Hra

Do toho, vy opičáci! To chcete žít věčně?
Neznámý četař 1918

Hvězdná pěchota je příběh jednotky vojáků inspirovaný dílem Roberta A. Heinleina.

Jedná se o airsoftovou hru s připraveným příběhem bez předchystaných postav. Hráče čeká bojové nasazení ve dne i v noci proti mnohým nepřátelům Zemské Federace.

Hra proběhne 3-5.5.2019 v bývalém vojenském prostoru Rančířov u Jihlavy.

O co půjde? Jako vojáci operující v malých jednotkách budete bojovat tam, kde vás bude zapotřebí. Budete nasazeni v několika předchystaných misích, jejichž splnění bude pouze na vás – a vašich spřátelených četách.

Hra bude primárně o boji a prožitku života vojáka Mobilní Pěchoty.


Já, plnoletý a o své svobodné vůli, bez přinucení, slibu nebo navádění jakéhokoliv dru­hu, plně poučen a varován o smyslu a důsledcích této přísa­hy nyní vstupuji do Federální služby Federace Terra na dobu ne menší než dva roky, která může být prodloužena, jak bude nutné pro potřeby Služby.

Přísahám udržovat a bránit Ústavu Federace proti všem jejím nepřátelům, na Zemi či mimo ni, ochraňovat a bránit ústavní svobody a práva všech občanů a zákona dbalých obyvatel Federace, jejích spojenců a teritorií, provádět na Zemi či mimo ni všechny úkoly v rámci zákonů, jež mi mohou být nařízeny přímo zákonnou nebo zplnomocněnou autoritou a uposlechnout všechny zákonné rozkazy velitele Terranské služby a všech důstojníků nebo zplnomocněných osob mně nadřízených a vyžadovat tutéž poslušnost ode všech členů Služ­by, jiných osob či cizích bytostí zákonem mně podřízených.

A v případě čestného propuštění po odsloužení pří­slušné doby či v případě odchodu do zálohy po odsloužení příslušné doby plnit všechny úkoly a závazky a užívat všech­na privilegia občanství Federace včetně povinností, závazků a privilegií plného občanství po zbytek svého přirozeného živo­ta, pokud nebudu zbaven cti právním rozhodnutím schvále­ným soudem svrchovaných a mně rovných osob.
K tomu mi dopomáhej Bůh!

Praktické

V táboře Currie jsem učinil důležitý objev. Štěstí spočívá v dostatku spánku. Jen tohle, nic jinýho. Všichni ti bohatí nešťastní lidé, které jste kdy potkali, brali prášky na spaní. Mobilní pěšáci je nepotřebují. Dejte obyčejnýmu vojákovi palandu a čas se zakutat a bude šťastnej jak blecha – a spát.

Průběh

Příjezd na místo nejpozději v pátek 3.5. v 19:00

Hra začne v páteční večer nebojovou částí trvající do noci.

Se sobotním ránem bude jednotka bojově nasazena, bojovou činnost ukončí v neděli ráno.

Neděle je vyhrazena na dospání, balení a odjezd.

Z akce nebude možné odjet v sobotu v noci, potrvá do nedělního rána.

Ubytování

Spánek v zastřešeném objektu na postelích v rámci prostoru – postele bez povlečení, vlastní spacák s sebou. K dispozici tekoucí voda, vybavená kuchyně a WC.

K jídlu bude vždy k dispozici drobné občerstvení, pečivo, něco k namazání, čaj. Udrží vás to naživu, pro plnohodnotné a chutné jídlo však sáhněte do vlastních zásob.

Kostýmy a vybavení

Kostýmy si zajišťují hráči sami, ideální je maskovací uniforma a nosný systém (na zásobníky, vodu, drobnou výstroj…). Kamufláž volte s ohledem na nasazení převážně v přírodě.

Budete formovat malé jednotky –  čety – které mají uniformní vzhled. Každá může mít jiný a nechceme diktovat jaký – slaďte vzor kamufláže, přidejte sjednocovací prvky. Nevažte se jen na okoukanou zeleň pětadevadesátek, berte však v potaz praktičnost a užití v přírodních podmínkách.

