Mechaniky

Hráč není postava

Je třeba rozlišovat, že hráč není postavou. Pokud vám tedy na hře dělá nějaká příkoří, je to tak činěno z důvodu, že je to zajímavé pro hru samotnou a ne proto, že by takový byl v reálném životě. Hráč pouze ztvárňuje nějaký herní charakter!

Dějství

Čas je ve hře záměrně zrychlen, aby nedocházelo k nudným pasážím, jsou tedy události zhuštěny. Navíc hra pracuje s dějstvími, jejichž začátek a konec vždy oznamuje průvodce. Je to důležité zejména pro postavy, které jsou závislé na maně, aby se poohlédli po své další dávce.

První den jsou tři dějství, druhý den čtyři.

Fyzická a psychická bezpečnost

Bezpečnost všeobecně má přednost před hrou. Pokud se hráč bude cítit opravdu za mírou své psychické či fyzické komfortní zóny, je možné využít pravidla RUDÁ STOP, které okamžitě zastaví hru a umožní hráči odejít stranou. Ten poté může kdykoliv navštívit některého organizátora, který s ním problémovou situaci může v poklidu probrat. V případě zranění se hra přerušuje automaticky. Na hře bude přítomen zdravotník a člověk na psychickou bezpečnost, který případné zranění může ošetřit či zajet do nemocnice.

Pokud byste měli pocit, že ještě nejste na hranici RUDÉ STOP a nechcete kazit hru ostatním hráčům, ale prostě vám jen dané téma není příjemné, má hra heslo TOČÍ SE MI HLAVA/JE MI NEVOLNO, které hráči umožní bez přerušení odejít a vyhledat případnou pomoc organizátorů.

Zranění a smrt

Postava může zemřít nebo odejít ze hry pouze tehdy, pokud hraje dvě postavy a z děje jasně vyplyne, že zemřela nebo odešla ze hry. Je také možné zemřít nebo odejít během posledního dějství hry, pokud je konec logický nebo vhodný. V ostatních případech je následkem jakéhokoliv zásahu, neštěstí, pádu do pasti atd. vždy jen zranění. Zranění může být lehké nebo těžké. Jaké bude, záleží na tom, jak by zranění reálně vypadalo, ale částečně také na rozhodnutí hráče.

Lehké zranění postavu nijak neomezuje, jen by měla hrát bolest apod. Těžké zranění postavu vyřadí z jakékoliv činnosti. Musí být ošetřena medikem, aby nedošlo ke zhoršení stavu. Medici umí aplikovat injekce Adrenoxu, které umožní ihned po aplikaci zraněné postavě na chvíli chodit (ale ne střílet apod.) nebo i běžet. Postava by měla odběhnout někam do bezpečí a tak se opět zhroutí. Poté je třeba ji klasicky ošetřit, což obvykle nejde provádět v boji. Po ošetření by měla hrát nějaké omezení: pomalu se pohybovat, stěžovat si na bolest apod. V nouzi může být ošetřena i někým jiným než lékařem, ale následky budou horší.

Postava se může kdykoliv rozhodnout omdlít. Pro rozlišení, zda je postava mrtvá nebo pouze v mdlobách, se použije signál stisknutí ruky: někdo jiný stiskne hráči ruku. Pokud ten stisk opětuje, tak pouze omdlel. Pokud neopětuje, je mrtvý.

Boj zblízka

Může nastat situace, kdy si postavy na hře chtějí vzájemně ublížit a nechtějí použít střelné zbraně. Vše může vyřešit boj s chladnými zbraněmi, nebo prostá rvačka.

V obou případech se používá divadelní boj, v němž o výsledku nerozhodnou schopnosti hráčů, ale bojová úroveň postavy. Tu má každý hráč napsanou v popisu postavy. Pokud má jedna postava zbraň (např. obušek) a druhá ne, zvyšuje se bojová úroveň o jedna. Mohou také nastat situace, kdy má někdo bojovou úroveň krátkodobě vyšší. Na začátku boje je dobré bojovou úroveň nějak nenápadně protivníkovi ukázat (např. počtem ukázaných prstů).

Bojové úrovně jsou: civilista – 1 (většina lidí z tábora), voják – 2 (většina členů Brigády a defensoři), elitní – 3 (vybrané postavy), super – 4 (unikátní postavy).

