Vesmír

Potřebuji desátníka. Dokud vás nezabijou nebo nenajdu lepšího.

– Jean Rasczack, 2339

Federace Terra (frakce hráčů)

Svaz planet osídlených lidmi. Federace planetárních republik postavená na základním předpokladu, že kterýkoliv obyvatel má jistá základní lidská práva (neplést si s překonaným historickým dokumentem Listina základních práv a svobod), ale pouze Občan se může ucházet o veřejné funkce – a Občanem se stane pouze ten obyvatel Federace, který odslouží přinejmenším jeden turnus – tedy dva roky – v Armádě. Do Armády se může dobrovolně přihlásit každý a každý také může kdykoliv během výcviku či služby požádat o vyřazení. S výjimkou bezprostředně hrozícího válečného konfliktu je této žádosti vždy vyhověno. Ovšem, výcvikem zdaleka neprojde každý, kdo se přihlásí.

Armádu tvoří lokální jednotky Planetárních obran, transport a boj ve vesmíru zajišťuje Flotila a prvosledové zajišťování planetárních cílů obstarává Mobilní pěchota. Vy jste samozřejmě u pěchoty.

Historie: Ve dvacátém století se světem přehnala masivní vlna zločinnosti, která rozvrátila několik států – mimo jiné i tzv. Severoamerickou republiku, Rusko a Británii. Jejich elity neměly lepší odpověď na domácí krizi, než nastolení polovojenských režimů a rozpoutání války s čínskou Hegemonií. Výsledkem byla krvavá lázeň kolosálních rozměrů, ale také osvobození od tzv. “liberálního smýšlení”, objev Morální filozofie vedoucí k postupné stabilizaci a sjednocení společnosti a pokroky ve vědě a technice, které definitivně lidstvu otevřely cestu ke hvězdám.

Arachnidé

Jinak též Brouci jsou první inteligentní ne-lidskou rasou, kterou lidé ve Vesmíru potkali. Spíše než o inteligentní jedince jde o inteligentní hmyzí společenstva, kde různé poddruhy zastávají různé funkce. Naprostá odlišnost ve vnímání, vzorcích myšlení a přístupech k řešení problémů vedla ke konfliktům a posléze k několika velkým válkám s Arachnidy o kontrolu obyvatelných planet a jejich zdrojů.

Kyborgové

Vědeckotechnický pokrok během třetí světové války vyprodukoval nejen rakety vhodné k prozkoumání sluneční soustavy, ale i mnoho dalších skvělých – i hrůzných – technologií. Kyborgizovaní vojáci bojovali na všech stranách konfliktu, ať už v podobě humanoidů, pancéřovaných vozidel nebo letadel. Po skončení války pro ně ale nebylo místo – byli příliš viditelní, příliš odlišní, příliš cizí. Stali se outsidery a proto se začali sdružovat mezi sebou, formovat Bratrstva a budovat vlastní kontra-kulturu. Nakonec, po objevu mezihvězdného cestování byli jedni z prvních, kteří odcestovali v kolonizačních lodích – nikdy by si je samozřejmě nemohli dovolit zaplatit a proto se jich zmocnili zákeřným přepadem a zmizeli v mrazivé temnotě kosmu.

O několik století později se Federace Terra setkala – či spíše střetla – s jejich potomky, kteří si nárokují jisté planety, odmítají se podrobit Federálním autoritám a zaplatit pojišťovnám za škody způsobené únosem kolonizačních lodí a zejména odmítají přijmout Morální filozofii. Válka je nevyhnutelná.

Illumináti

Nelidská, vzdáleně humanoidní rasa, která se vyvinula ve vodním prostředí, a až pokročilá technologie jí umožnila operovat na souši. Kontakty s Ilumináty jsou sporadické, ale je zjevné, že disponují mnoha planetami, s jejich technologiemi nejsme příliš obeznámeni, a na lidi i ostatní rasy se dívají poněkud spatra. Diplomatické vztahy byly navázány, ale vzhledem ke způsobu jejich vyjednávání (a jednání) se nikdo neodvažuje předpovídat, jak dlouho vystačíme s diplomacií.