Každý hráč dostane drobné rozlišovací doplňky ke kostýmu – baret a psí známku.

Baret bude sloužit k rozlišení hráčů – bude potřeba jej nosit. Přilby a kloboučky nechte v batohu.

Povinné vybavení:

Ochranné brýle, nasazené po celou dobu bojových fází hry.

Světlo – čelovka ideálně s červeným světlem – část hry se odehraje v noci a v terénu.

Reflexní vesta  k označení postavy mimo hru.

Mobilní telefon s číslem na organizátory

Hráči budou operovat v pětičlenných četách. V každé četě musí být alespoň jednou vysílačka (alespoň PMR frekvence, UHF lepší, více vysílaček lepší)

Výstroj přizpůsobte pro nasazení trvající několik hodin, tak, abyste vždy byli připraveni vyrazit ve velmi krátké době. Každý hráč bude mít nachystané malé zavazadlo (“grab pack”), ve kterém bude mít léky, které pravidelně užívá, případně potřebuje pro řešení nenadálé situace (alergie), nějakou drobnost k zakousnutí (tyčinku), 1l vody, svítilnu/čelovku, náhradní ponožky.

Několikrát během hry bude možnost zásoby doplnit a najíst se. Věci na dlouhé spaní budete moct odložit na místě ubytování.

Veškeré vybavení jsme schopni v rozumné míře zajistit – ozvěte se nám, domluvíme se (i na případné reciprocitě z vaší strany).

Pravidla

I když by soudce měl být shovívavý, jeho výroky by měly zločince nechat trpět, protože jinak to není trest – a bolest je základní mechanismus, zabu­dovaný v nás během milionů let vývoje, jenž nás chrání tím, že nás varuje v okamžiku, kdy něco ohrožuje naše přežití. Proč by měla společnost odmítat takovýto vysoce vyvinutý mechanismus přežití?

Fáze

Hra se bude dělit na fáze bojové (především nasazení v terénu, většinou jednotlivé výsadky) a nebojové. Během bojové fáze musí mít každý ochranné brýle, které si může sundat až při přechodu do nebojového režimu. Počítejte s tím, že bojová fáze může zabrat dvě hodiny, někdy i více, zásobte se proto o pauzách vodou a nějakou energií na cesty.

Boj

Boj probíhá airsoftovými zbraněmi, gumovými noži, případně měkčenými zbraněmi na blízko.
Všichni hráči střílí na semi-auto, není-li dáno jinak.
Všichni hráči používají tlačné zásobníky, není-li dáno jinak.
Střelné zbraně mají limit 130 m/s s kuličkami o gramáži 0,20g.
Zásah platí kamkoliv do těla/výstroje, není-li dáno jinak.

Hráči s sebou mohou nést střelivo pouze napáskované v zásobnících, pytle s kulivem pro doplnění předají označené svému heavymu. Od něj si v průběhu boje mohou doplnit střelivo do zásobníků.

Smrt

Každá postava je zásahem kuličkou či zbraní zblízka vyřazená – padá na zem, snímá baret, volá medika. Jestliže ji někdo „dorazí“ (zasadí úder zbraní zblízka/z bezprostřední blízkosti naznačí výstřel a řekne „dorážím tě“), případně se k ní nedostane pomoc maximálně do 10 minut (hráč se může rozhodnout tuto dobu zkrátit, obléknout si reflexní vestu a odejít dříve), postava je mrtvá a hráč se odebírá na respawn. Postavu nelze dorazit střelbou z dálky. Jakmile se na respawnu sejde celý tým, „přišly posily“ – hráči se znova zapojují do hry jako noví vojáci. Tým se na respawn může stáhnout, i když ještě někteří jeho členové žijí, aby urychlil respawn těch, co to už mají za sebou. Respawn je obecně místo výsadku/deploy zóna určená v rámci briefingu k misi.

Tato pravidla může upravovat konkrétní scénář.


Základem veškeré morálky je povinnost, pojem se stej­ným vztahem ke skupině, jaký má sobeckost k jednotlivci. Nikdo těmto dětem nekázal o povinnosti způsobem, kterému by rozuměly – to jest výpraskem. Ale společnost, v níž žily, jim neustále vykládala o jejich ‚právech‘.
Výsledky se daly předpovědět, protože lidská bytost ne­má žádná přirozená práva žádného druhu.

