Mechaniky

Hygiena a protiepidemiologická opatření

3. běh se koná v době pandemie. Je tedy třeba myslet na následující věci:

a) Nedotýkat se ostatních účastníků na holém těle, pokud nejste předem domluveni, nebo nesdílíte společnou domácnost. Dovolen je tedy pouze dotyk ruky na oblečení.

b) Používat hygienické prostředky dodané hrou na WC a před jídlem.

c) Každý účastník může zvážit, zda aspoň v nějakých částech hry nepoužívat roušku, nebo lépe šátek nebo podobný kus látky přes obličej. Do apokalyptického zasazení hry se hodí. Především u bojových scén, kde hrozí zadýchání, je ochrana obličeje vhodná. Navíc pomůže jako ochrana při zásahu zbraní.

d) Pokud je to možné, je vhodné dodržovat větší rozestupy. Hráči budou spát ve stanu, u kterého je chata, kde je možné spát v přízemí a v patře. Doporučujeme co nejvíce se rozdělit v prostoru stanu i chaty. Kdo chce, může si postavit stan vlastní.

Fyzická a psychická bezpečnost

Bezpečnost všeobecně má přednost před hrou. Pokud se hráč bude cítit opravdu za mírou své psychické či fyzické komfortní zóny, je možné využít pravidla RUDÁ STOP, které okamžitě zastaví hru a umožní hráči odejít stranou. Ten poté může kdykoliv navštívit některého organizátora, který s ním problémovou situaci může v poklidu probrat. V případě zranění se hra přerušuje automaticky. Na hře bude přítomen zdravotník a člověk na psychickou bezpečnost, který případné zranění může ošetřit či zajet do nemocnice.

Pokud byste měli pocit, že ještě nejste na hranici RUDÉ STOP a nechcete kazit hru ostatním hráčům, ale prostě vám jen dané téma není příjemné, má hra heslo TOČÍ SE MI HLAVA/JE MI NEVOLNO, které hráči umožní bez přerušení odejít a vyhledat případnou pomoc organizátorů.

Násilí

Ve hře se může odehrávat mučení, nebo jiné druhy násilí. Vše je opět děláno divadelně, tudíž by k žádné fyzické újmě nemělo dojít. Během seminářů bude předvedeno násilí, ke kterému může ve hře dojít. Pokud by některému hráči takového chování vadilo (ať už z důvodu zdravotního nebo psychického), budou všichni hráči i herci cizích postav upozorněni, že se k tomuto hráči musí chovat ohleduplněji, případně žádné násilí nepoužívat.

Během mučení může postava vyzradit nějaké informace. Jestli je prozradí, to záleží na její bojové úrovni a schopnostech mučitele. Civilisté a běžní vojáci neodolají žádnému mučení. Elitní a super postavy odolají běžnému mučení, ale nikoliv mučení vyškolených specialistů. Ti jsou v rámci Fidei Defensorem nazýváni jako carnifex. Mohou ale existovat výjimky.

Intimita

Pro znázornění sexu nebo intimnějších kontaktů platí několik pravidel:

Pokud vím, že s nějakým jiným účastníkem hry bude řešit intimní kontakt, je lépe si dopředu domluvit, jak přesně se budeme chovat, aby bylo vše pro obě strany komfortní.

V případě, že k dohodě dopředu nedojde, bude sex ztvárněn tak, že se oba účastníci budou dotýkat na pažích. Dojde tedy pouze k dotyku ruky a látky rukávů a nikoliv kůže (tomu chceme zabránit především kvůli epidemii). V případě, že někomu vadí i výše zmíněné dotyky, tak to oznámí během seminářů.

Herní znásilnění je možné pouze po předchozí dohodě (ideálně před hrou, v nouzi během hry) nebo pokud je na něj upozorněno v popisu postavy (a to jde odmítnout, pokud si hráč nepřeje). Tedy i pokud postava potřebuje znásilnění ke svému příběhu a nyní je ideální chvíle, tak ho stejně nesmí provést, pokud nedošlo k dohodě, že ano a jak.

Zranění, léčení a smrt

Postava může zemřít nebo odejít ze hry pouze tehdy, pokud hraje dvě postavy a z děje jasně vyplyne, že zemřela nebo odešla ze hry. Je také možné zemřít nebo odejít během posledního dějství hry, pokud je konec logický nebo vhodný. V ostatních případech je následkem jakéhokoliv zásahu, neštěstí, pádu do pasti atd. vždy jen zranění. Zranění může být lehké nebo těžké. Jaké bude, záleží na tom, jak by zranění reálně vypadalo, ale částečně také na rozhodnutí hráče.

Lehké zranění postavu nijak neomezuje, jen by měla hrát bolest apod. Těžké zranění postavu vyřadí z jakékoliv činnosti. Musí být ošetřena medikem, aby nedošlo ke zhoršení stavu. Medici umí aplikovat injekce Adrenoxu, které umožní ihned po aplikaci zraněné postavě na chvíli chodit (ale ne střílet apod.) nebo i běžet. Postava by měla odběhnout někam do bezpečí a tam se opět zhroutí. Poté je třeba ji ošetřit pomocí zařízení UMD, což obvykle nejde provádět v boji. Po ošetření se postava může postava obvykle vrátit do boje, pokud nebylo zranění skutečně velmi těžké (rozhodne medik). V nouzi může být postava ošetřena i někým jiným než lékařem, ale následky budou horší.

