Ostatní

Vodníci (rod Blagatyn)

Vodníci obývají blata a řeky. Mohou dýchat ve vodě, ale i na vzduchu. Nemají tolik moci jako lešijové, ale jsou zruční lovci podobně jako hejkalové. Vodníci čerpají svou kouzelnou moc z vody a z duší utonulých. Ty shromažďují v hrnečcích na dně tůní a jezer.

Množství duší udává moc a společenské postavení jednotlivých vodníků. Obvykle ten, kdo má duší nejvíce, se stává patriarchou a vládne ostatním. Jeho moc nad ostatními není ale tak silná jako u lešijů a občas bývá svržen jiným vodníkem.

Hra vodníků závisí na tom, jestli je postava patriarchou či nikoliv. Patriarcha je považován za člena Kruhu lešijů a bude trávit většinu času (ve fázích dúan) s lešiji. Ostatní vodníci pak chodí na lov s hejkaly.

Rusalky (rod Blagatyn)

Rusalky jsou duchové vody. Jako jsou víly svázány se stromem, tak duše rusalek je propojena s tůní, řekou, či jezerem. Rusalky se však nerodí. Jsou stvořeny vodou samotnou. Pokud jejich tůň vyschne nebo je znečištěna, rusalka umírá ve strašlivých bolestech a její zmučená duše se změní na bludičku. Bludička je bytostí napůl živou a napůl mrtvou, která je naplněna záští ke všemu živému a láká svým čarovným světlem lidi a jiné bytosti do hlubokých bažin, kde pak naleznou svou smrt.

Rusalky jsou manželkami vodníků a z jejich spojení se rodí další vodníci. Vztah rusalek a vodníků nebývá vždy idylický a někteří vodníci drží rusalky u sebe násilím.

Rusalky jsou podobné vílám a mohou se naučit stejnou magii jako ony. Tráví tedy většinu času s vílami.

Šotci (rod Vírhaš)

Jednou z ras Lesního lidu jsou skřítci. Jsou svobodomyslní a nežijí pod vládou lešijů, ale mají své vlastní náčelníky a sídla. Pro skřítky je společnost ostatních zásadní a téměř nikdy necestují sami. Zakládají velká sídla, která bývají spojena čarovnými stezkami vedoucími skrz Mezisvět.

Za určitých zlých okolností se skřítek může změnit na nemrtvého šotka. Ti přežívají na místě, kde zemřeli a snaží se škodit. Je ale možné si je ochočit pomocí kouzel a pak slouží s oddaností novému pánu.

Jejich hra je unikátní a během fází dúan řeší svoje vlastní záležitosti.

Jezinky (rod Gadua, Bahaki)

Pro Děti lesa není nic odpornějšího než jezinka. Ohyzdná bytost, která vznikne ze zakázaného spáření hejkala a víly. Většina jezinek je zabita hned po narození, některé ale přežijí. Poznají se podle hřívy rozcuchaných vlasů, shrbené postavy, krví podlitých očí a ostrých drápů a zubů.

Jezinky zpravidla utečou hluboko do lesa a tam se živí syrovým masem. Některé rody ale dovolují jezinkám žít mezi ostatními, i když musí čelit pohrdání ostatních.

Víly se jezinek štítí a tak jediný, kdo je ochotný je přijmout, jsou hejkalové. Jezinky tedy mají (ve fázích dúan) podobnou hru jako hejkalové.

Dřekavačové (Bahaki)

Dřekavačové nejsou tvorové, kteří by byli zrozeni, ale jsou stvořeni kouzly lešijů. Jejich tělo je ze dřeva, kůry a mechu, ale i masa a kostí. Pro tvorbu dřekavače bylo nutné použít živou duši, ta je ale zapomenuta a nepamatuje si nic z minulého života.

Dřekavačové plní zadaný úkol a jejich vlastní touhy jsou potlačené a omezené. Nejedná se ale o bezduché golemy a mohou cítit a toužit jako živí tvorové.

Jejich hra je unikátní a během fází dúan řeší svoje vlastní záležitosti.