Čety a specializace

V téhle jednotce nemáme místo pro ty, kdo umí prohrávat.
Chceme drsný chlápky, kteří se do toho pustí a zvítězí!
Admirál Jonas Ingram, 1926

Každá četa je jednotka složená z pěti lidí. Bude operovat samostatně či v kooperaci s jinými četami. Chcete-li tvořit jednotku s vlastní partou, uveďte to v registračním formuláři.

Četa má co nejvíce uniformní vzhled – každá může mít jiný a nechceme diktovat jaký – slaďte vzor kamufláže, přidejte sjednocovací prvky. Nevažte se jen na okoukanou zeleň pětadevadesátek, berte však v potaz praktičnost v přírodních podmínkách.

Vyhněte se pokrývkám hlavy – barety všichni nafasují.

Každý v četě má svoji specializaci, která musí být zastoupena právě jednou.
V závislosti na konkrétní misi a prostředí může mít každá specializace další možnosti a odpovědnosti.

Každý voják je primárně střelec, až poté specialista – všichni si užijí boje. Po potvrzení registrace si role v rámci čety můžete vyměnit, nejpozději však do začátku hry.

Velitel

Je ve spojení s velením, má charisma a schopnosti k vedení čety. Má k dispozici mapu operační oblasti a zná cíle mise. Doporučujeme vlastní vysílačku, alespoň PMR.

Průzkumník

Předsunutý muž jednotky, zvyklý a schopný operovat na vlastní pěst a postarat se o sebe. V případě zranění dokáže v omezené formě ošetřit sám sebe bez pomoci zdravotníka a zapojit se zpět do boje.

Zdravotník

Stará se o zraněné a vyřazené z boje. Ošetřením rány dokáže vracet zraněné spolubojovníky zpátky do akce. Potřebný materiál k tomu nafasuje, vlastním (rozumným) doplňkům se meze nekladou.

Technik

Specialista na lidské i mimozemské technologie. Realizuje drobné technické úkoly a zneškodňuje nebezpečné nástrahy. Konkrétní elektro/IT znalosti nejsou podmínkou, kladný přístup k technice ano. Doporučené vybavení: smartphone, izolované štípačky, multimetr…

Heavy

Hlavní palebná síla čety. Jako jediný nese full-auto zbraň – ideálně kulomet (ale není to povinnost) – spolu se zásobami munice pro celou četu. Může používat točné zásobníky.

Registrace

 

Existuje jedna stará píseň, v níž se tvrdí: že všechny nej­lepší věci v životě jsou zadarmo. To není pravda! Je to na­prosto špatně! Toto byl tragický omyl, jenž vedl k úpadku a zhroucení demokracií dvacátého století, tyto vznešené pokusy ztroskotaly, protože lidé byli vedeni k víře, že si mohou jed­noduše odhlasovat všechno, co chtějí… a dostat to bez dřiny, bez potu, bez slzí.
Žádná hodnota není zadarmo. I první nadechnutí v životě je při narození zaplaceno námahou a bolestí.

Cena za hru je 1300,-. Většina z registrační částky pokryje pronájem herního prostoru, za zbylé prostředky budou pořízeny rekvizity pro hru, doprava a základní občerstvení.

Registrace proběhne vyplněním krátkého formuláře. Vypukne 14.2.2019 a bude ukončena 28.2.2019. Formulář poběží určenou dobu, na čase vyplnění nezáleží – hráči budou vybíráni tvůrčím týmem.

Následně bude hráčům registrace potvrzena, hráče prosíme o uhrazení registračního poplatku do 15 dní od potvrzení – po této době bude místo opět uvolněno.

Pokud byste se hry chtěli zúčastnit jako nehráčská postava a rozšířit řady nepřátel Federace Terra, budeme rádi – napište nám a domluvíme se.

Registrační formulář najdete zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPND49gODz5f-clyfKzgpQcsW-Y24I8IkxJ-pI0f3wgo-94w/viewform.