Postava se může kdykoliv rozhodnout omdlít. Pro rozlišení, zda je postava mrtvá nebo pouze v mdlobách, se použije signál stisknutí ruky: někdo jiný stiskne hráči ruku. Pokud ten stisk opětuje, tak pouze omdlel. Pokud neopětuje, je mrtvý.

Boj zblízka

Může nastat situace, kdy si postavy na hře chtějí vzájemně ublížit a nechtějí použít střelné zbraně. Vše může vyřešit boj s chladnými zbraněmi, nebo prostá rvačka.

V obou případech se používá divadelní boj, v němž o výsledku nerozhodnou schopnosti hráčů, ale bojová úroveň postavy. Tu má každý hráč napsanou v popisu postavy. Pokud má jedna postava zbraň (např. obušek) a druhá ne, zvyšuje se bojová úroveň o jedna. Mohou také nastat situace, kdy má někdo bojovou úroveň krátkodobě vyšší. Na začátku boje je dobré bojovou úroveň nějak nenápadně protivníkovi ukázat (např. počtem ukázaných prstů).

Bojové úrovně jsou: civilista – 1 (většina lidí z tábora), voják – 2 (většina členů Brigády a defensoři), elitní – 3 (vybrané postavy), super – 4 (unikátní postavy).

Platí, že vyšší úroveň poráží nižší. V případě rovnosti vyhrává ten, kdo vypadá opticky silnější (obvykle muž poráží ženu). Postava dokáže porazit jednu postavu o úroveň nižší, nebo dvě postavy o dvě úrovně nižší, čtyři o dvě úrovně nižší atd. Není to však striktní pravidlo, vše je na dohodě hráčů. Pokud chci v boji hodně vyhrát nebo naopak prohrát, jde použít palcové gesto (viz Akcelerace/deakceleraace děje).

Rány se při boji pouze naznačují. Protivník by měl přijatou ránu také patřičně odehrát.

Jsem jen obyčený…

Nemá smysl na hře dlouhodobě vyslýchat. Pokud vaše postava nebo CP použije při výslechu větu JSEM JEN OBYČEJNÝ XY (například jsem jen obyčejný vesničan), znamená to, že skutečně již nic neví a o jeho dalším osudu už rozhodnete vy sami.

Akcelerace/deakcelerace děje

Na hře se může vyskytnout scéna, při níž si řeknete, že je dobré ji vyhrotit či opačně vám nebude příjemná. Pro tento případ zde máme zavedená tzv. palcová gesta. Pokud si myslíte, že toho ještě snesete více, dáte dotyčnému signál – palec nahoru. Znamená to, přidej, vydržím více. Palec dolů poté znamená opak, tedy je to už na hranici mé komfortní zóny. Uber prosím.

Gesto s palcem jde použít při hádce, boji zblízka, při mučení apod.

Musím to udělat sám…

Může se stát, že vás při hře někdo bude rušit při vaší scéně. V tomto případě je zavedené heslo MUSÍM TO UDĚLAT SÁM! Přihlížející lidé by vám neměli bránit ve vašem konání a měli by vás nechat udělat to, co udělat chcete.

Heslo BANG

Na hře se pracuje s airsoftovými zbraněmi, které však z blízka mohou způsobit bolestivé zásahy. Proto máme zástupné heslo také pro tento případ. Pokud nechcete střelit člověka ze vzdálenosti bližší než tři metry, použijete heslo BANG! (pokud neznáte přímo jméno postavy či hráče, tak je dobré říct alespoň „muž v modrém kabátu BANG“, aby se zabránilo případnému hromadnému umírání).

Ideální je ale vyhnout se boji v takovém prostoru a přesunout ho někam, kde jsou vzdálenosti větší. Heslo BANG může být velmi rušivé. Nejedná se o hru, kde by bylo cílem vyhrát, je tedy mnohdy lepší raději ustoupit, než rušit hru.

Zákaz vstupu

Pokud je někde symbol přeškrtnutého kruhu, není možné vejít dovnitř. Je ale možné dovnitř střílet.

Závislost na maně

Jak již bylo zmíněno, některé postavy jsou na hře závislé na maně – jídle vyráběném defensory. V případě, že jí budou mít nedostatek, je dobré hrát abstinenční příznaky. Typickým projevem je zvýšená agresivita. To umožňuje chovat se více zle a například se pohádat s jinými postavami, případně se i poprat. Až abstinenční záchvat pomine, může hráč svého chování litovat a omlouvat se, že byl způsobený právě nedostatkem many. Pro hráče může tedy být dramaticky zajímavé manu nedostat.

Postava potřebuje cca 3 many za reálný den (který tvoří několik herních týdnů). Pokud ale máte pocit, že vaše postava již dlouho manu nedostala, nikdo vám v projevech abstinence bránit nebude. Mana je nedělitelná: poloviční dávka nemá vůbec žádný účinek. V podstatě každý se snaží získat manu, pokud má možnost.

Postavy mají buď žádnou, slabou nebo silnou závislost. Slabá s silná závislost se neliší v tom, kolik many je potřeba, ale silou abstinenčních příznaků pokud je postava bez many. Ve hře není možné mít závislost na více než jednu látku. Tedy pokud se někdo stane závislým na něčem jiném, ztrácí závislost na maně.

V případě, že mana bude podivně sladká, je třeba kontaktovat Průvodce, co to znamená.