Gadua – rod hlubin Šerboru

Od doby, kdy mocní běsové chodili po zemi, byl rod Gadua spjatý s Šerborem. Jeho lešijové naslouchali šepotu stromů, jeho hejkalové lovili temné tvory ukrývající se stínech a jeho víly se staraly o samotné srdce hvozdu.

Gaduové Šerboru rozumí a nevidí rádi uprchlíky, kteří se zde v poslední době objevili. Přináší změny a nechápou rituály rodu Gadua ani nerozumí tvorům, kteří zde žijí. Rod se však musí sklonit před vůlí Lesního krále a přijmout je mezi sebe.

Herní prvky

Místní

Jediný rod Gadua, když pomineme vodníky z rodu Blagatyn, je zde v Šerboru doma. Znají krajinu a zdejší tvory. Snaží se, aby Šerbor zůstal Šerborem a chtějí jej ochránit jak před lidmi, tak před ostatními z Lesního lidu.

Tajemství hvozdu

Gaduové vědí o tajemstvích hvozdu a nechtějí se o ně dělit s ostatními.

Postavy

Gadua (lešij)

Gadua je duchem Šerboru. Je jeho ušima i očima, pánem a ochráncem. Zná všechny lesní stezky a tajemství skrytá mezi stromy. Příchod ostatních rodů nevítá. Přinášejí změnu a nebezpečí. Gadua je odpůrcem změn a trvá na dodržování zvyků tak, jak se tradují v rodu Gadua.

Kibaru (lešij)

Syn Gaduův je ještě mlád a o jeho činech se dosud nevypráví. Nikdo však nepochybuje, že jednou přijme jméno jednoho z rodů a stane se jeho hlavou. Dokud se tak nestane, nemůže Kibaru hlasovat v kruhu lešijů. O to více se věnuje kouzelným naukám. Už nyní jsou jeho kouzla silnější, než kouzla jeho otce. 

Bola (víla)

V dobách dávných přinášela Bola radost a smích mezi stromy Šervoru. Ty časy jsou však již zapomenuty. Nyní je její tvář zasmušilá a slova plná jedu. Maj a Zif jsou jejími dcerami. Kdo je jejich otcem a proč nebyly zabity nebo vyhnány ví jenom ona a Gadua.

Faja (víla)

Faja je nadějí rodu. Kudy projde, tam květiny rozkvetou a ptáci začnou pět své písně. Nikdo nedokáže odolat jejím písním. Přesto jde v jejích očích občas spatřit strach. Ona nejvíce z celého rodu nesnáší jezinky a ráda by, aby rod opustily, nemůže se ale příčit vůli lešije.

Kor (hejkal)

Udatný Kor skolil už mnoho tvorů pustošících Šervor, a jeho tělo se pyšní mnoha jizvami z krutých bojů. Býval prvním mezi všemi hejkaly a jeho slovo určovalo, kam se lovci vypraví. Ale mladý Kiv z rodu Vírhaš jej přemohl a nyní je vůdcem hejkalů on. Není však tak zkušený jako Kor a dříve nebo později udělá chybu. Kor vyčkává.

Maj (jezinka)

Život jezinek je plný ústrků a pohrdání a jen díky slovu Gaduově jsou ještě živy. Málokdo si však troufne ohradit se proti Maj přímo. Je tvrdá a urážky nenechá bez odplaty. Střeží svoji mladší sestru jako oko v hlavě a chrání ji před ostatními.

Zif (jezinka)

Zif jen těžko přijímá svoji roli v rodu. Je tou nejposlednější bytostí v celém Šervoru. Ostatní se smějí její ošklivé tváři, jednoduché mysli, slabým pažím. A nedokáže urážkám čelit tak, jak Maj. Přesto však v hloubi duše věří, že jednou přijde den, kdy se vše změní.