil.

SORA

Vztah mezi dvěma vílami. Je považován za něco běžného i žádoucího. Obvykle má každá víla jednu soru. Sora může nabývat podob od blízkého přátelství do erotického vztahu. Slovo sora jde používat ve významu “uzavřít soru” i “cítit soru”. Soru mohou uzavřít také rusalky mezi sebou, nebo víla s rusalkou.

SRDCE LESA

Mystické místo uprostřed Šerboru. Když se na něj víly napojí, mohou oživovat mrtvé.

STRIGA (LESNÍ LID, NEMRTVÝ)

Víla, které zemře její lešij, se může proměnit ve strigu. Hrozivého nemrtvého tvora, žijícího pomstou. Strigy žijí pomstou a je známo, že pokud označí svoji oběť, ta jim nikdy neuteče. Není možné je také přemoci.

STROMOVÁ NEMOC

Choroba, postihující víly. Nemocná víla se postupně začíná odcizovat ostatním, dlouhé hodiny stojí bez hnutí sama v lese, pak začne její kůže kornatět, aby se nakonec proměnila na strom.

ŠOTEK (LESNÍ LID, NEMRTVÝ)

Skřítci se mohou za určitých okolnosti proměnit v neživé šotky. Jsou to zlomyslné bytosti, které se snaží znepříjemnit život všem ostatním.

VÍLA (LESNÍ LID)

Ženské bytosti propojené s lesem. Jsou matkami lešijů, hejkalů a jiných víl.