Platí, že vyšší úroveň poráží nižší. V případě rovnosti vyhrává ten, kdo vypadá opticky silnější (obvykle muž poráží ženu). Postava dokáže porazit jednu postavu o úroveň nižší, nebo dvě postavy o dvě úrovně nižší, čtyři o dvě úrovně nižší atd. Není to však striktní pravidlo, vše je na dohodě hráčů. Pokud chci v boji hodně vyhrát nebo naopak prohrát, jde použít palcové gesto (viz Akcelerace/deakceleraace děje).

Rány se při boji pouze naznačují. Protivník by měl přijatou ránu také patřičně odehrát.

Násilí

Ve hře se může odehrávat mučení, nebo jiné druhy násilí. Vše je opět děláno divadelně, tudíž by k žádné fyzické újmě nemělo dojít. Během mučení může postava vyzradit nějaké informace. Jestli je prozradí, to záleží na její bojové úrovni a schopnostech mučitele.

Civilisté a běžní vojáci neodolají žádnému mučení. Elitní a super postavy odolají běžnému mučení, ale nikoliv mučení vyškolených specialistů. Ti jsou v rámci Fidei Defensorem nazýváni jako carnifex. Mohou ale existovat výjimky.

Jsem jen obyčený…

Nemá smysl na hře dlouhodobě vyslýchat. Pokud vaše postava nebo CP použije při výslechu větu JSEM JEN OBYČEJNÝ XY (například jsem jen obyčejný vesničan), znamená to, že skutečně již nic neví a o jeho dalším osudu už rozhodnete vy sami.

Intimita

Také v apokalyptickém světě jsou si lidé na blízku. Využíváme proto dvě mechaniky, z nichž jedna zastupuje líbání a druhá samotný sex.

Líbání ztvárňují lidé tím, že se vzájemně dívají do očí a poté k sobě přiloží svá čela. Sex je poté ztvárněn tak, že si vzájemně se propletou prsty mezi sebe. Pro vyjádření opravdu láskyplného vztahu je dobré obě mechaniky kombinovat.

Akcelerace/deakcelerace děje

Na hře se může vyskytnout scéna, při níž si řeknete, že je dobré ji vyhrotit či opačně vám nebude příjemná. Pro tento případ zde máme zavedená tzv. palcová gesta. Pokud si myslíte, že toho ještě snesete více, dáte dotyčnému signál – palec nahoru. Znamená to, přidej, vydržím více. Palec dolů poté znamená opak, tedy je to už na hranici mé komfortní zóny. Uber prosím.

Gesto s palcem jde použít při hádce, boji zblízka, při mučení apod.

Musím to udělat sám…

Může se stát, že vás při hře někdo bude rušit při vaší scéně. V tomto případě je zavedené heslo MUSÍM TO UDĚLAT SÁM! Přihlížející lidé by vám neměli bránit ve vašem konání a měli by vás nechat udělat to, co udělat chcete.

Heslo BANG!

Na hře se pracuje s airsoftovými zbraněmi, které však z blízka mohou způsobit bolestivé zásahy. Proto máme zástupné heslo také pro tento případ. Pokud nechcete střelit člověka ze vzdálenosti bližší než tři metry, použijete heslo BANG! (pokud neznáte přímo jméno postavy či hráče, tak je dobré říct alespoň „muž v modrém kabátu BANG!“, aby se zabránilo případnému hromadnému umírání).

Závislost na maně

Jak již bylo zmíněno, některé postavy jsou na hře závislé na maně – jídle vyráběném defensory. V případě, že jí budou mít nedostatek, je dobré hrát abstinenční příznaky. Nechceme po vás trapné, dávící se scény, ale spíše nenápadné věci, jako občasné chvění rukou, zvýšenou hladinu nervozity, která snadno může vzejít až k nějaké hádce či rvačce. Na jedno dějství vám pro klid stačí jedna dávka many. Pokud ale máte pocit, že vaše postava již dlouho manu nedostala, nikdo vám v projevech abstinence bránit nebude.

Postavy mají buď žádnou, slabou nebo silnou závislost. Slabá s silná závislost se neliší v tom, kolik many je potřeba, ale silou abstinenčních příznaků pokud je postava bez many. Ve hře není možné mít závislost na více než jednu látku. Tedy pokud se někdo stane závislým na něčem jiném, ztrácí závislost na maně.

V případě, že mana bude podivně sladká, je třeba kontaktovat Průvodce, co to znamená.

Mana obsahuje syntetickou stravu Mana. Neměla by obsahovat žádné alergeny ani jinak vadit. Pokud se ale některým hráčům nebude chtít manu pít, může pití pouze předstírat.